Право і безпека, 2016, № 3 (62)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2016. - № 3 (62). - 168 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Вимоги до керівника як до суб’єкта збереження психологічного здоров’я поліцейських національної поліції України
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 113–120, 2016) Барко, В. І.; Barko, V. I.; Остапович, В. П.; Ostapovich, V. P.; Барко, В. В.; Barko, V. V.
  Проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід організації та здійснення підготовки керівників поліцейських підрозділів до роботи щодо збереження психологічного здоров’я, результатом якої мають бути високий рівень мотивації професійної діяльності поліцейських, формування здатності успішно протидіяти стресовим чинникам, конфліктам та іншим факторам ризику й розвиток професійно важливих індивідуально-психологічних якостей. Наведено критерії оцінювання рівня сформованості готовності керівника поліції до збереження психологічного здоров’я працівників поліції, а також перелік вимог, що висуваються до поліцейських управлінців як до суб’єктів збереження психологічного здоров’я поліцейських.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення судово-правової реформи в Україні
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 6-11, 2016) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Проаналізовано наукові погляди щодо реалізації заходів, пов’язаних із проведенням судово-правової реформи в Україні. Охарактеризовано національну судову систему за оновленими положеннями Конституції України та закону України «Про судоустрій і статус суддів». Розглянуто проблеми подальшого реформування судової системи в сучасних умовах та запропоновано шляхи їх вирішення.
 • Документ
  Наукова розробленість оперативно-розшукової протидії підрозділів кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 74-79, 2016) Морозова, Я. О.; Morozova, Ya. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7437-1993
  Наукові праці з різних галузей права, що присвячені різним аспектам протидії організованій злочинності, умовно розподілено на три групи. У результаті проведеного дослідження констатовано, що, незважаючи на значний науковий внесок вчених, сьогодні існують питання, які вимагають термінового вивчення та окреслення можливих шляхів їх удосконалення.
 • Документ
  Формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців в умовах фахової підготовки
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 129-133, 2016) Кислинська, Д. М.; Kyslynska, D. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5834-383X
  Розглянуто особливості формування ціннісних регуляторів поведінки правоохоронців на етапі фахової підготовки. Виокремлено та розкрито сутність чотирьох основних функцій ціннісних орієнтацій особистості: визначення мети, мотивування, оцінювання та саморегуляції активності людини. Підкреслено значення періоду навчання у вищому навчальному закладі для розвитку ціннісно-смислових структур особистості. Виокремлено, проаналізовано та надано змістовну характеристику чотирьом основним етапам формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців. Розкрито сутність засобів організації процесу формування системи ціннісних орієнтацій майбутніх правоохоронців на етапі професійної підготовки.
 • Документ
  Деякі проблеми правового регулювання переведень на іншу роботу в Україні
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 99-103, 2016) Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234
  Розглянуто теоретичні проблеми, пов’язані з розумінням категорії «переведення на іншу роботу». Дано власне визначення відповідного терміна. Проведено дослідження норм національного законодавства, що регламентують переведення на іншу роботу різних категорій працівників. Зроблено висновок про відсутність у загальному трудовому законодавстві й спеціальному в сфері проходження служби у Національній поліції України однакового підходу національного законодавця до розуміння переведення та переміщення. Дано науково обґрунтовані рекомендації з удосконалення відповідного національного законодавства.
 • Документ
  Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 12-17, 2016) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736; Доценко, В. В.; Dotsenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7757-2793
  Розглянуто особливості ціннісних орієнтацій як складових фундаменту особистісного та професійного становлення правоохоронців на етапі фахової підготовки. На прикладі курсантів першого року навчання виокремлено, проаналізовано та надано змістовну інтерпретацію шістьом ціннісно-орієнтаційним факторам, що впливають на процес особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців, до них віднесені: життєва активність; самовираження – емоційність у стосунках; самоконтроль – амбіційність; професійна активність – життєва ефективність; цілеспрямованість – саморозвиток; особистісна оригінальність – суспільне визнання.
 • Документ
  Инновационный подход к взаимодействию полиции с населением на основе современных информационных технологий
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 86-94, 2016) Узлов, Д. Ю.; Uzlov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3308-424X; Strukov, V. M.; Струков, В. М.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4722-3159
  Исследована проблема перехода полиции к новым формам и методам взаимодействия с населением на основе современных информационных технологий. Проанализировано состояние этого вопроса в мире и в Украине. Выполнен обзор зарубежных автоматизированных средств взаимодействия полиции с населением. Сформулированы принципы современной организации взаимодействия полиции с населением. Разработан инновационный подход к решению исследуемой проблемы, основанный на современных информационных технологиях, и представлен веб-портал, реализующий новый подход. Описаны его основные функции, возможности и характерные особенности, а также перспективы дальнейшего развития.
 • Документ
  Корупція в повсякденному житті харків’ян: результати соціологічного моніторингу 2013–2015 років
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 80-85, 2016) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300
  Подано результати моніторингового дослідження «Корупція в повсякденному житті харків’ян», яке щорічно проводиться соціологами Харківського національного університету внутрішніх справ. Проаналізовано динаміку корупційного досвіду, хабарів на вимогу, добровільних хабарів, використання «зв’язків» та оскарження корупції. Розглянуто суб’єктивні особливості сприйняття корупції харків’янами, такі як: оцінка гостроти проблеми корупції, оцінка рівня корупції та сприйняття його зміни, оцінка шкідливості корупції та готовності до корупційних практик. Проаналізовано особисту «політику» харків’ян щодо хабарів, їхню думку про значення корупції та заходи боротьби з нею.
 • Документ
  Методи розвитку здібностей соціального інтелекту в процесі фахової підготовки
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 154–159., 2016) Харченко, С. В.; Kharchenko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5149-7892
  Для повноцінного розвитку соціального інтелекту особистості потрібні певним чином організоване набуття людиною соціального досвіду й інтенсивна практика взаємодій. Метою роботи було узагальнення соціально-психологічних та психолого-педагогічних методів, які впливають на розвиток здібностей соціального інтелекту спеціалістів професій типу «людина – людина». Наведено структуру соціально-психологічного тренінгу, який, на думку автора, є провідним у вдосконаленні здібностей соціального інтелекту в юнацькому віці та дорослої людини.
 • Документ
  Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 66-70., 2016) Вінцук, В. В.; Vintsuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4241-4474; Черхавський, М. В.; Cherkhavskyi, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7922-4901
  З метою підвищення ефективності виконання завдань кримінального судочинства розглянуто актуальні питання щодо правозастосування окремих положень інституту негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД). Проблему законодавчого закріплення НСРД розглянуто у двох аспектах: по-перше, як метод реалізації державного і суспільного контролю за діяльністю працівників поліції; по-друге, як ефективний засіб отримання доказів у випадку вчинення тяжких чи особливо тяжких злочинів. Крізь призму буквальної інтерпретації положень Кримінального процесуального кодексу України проаналізовано проблему неможливості проведення НСРД з метою попередження вчинення злочину, зокрема в таких сферах, як національна безпека та національна оборона, а також досліджено доцільність закріплення окремих положень глави 21 КПК України як публічно доступної інформації.
 • Документ
  Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 70-74, 2016) Кучеренко, В. А.; Kucherenko, V. A.
  У результаті аналізу наукових праць та практичного досвіду виділено й охарактеризовано такі складові оперативно-розшукової характеристики злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням: кримінально-правову (предмет злочинного посягання, об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкт, суб’єктивну сторону), кримінологічну (стан, динаміку, форми прояву злочину, особу злочинця, причини й умови, які сприяють вчиненню злочину), криміналістичну (типові та оригінальні способи вчинення та маскування злочину, сліди вчинення злочину).
 • Документ
  Особливості переживання стресу правоохоронцями на різних етапах професіоналізації
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 139–142, 2016) Нежута, А. В.; Nezhuta, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7528-0252; Томан, Т. П.; Toman, T. P.
  Вивчено проблему переживання стресу правоохоронцями на різних етапах професіоналізації. Виявлено ступінь схильності правоохоронців до стресу, визначено рівень професійного стресу та ступінь стресостійкості у правоохоронців на різних етапах професійного становлення.
 • Документ
  Особливості саморегуляції поведінки у співробітників правоохоронних органів після виконання службово-бойової діяльності
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 133-139, 2016) Кудар, К. В.; Kudar, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1925-6431
  Описано особливості саморегуляції поведінки співробітників правоохоронних органів, які виконували службово-бойові завдання в нетипових умовах. Проаналізовано поняття «саморегуляція», мету саморегуляції поведінки та критерії її ефективності. Проведено порівняльний аналіз показників саморегуляції співробітників підрозділів Національної поліції та Національної гвардії України. Визначено сильні й слабкі сторони регуляторних здібностей учасників дослідження, надано рекомендації щодо вдосконалення саморегуляції.
 • Документ
  Поняття економічних злочинів як об’єкта адміністративно-правової протидії
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 60-65, 2016) Пшиннік, О. В.; Pshуnnіk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2976-6566
  Визначено поняття та сутність економічних злочинів як об’єкта адміністративно-правової протидії. Проаналізовано сучасне розуміння адміністративно-правової та кримінально-правової протидії економічним злочинам. Проаналізовано зміст основних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність суб’єктів протидії економічним злочинам, а також наукові праці вчених із цієї проблематики.
 • Документ
  Причини виникнення корупції в органах Національної поліції України
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 104–107, 2016) Шинкаренко, Н. В.; Shinkarenko, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4519-879X
  Розглянуто та проаналізовано основні причини виникнення корупції в органах Національної поліції України. Зазначено, що ці причини умовно можна поділити на об’єктивні (зовнішні) та суб’єктивні (внутрішні). На підставі аналізу наукових підходів, зроблено висновок, що головними причинами корупції в органах Національної поліції України є неналежне грошове забезпечення працівників, відсутність жорсткого соціально-правового контролю за діяльністю посадових осіб та їх відповідальністю, наявність значних залишків старої командно-адміністративної системи як надмірно великого управлінського апарату, низький рівень освіти та правової культури посадових осіб.
 • Документ
  Психологічні аспекти десоціалізації особистості в підлітковому віці
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 125–129, 2016) Воробйова, І. В.; Vorobyova, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0325-7744; Ларіонов, С. О.; Larionov, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3027-8535
  Здійснено теоретичний огляд проблеми десоціалізації особистості в підлітковому віці. Проаналізовано закономірності та механізми нормативного психічного розвитку в підлітковому віці, провідні мотиви й інтереси підлітків. Розкрито зміст понять «соціалізація» та «десоціалізація», механізми й закономірності соціалізації та її дефектів у підлітковому віці. Проаналізовано закордонні та вітчизняні теорії десоціалізації підлітків.
 • Документ
  Українізація міліції УСРР у 1920-ті роки
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 18-22, 2016) Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні аспекти українізації міліції протягом 1920-х років; проаналізовано, як відбувався цей процес, які мав тенденції та особливості.
 • Документ
  Управлінське рішення як продукт діяльності керівників органів і підрозділів МВС України
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 120-125, 2016) Бойко-Бузиль, Ю. Ю.; Boiko-Buzyl, Yu. Yu.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.
  Здійснено психологічний аналіз сутності та представлено авторське бачення поняття управлінського рішення. Виокремлено особливості управлінського рішення та розкрито класифікацію управлінських рішень за категоріями. Зроблено акцент на різновидах прийняття управлінських рішень. Підкреслено необхідність та важливість управлінського рішення як продукту професійної управлінської діяльності керівної ланки органів і підрозділів МВС України.
 • Документ
  Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права
  (Право і безпека. – 2016. – № 3 (62). – С. 22–27, 2016) Калєніченко, Л. І.; Kalenichenko, L. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4068-4729
  Проаналізовано особливості конституційно-правової, кримінальної, адміністративної, цивільно-правової відповідальності як явищ суб’єктивного права. Встановлено основні риси юридичної відповідальності як явища суб’єктивного права, сформульовано її дефініцію.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/