Право і безпека, 2012, № 5 (47)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2012. - № 5 (47). - 252 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Сучасні проблеми адвокатської деонтології
  (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 47-51, 2012) Чуйков, А. Ю.; Chuikov, A. Yu.; Іншеков, М. В.; Inshekov, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7584-1013; Акімов, С. В.; Akimov, S. V.; Маренко, Д. Г.; Marenko, D. H.
  Розглянуто проблему адвокатської деонтології, що особливо яскраво постає на фоні реформування правоохоронної системи України. Указано, що адвокатська деонтологія відображає моральні аспекти діяльності адвоката і є своєрідним індикатором розвитку правової системи держави, а також впровадження в життя інститутів правової держави і громадянського суспільства, таких, як принципи законності і верховенства права, а також пріоритет прав людини.
 • Документ
  Уточнення поняття і змісту адміністративно-правової охорони навколишнього середовища
  (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 72-78, 2012) Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749
  На основі дослідження правових норм і положень наукових праць здійснено термінологічний аналіз та надано визначення адміністративно-правової охорони навколишнього середовища. Визначено види правових відносин, що виникають у природоохоронній сфері.
 • Документ
  Одностатеві шлюби - міф чи реальність?
  (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 207-210, 2012) Кириченко, Т. С.; Kirichenko, T. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8785-0475
  Досліджено питання щодо можливості існування одностатевих шлюбів та їх впливу на українське суспільство.
 • Документ
  Страх притягнення до юридичної відповідальності як мотив правомірної поведінки особи
  (Право і безпека. - 2012. - № 5 (47). - С. 51-55, 2012) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Наголошено, що в контексті мотивації правомірної поведінки є підстави розрізняти страх можливого притягнення і страх невідворотності притягнення до юридичної відповідальності. Підкреслено значення матеріально-технічного забезпечення відповідної мотивації.
 • Документ
  Природа та призначення кримінально-процесуальних функцій
  (Право і безпека. - 2012. - № 5(47). - С. 150-154, 2012) Даниленко, А. В.; Danylenko, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7721-2955
  Розглянуто сутність кримінально-процесуальних функцій. Досліджено призначення інституту функцій кримінального процесу та виділено два його аспекти - гносеологічний та службовий.