Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2021, № 1 (24)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2021. - № 1 (24). - 206 с. - ISSN 2304-4756.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Характеристика засуджених, схильних до вчинення злочинів під час відбування покарання у виправних колоніях
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 160-167, 2021) Боднар, І. В.; Bodnar, I. V.; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878; Яворська, С. Я.; Yavorska, S. Ya.
  Проаналізовано характеристики засуджених, схильних до вчинення злочинів під час відбування покарання у виправних колоніях. Встановлено, що особистість пенітенціарного правопорушника і мотивація його поведінки формуються в результаті несприятливих факторів, атрибутивних для виправних колоній. The characteristics of convicts who are inclined to commit crimes while serving their sentences in prisons are analyzed. It is established that the personality of a penitentiary offender and the motivation of his behavior is formed due to unfavorable factors attributive to prisons. Проанализированы характеристики осужденных, склонных к совершению преступлений во время отбывания наказания в исправительных колониях. Установлено, что личность пенитенциарного правонарушителя и мотивация его поведения формируются в результате неблагоприятных факторов, атрибутивных для исправительных колоний.
 • Документ
  Кримінально-правове забезпечення протидії кримінальним правопорушенням на ґрунті ненависті
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 60-67, 2021) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  Стаття присвячена необхідності актуалізації уваги до проблем кримінально-правового забезпечення протидії кримінальним правопорушенням, вчиненим на ґрунті ненависті. З огляду на стійку тенденцію до збільшення проявів ксенофобії та злочинів за мотивами упередження, на сьогоднішній день можна констатувати неналежне реагування державних інститутів на проблему нетерпимості. Це залишається головним джерелом небезпеки в умовах зростаючого різноманіття як для України, так і для світової спільноти в цілому.
 • Документ
  Деякі дискусійні питання умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 187-194, 2021) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7596-294X
  Стаття присвячено розгляду проблемних питань законодавчої регламентації і практики застосування умовно-досрокового звільнення від відбування покарання. Проаналізовано актуальні питання матеріальних і формальних підстав умовно-дострокового звільнення, його умов та правових наслідків. Акцентовано увагу на відсутності ефективного механізму встановлення контролю за звільненими.
 • Документ
  Деякі аспекти сутності та предмета кримінології як науки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 151-159, 2021) Денисов, С. Ф.; Denysov, S. F.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1218-0016; Тимчук, О. Л.; Tymchuk, O. L.
  Стаття присвячено аналізу існуючих в науці підходів до розуміння сутності та предмета кримінології, визначення змісту основних дискусій з цього питання, а також систематизації наявних підходів до цієї проблематики серед вітчизняних і зарубіжних вчених.
 • Документ
  До питання про стабільність кримінального законодавства України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1(24). - С. 143-150, 2021) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0162-7011
  Проаналізовано обгрунтованість посилення кримінальної відповідальності за окремі категорії правопорушень як однієї з причин порушення стабільності сучасного кримінального законодавства України. Акцентовано увагу на тому, що нестабільний кримінальний закон втрачає одну з основних своїх властивостей - системність, надаючи тим самим негативного впливу на ефективність його практичного застосування. Підсумовано, що норми Кримінального кодексу Україна повинні узгоджуватися між собою і відповідати загальним принципам кримінального права.
 • Документ
  Протидія злочинності за Біблією: огляд головних ідей
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 126-132, 2021) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано Священне Писання на предмет виявлення положень, що стосуються практики протидії злочинності. Виділено основні ідеї боротьби зі злом. Термін «протидія злочинності по Біблії » визначено як уявлення про заходи профілактики, запобігання та припинення злочинів за Старим і Новим завітами. Класифіковано заходи протистояння злочинності з розподілом на примус і переконання. Показано відмінність новозавітного і старозавітного підходів до застосування примусу. Переконання визначено основним заходом попередження злочинної поведінки.
 • Документ
  Концепція сигнальних злочинів як сучасна теорія кримінологічної науки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 116-125, 2021) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  У статті розкрито сутність концепції сигнальних злочинів. Сформовано поняття сигнальних злочинів як інцидентів, які в силу того, як вони інтерпретуються, діють як попередження людям і суспільству про поширення ризику виникнення злочинів у соціальному просторі.
 • Документ
  Модуси буття злочинності: матриця кримінолого-екзистенціального аналізу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 85-105, 2021) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  У статті описано теоретичні та методичні передумови екзистенціального аналізу злочинності. Дана характеристика базовим положенням екзистенціалізму. Встановлена комплексна методична основа кримінолого-екзистенціального аналізу, що включає інтуїтивне пізнання, концептуалізацію, моделювання, експеріментально-екзістенціальную суб'єктивну автентичність. Сформована кримінолого-екзистенціальна матриця злочинності, в якій виділені модуси екзистенції задоволення, страждання і гібридні екзистенції з відповідними субекзістенціями.
 • Документ
  Військовослужбовець як суб’єкт військових кримінальних правопорушень
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1(24). - С. 68-75, 2021) Васильєв, А. А.; Vasiliev, A. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9480-7814; Мухамеджанова, А. Р.; Mukhamedzhanova, A. R.
  Проаналізовано розроблені теорією кримінального права підходи до визначення ознак військовослужбовця як спеціального суб'єкта злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).
 • Документ
  Засудження за вироком суду без призначення покарання як окрема форма реалізації кримінальної відповідальності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 21-30, 2021) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  Досліджено окрема форма реалізації кримінальної відповідальності, як засудження особи за вироком суду без призначення покарання. Вироблено на цій основі власні узагальнені висновки, спрямованих на подальший розвиток наукового уявлення про цю форму кримінально-правового впливу і можливих варіантів її правозастосовчого втілення.
 • Документ
  Домашнє насильство та насильство щодо жінок у розрізі законодавства України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1(24). - С. 50-59, 2021) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Дано опис основних термінів, пов’язаних з домашнім насильством, зокрема насильством щодо жінки, розглянуто детермінанти домашнього насильства й описано склади кримінальних правопорушень насильства щодо жінки.
 • Документ
  Кримінально-правове значення мотиву: аналіз наукової думки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 43-49, 2021) Фоменко, М. В.; Fomenko, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6606-5769
  Аналіз наукової думки щодо розуміння природи мотиву кримінального правопорушення дозволяє прийти до висновку, що в кримінально-правовій доктрині відсутнє єдине бачення цієї категорії. Представниками різних досліджуваних напрямків під мотивом кримінально протиправного діяння пропонується розуміти усвідомлені або неусвідомлені потреби, емоційний стан, спонукання або задоволення. На підставі існуючих точок зору вивчено кримінально-правове значення мотиву і виділені його основні функції.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз використання технології Deepfake: коли фейк стає злочином
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 31-42, 2021) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  У статті здійснено комплексний кримінологічний аналіз використання технології Deepfake, призначеної для створення гіперреалістіческіх підроблений фото- і відеозображень на основі алгоритму глибокого навчання GAN. Визначено сфери застосування технології Deepfake в сучасному суспільстві, охарактеризовано правові основи її застосування. Охарактеризовано можливості протиправного застосування технології Deepfake і її використання для здійснення правопорушень. Дан кримінологічний прогноз щодо подальшого розширення використання технології Deepfake у злочинній діяльності. Визначено основні напрями протидії криміногенним ризиків, які несе технологія Deepfake для сучасного суспільства.
 • Документ
  Особливості боротьби з негативним впливом на поведінку співробітників підрозділів, що здійснюють конвоювання та охорону підсудних і засуджених, як елемент індивідуального запобігання
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 168-174, 2021) Красковський, Є. М.; Kraskovskyi, Ye. M.; Дробот, Д. С.; Drobot, D. S.; Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3501-5021
  Розглянуто поширені стресові ситуації, з якими стикаються співробітники під час конвоювання та охорони підсудних і засуджених. Наведено основні доктринальні визначення поняття «стресостійкість». Охарактеризовано основні суб'єктивні фактори і риси, що дозволяють на професійному рівні виконувати службові завдання в конфліктних ситуаціях в рамках правослухняної поведінки. Виділено основні елементи процесу індивідуальної готовності до виконання обов'язків в умовах можливих протиправних дій з боку інших осіб. Окремо звертається увага на основні елементи процесу мотиваційної підготовки до діяльності в конфліктних умовах під час конвоювання засуджених та підсудних.
 • Документ
  Регіональний підхід до організації та здійснення протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 14-20, 2021) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Стаття присвячена аналізу протидії злочинності на рівні регіонів. Обґрунтовано, що вказана протидія обумовлюється міжнародної і національної кримінологічної стратегією і в той же час має специфічні властивості, притаманні тому чи іншому регіону. Протидія злочинності на рівні регіонів має системний характер і досягається комплексною діяльністю на всіх рівнях протидії.
 • Документ
  Теорія хаосу в контексті кримінологічних досліджень
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 133-142, 2021) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Розглянуто теоретичні концепції, які б змогли пояснити проблеми з існуванням і трансформацією деяких дивних соціальних феноменів. Арсенал цих або подібних до них інструментів є доволі широким. Окремі з них відрізняються більшою універсальністю, проте через свою очевидність зазвичай залишаються за межами спеціальних дисциплін, які мають справу із дослідженням соціальних лих. У цій роботі показанои можливість нових інтерпретацій цих проблем у контексті вирішення актуальних кримінологічних завдань.
 • Документ
  Синергетичний підхід і питання методології кримінологічної науки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 76-84, 2021) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Статтю присвячено аналізу міждисциплінарної науково- дослідницької програми синергетики, пов'язаної з пізнанням механізмів самоорганізації структур в складних відкритих нерівноважних системах. Синергетика як міждисциплінарний теоретичний підхід дозволяє розглянути багато класичні наукові проблеми в нових методологічних координатах, а також залучає увагу до питань, які раніше не були предметом пильної уваги кримінологів. Як перше, так і друге є корисним ресурсом подальшого розвитку кримінології знання.