Право і безпека, 2019, № 3 (74)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Окремі питання імперативності та диспозитивності регулювання акціонерних правовідносин
  (Право і безпека. - 2019. - № 74 (3). - С. 72-76, 2019) Бондарєв, Е. М.; Bondariev, E. M.;
  Досліджено окремі питання співвідношення імперативності та диспозитивності регулювання акціонерних правовідносин. Аналіз законодавства України та інших країн дозволяє стверджувати, що у рамках акціонерних правовідносин перевага має належати імперативному їх забезпеченню. Прикладом застосування принципу диспозитивності є укладення акціонерного договору, коли акціонери самостійно обирають ту конкретну модель поведінки, яка, на їхню думку, є найбільш ефективною для задоволення корпоративних інтересів.
 • Документ
  Кримінологічні сценарії трансформації стану злочинності в контексті збройного конфлікту на Донбасі в середньостроковій перспективі
  (Право і безпека.- 2019.- №74(3).- С. 55-63., 2019) Титаренко, О. О.; Titarenko, O. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402
  Досліджено вплив ймовірних сценаріїв перебігу збройного конфлікту на Донбасі на стан злочинності в Україні. На підставі використання сценарної методології сформовано кримінологічні сценарії (реалістичні, оптимістичні, негативні – песимістичні) трансформації стану злочинності на середньострокову перспективу (2019–2022 рр.). Обґрунтовано найбільша ймовірність розвитку стану злочинності за такими трьома сценаріями: «Стагнація та незначне збільшення» (найбільш реалістичний), «Контроль та безпека» (оптимістичний), «Турбулентна злочинність» (негативний). Доведено, що розвиток вірогідних кримінологічних сценаріїв буде залежати від інтенсивності впливу зовнішніх та внутрішніх загроз національній безпеці. Исследовано влияние вероятных сценариев решения вооруженного конфликта на Донбассе на состояние преступности в Украине. На основе использования сценарной методологии сформированы криминологические сценарии (реалистичные, оптимистичные, негативные - пессимистические) трансформации состояния преступности на среднесрочную перспективу (2019–2022 гг.). Обоснованно наибольшая вероятность развития состояния преступности по следующим трем сценариям: «Стагнация и незначительное увеличение» (наиболее реалистичный), «Контроль и безопасность» (оптимистический), «Турбулентная преступность» (отрицательный). Доказано, что развитие возможных криминологических сценариев будет зависеть от интенсивности воздействия внешних и внутренних угроз национальной безопасности. The article is focused on the study of crime transformation in Ukraine, depending on the probable course of the armed conflict on Donbass and the construction of criminological scenarios on its basis of changing its status. It has been noted that the construction of predictive criminological scenarios for changing the crime situation for the relevant time perspective is perspective for their use in the development of strategic program documents for the implementation of the state policy in the field of combating crime.
 • Документ
  Принципи превентивної поліцейської діяльності: поняття, зміст та їх класифікація
  (Право і безпека. - 2019. - № 74(3). - С. 41-47, 2019) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Парханов, Г. Р.; Parkhanov, H. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9254-1979
  Досліджено наукові погляди вчених щодо розуміння та класифікації принципів права. Виокремлено характерні особливості принципів превентивної поліцейської діяльності. Принципи здійснення превентивної діяльності залежно від способу їх нормативного закріплення класифіковано таким чином: 1) загальноправові принципи; 2) базові принципи; 3) спеціальні принципи. Подано власне розуміння принципів превентивної поліцейської діяльності.
 • Документ
  Місце кінологічних підрозділів у структурі Національної поліції України та в системі Міністерства внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2019. - № 3 (74). - С. 24-29, 2019) Гармаш, В. В.; Garmash, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4342-8771
  Розглянуто історію кінологічної служби, приділено увагу її розвитку в системі Міністерства внутрішніх справ України, ретельно досліджено питання сучасного стану нормативно-правової бази діяльності кінологічних підрозділів у Національній поліції України. Висвітлено структуру Й особливості кінологічних підрозділів поліції, визначено напрямки розвитку їх юридичного забезпечення та вдосконалення роботи.