Дисертації (Thesis). УДК 342(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Процедури з питань громадянства України: конституційно-правовий аспект : дисертація
    (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014) Лазарєв, В. В.; Lazariev, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9468-0497; Лазарев, В. В.; Серьогін, В. О. - науковий керівник
    У дисертації досліджено юридичну природу і зміст процедур з питань громадянства України, а також з’ясовано шляхи удосконалення чинного конституційного законодавства України у даній сфері. Обґрунтовано, що однією з атрибутивних ознак громадянства є процесуальний характер його набуття і припинення. Доведено, що порядок вирішення питань, пов’язаних із громадянством, є різновидом конституційно-правового процесу, а саме конституційною правозастосовчою (правоустановчою) діяльністю. Здійснено класифікацію процедур і проваджень щодо вирішення питань громадянства України; визначено їх стадії. Виокремлено основні принципи, на основі яких здійснюються процедури з питань громадянства України. Сформульовано пропозиції щодо змін та доповнень до чинного конституційного законодавства України в аспекті удосконалення процедур з питань громадянства. Запропоновано інституційно-функціональні зміни, спрямовані на оптимізацію системи органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України.