Навчальні видання (Educational edition). УДК 347(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Цивільне право. Особлива частина : навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Аврамова, О. Є.; Вакулович, Е. В.; Горбенко, А. С.; Євко, В. Ю.; Жорнокуй, В. Г.; Жорнокуй, Ю. М.; Загородній, С. А.; Зайцев, О. Л.; Кириченко, Т. С.; Красицька, Л. В.; Кройтор, В. А.; Кухарєв, О. Є.; Мороз, О. В.; Піхурець, О. В.; Сліпченко, А. С.; Сліпченко, С. О.; Сядриста, І. І.; Тіхонова, М. А.; Чалий, Ю. І.; Шишка, О. Р.; Ясечко, С. В.
  Навчальний посібник повністю відповідає курсу цивільного права, передбаченому для отримання вищої юридичної освіти. И ого традиційно було поділено на дві частини. У цій частині висвітлено питання загальних положень про зобов’язання та договір, охарактеризовано окремі групи договорів про передачу майна у власність, у тимчасове володіння та користування, договори про виконання робіт і договори про надання послуг, договори про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, а також недоговірні зобов’язання та питання спадкового права. Посібник може бути корисним як студентам (курсантам), так і аспірантам (ад’юнктам) та викладачам юридичних, економічних ЗВО, а також всім, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Цивільний процес : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 336 с., 2022) Бортнік, О. Г.; Bortnik, O. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7816-0387; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X
  У навчальному посібнику, побудованому за системою та положеннями Цивільного процесуального кодексу України 2004 року, розкрито загальні положення правового регулювання порядку розгляду та вирішення цивільних справ, а також окремі теоретичні проблеми науки цивільного процесуального права. Розглянуто інститути цивільного процесуального права, які складають його систему, цивільні процесуальні правовідносини, докази та доказування, розвиток цивільного процесу за стадіями тощо. Навчальний посібник розраховано на студентів, курсантів і слухачів закладів вищої освіти, викладачів та юристів-практиків. Може бути корис-ним для всіх, хто цікавиться процесуальним порядком захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.
 • Документ
  Цивільне право. Загальна частина : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 332 с., 2022) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; Горбенко, А. С.; Horbenko, A. S.; Горобець, Н. О.; Horobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Євко, В. Ю.; Yevko, V. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445; Кройтор, В. А.; Kroitor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-572; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Сліпченко, А. С.; Slipchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2439-4951; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928; Ходєєва, Н. В.; Khodeeva, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6154-6854; Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760; Шишка, Н. В.; Shishka, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3396-4530; Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; Ясечко, С. В.; Iasechko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959
  Навчальний посібник підготовлено авторським колектвом кафедри цивільно-правових дисциплін та кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ. Він повністю відповідає курсу цивільного права, передбаченому для отримання вищої юридичної освіти. Навчальний посібник із цивільного права традиційно поділено на дві частини. В цій частині висвітлено інститути загальної частини цивільного права, а також особисті немайнові права, речові права, право інтелектуальної власності. Посібник може бути корисним як студентам (курсантам), так і аспірантам (ад’юнктам) та викладачам юридичних, економічних ЗВО. Він також буде цікавим для всіх, хто цікавиться цивільним правом.
 • Документ
  Сімейне право: підручник
  (Харків: ХНУВС, 2016. – 512 с., 2016) Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X; Сапейко, Л. В.; Sapeiko, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6911-8283; Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475; Розгон, О. В.; Rozghon, O. V.; Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432; Кожевникова, В. О.; Kozhevnykova, V. O.; Кройтор, В. А.; Євко, В. Ю.
  У підручнику висвітлено та проаналізовано правовідносини між членами сім’ї як немайнового, так і майнового характеру. Детально розглянуто немайнові відносини, пов’язані з реєстрацією, встановленням походження та вихованням дітей, майнові відносини між подружжям, батьками та дітьми, відносини, пов’язані з улаштуванням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо, які регулюються нормами права.Для студентів, курсантів, аспірантів вищих навчальних юридичних закладів освіти, а також практичних працівників.
 • Документ
  Цивільне право України. У двох частинах: частина 1: навчальний посібник
  (Запоріжжя, 2016. – 284 с., 2016) Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980; Батожська, О. В.; Batozhska, O. V.; ; Бондар, О. Г.; Bondar, O. H.; ; Бичківський, О. О.; Bychkivskyi, O. O.; Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524; Завгородня, І. М.; Zavhorodnia, I. M.; ; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289; Самойленко, Г. В.; Samoilenko, H. V.; ; Сліпченко, О. І.; Slipchenko, O. I.; ; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Ткалич, М. О.; Tkalych, M. O.; Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760; Кройтор, В. А.; Кухарєв, О. Є.; Ткалич, М. О.
  Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ та кафедри цивільного права Запорізького національного університету. Посібник буде корисним студентам, викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться проблемами цивільного права.
 • Документ
  Цивільне право України. У двох частинах: Частина 2: навчальний посібник
  (Запоріжжя, 2016. – 385 с., 2016) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980; Батожська, О. В.; Batozhska, O. V.; ; Бичківський, О. О.; Bychkivskyi, O. O.; Бондар, О. Г.; Bondar, O. H.; Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524; Довбій, С. П.; Dovbii, S. P.; ; Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; Завгородня, І. М.; Zavhorodnia, I. M.; ; Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Мандрика, Л. М.; Mandryka, L. M.; ; Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289; Самойленко, Г. В.; Samoilenko, H. V.; Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.; ; Сліпченко, О. І.; Slipchenko, O. I.; ; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Сядристий, А. О.; Siadrystyi, A. O.; ; Ткалич, М. О.; Tkalych, M. O.; ; Тяпкіна, М. А.; Tiapkina, M. A.; ; Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760; Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; Ясечко, С. В.; Iasechko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959; Кройтор, В. А.; Кухарєв, О. Є.; Ткалич, М. О.
  Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ та кафедри цивільного права Запорізького національного університету. Посібник буде корисним студентам, викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться проблемами цивільного права.
 • Документ
  Окреме провадження у цивільному процесі України : навчальний посібник
  (Суми : 2014. – 194 с., 2016) Маркова, О. О.; Markova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9970-0944; ResearcherID: N-5015-2014; Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018
  Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми дисципліни «Окреме провадження у цивільному процесі». Подано авторський підхід до розгляду групи справ, які розглядаються в окремому провадженні. Надається характеристика справам за критеріями, аналізуються особливості процесуального розгляду цих справ. Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, юристів-практиків та інших осіб, які цікавляться питаннями процесуального розгляду справ в порядку окремого провадження у цивільному процесі.
 • Документ
  Сучасні проблеми цивільного права та процесу : навчальний посібник
  (Харків: Право, 2017. - 808 с., 2017) Аврамова, О. Є.; Avramova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1941-9894; ResearcherID: J-9043-2016; Антонюк, О. І.; Antoniuk, O. I.; Апанасюк, М. П.; Apanasyuk, M. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1233-3980; Борисова, В. І.; Borysova, V. I.; Вакулович, Е. В.; Vakulovych, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7581-0524; Венедіктова, І. В.; Venediktova, I. V.; Горобець, Н. О.; Gorobets, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2731-9682; Городовенко, В. В.; Horodovenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6002-4192; ResearcherID: AAA-5956-2020; Д’ячкова, Н. А.; Dyachkova, N. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4117-5432; Євко, В. Ю.; Yevko, V. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5871-803X; Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9669-6062; ResearcherID: AAH-2374-2019; Жорнокуй, В. Г.; Zhornokui, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7706-8538; ResearcherID: AAH-3378-2019; Загородній, С. А.; Zagorodniy, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2668-3121; Зайцев, О. Л.; Zaitsev, O. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9530-3941; Kirichenko, T. S.; Кириченко, Т. С.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475; Красицька, Л. В.; Krasytska, L. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9187-4445; Кройтор, В. А.; Kroytor, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1849-5721; Кухарєв, О. Є.; Kukharev, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2086-9179; Мороз, О. В.; Moroz, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4154-1826; ResearcherID: J-8916-2016; Піхурець, О. В.; Pikhurets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7512-951X; Погребняк, О. С.; Pohrebniak, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3863-5530; Савченко, А. С.; Savchenko, A. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3650-4289; Садикова, Я. М.; Sadykova, Y. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2841-8324; ResearcherID: D-1543-2018; Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.; Сліпченко, С. О.; Slipchenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8891-7152; Соболєв, О. В.; Soboliev, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5720-7844; Спасибо-Фатєєва, І. В.; Spasybo-Fatieieva, I. V.; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X; Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4340-3593; Тіхонова, М. А.; Tikhonova, M. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4836-5928; Чалий, Ю. І.; Chaliy, Y. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3641-0760; Шишка, Н. В.; Shyshka, N. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3396-4530; Шишка, О. Р.; Shyshka, O. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1396-0508; ResearcherID: J-6787-2016; Шишка, Р. Б.; Shyshka, R. B.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Яроцький, В. Л.; Yarotskyi, V. L.; Ясечко, С. В.; Iasechko, S. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4058-9959
  У навчальному посібнику розглянуто проблемні питання цивільного права та процесу, зокрема, загальні положення цивільного права та цивільного процесу, суб’єктний склад цивільних та цивільних процесуальних відносин; розкрито основні положення вчення про особисті немайнові права, речове право; проаналізовано особливості правового регулювання відносин, пов’язаних з інтелектуальною, творчою діяльністю; висвітлено проблеми зобов’язального, сімейного та спадкового права; розкрито основні аспекти вчення про цивільні процесуальні відносини, принципи цивільного процесуального права; висвітлено проблемні питання процесуальних строків, перегляду судових рішень та інші актуальні питання сучасної цивілістики. Наведено аналіз теоретичних поглядів з обраної тематики, судової практики, законодавства України та інших країн. Для здобувачів вищої освіти ступенів магістра та доктора філософії, науковців, практикуючих правників, а також усіх, хто цікавиться проблемами цивільного права та процесу.