Наукові публікації (Scientific publications). УДК 343.2/.7

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 527
 • Item
  Реформування законодавства щодо захисту прав та свобод дитини від злочинних посягань
  (Право.ua. - 2017. - № 2. - С. 86-91, 2017) Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.
  У статті розкрито проблему недосконалого регулювання окремих видів злочинів, що порушують права та свободи дитини. Зокрема, виявлені недоліки у кримінальному регулюванні захисту дитини від жорстокого поводження, сексуальної експлуатації та побиття. На основі чинних норм Кримінального кодексу України, зроблений висновок про необхідність внесення певних змін до кримінального законодавства, регламентуючого захист прав дитини. Також було запропоновано шляхи вдосконалення кримінально-правового захисту прав дитини.
 • Item
  Кваліфікуючі й особливо кваліфікуючі ознаки злочинного порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (стаття 414 Кримінального кодексу України)
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2018. - Вип. 2, т. 2. - С. 39-42, 2018) Кулькіна, Я. С.; Kulkina, Ya. S.
  Стаття присвячена з’ясуванню змісту й характерних рис кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак злочинного порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.
 • Item
  Особливості визначення суб’єкта злочинного порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (стаття 414 Кримінального кодексу України)
  (Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический журнал: теория и практика. - 2018. - № 2, т. 1 (Aprilie). - С. 129-133, 2018) Кулькіна, Я. С.; Kulkina, Ya. S.
  У статті розглядаються проблеми й особливості визначення спеціального суб’єкта злочинного порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, встановлюється коло осіб, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за здійснення цього злочину, наводяться різні підходи та найпоширеніші погляди щодо його вивчення. Зазначено чинники, що впливають на правильне визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 414 Кримінального кодексу України, розкривається його роль. Вказується на вплив ознак спеціального суб’єкта на характеристику суспільної небезпечності злочину, а такожна правильну кваліфікацію діяння. Також для визначення суб’єкта злочину, передбаченого ст. 414 Кримінального кодексу України, вказується на значення часу й обстановки скоєння злочину, а також «спеціального віку» особи. Висвітлюються такі поняття, як «військовослужбовець», «військовозобов’язаний», «резервіст». Надається їхня стисла характеристика.
 • Item
  До питання про об’єкт та предмет порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами й предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (ст. 414 КК України)
  (Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2017. – № 3 (79). - С. 86-95, 2017) Кулькіна, Я. С.; Kulkina , Ya. S.
  У статті висвітлено проблеми визначення об’єкта злочину, передбаченого ст. 414 КК України, наведено різні підходи та найпоширеніші точки зору щодо його вивчення. Розкрито роль об’єкта злочину. Указано його вплив на правильну кваліфікацію діяння. Надано визначення родового та безпосереднього об’єкта злочину, передбаченого ст. 414 КК України. Також установлено обсяг та зміст поняття «установлений порядок несення або проходження військової служби» як родового об’єкта злочину, визначено додатковий обов’язковий та додатковий факультативний об’єкти. Указано на необхідність вивчення предмета злочину для правильного з’ясування сутності об’єкта злочину та його конкретизації. Розглянуто поняття та ознаки предмета злочину. Надано їх стислу характеристику.
 • Item
  Об’єктивна сторона порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення (досвід науково-теоретичного аналізу загальних питань)
  (Право і суспільство. - 2017. - № 6, ч. 2. - С. 151-157, 2017) Кулькіна, Я. С.; Kulkina, Ya. S.
  Статтю присвячено проблемі визначення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 414 Кримінального кодексу України, та її складових елементів. Наведено різні наявні визначення об’єктивної сторони злочину, запропоновано внести певні зміни, щоб виключити неоднозначні точки зору під час її тлумачення.
 • Item
  Особливості об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 159-1 КК України
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 6, ч. 2. - С. 131-134, 2016) Чеботарьов, А. І.; Chebotarov , A. I.
  Висвітлено питання особливостей об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 159-1 КК України; проаналізовано кваліфікуючі ознаки порушення порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації, агітації зі всеукраїнського або місцевого референдуму; сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного кримінального законодавства України.
 • Item
  Історія запровадження кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 6, т. 3. - С. 15-19, 2015) Букач, М. О.; Bukach, M. O.
  У статті проаналізовані історично-правові аспекти кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду, починаючи з XI ст. до сьогодення. На основі дослідження окремих пам’яток права та приписів сучасного законодавства зроблено висновки про появу та розвиток норм, які забезпечували виконання судових рішень.
 • Item
  Звільнення суб’єкта невиконання судового рішення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки: теоретико-прикладний аспект
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 2, ч. 2. - С. 316-321, 2016) Букач, М. О.; Bukach , M. O.
  Статтю присвячено проблемним аспектам звільнення суб’єкта невиконання судового рішення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею його на поруки. Зазначено, що успішне забезпечення охорони правосуддя в частині належного виконання судового рішення може бути досягнуто не лише шляхом застосування до суб’єкта невиконання судового рішення кримінального покарання, але й у разі його звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею на поруки. Наголошено, що реалізація цього виду звільнення від кримінальної відповідальності у разі вчинення особою злочину, передбаченого частиною першою або другою статті 382 Кримінального кодексу України, залежить від установлення причинно-факторного комплексу його здійснення, обов’язкову складову якого становлять заходи виховного характеру, які мають бути не лише конкретизовані у відповідному процесуальному документі, але й проконтрольовані за способом їх застосування уповноваженими на це особами.
 • Item
  Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням із потерпілим за вчинення злочину проти встановленого порядку несення військової служби: теоретико-прикладний аспект
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 5, т. 2. - С. 215-221, 2017) Купар, Д. Ю.; Kupar, D. Yu.
  З огляду на приписи ст. 46, а також ч. 4 ст. 401 Кримінального кодексу України досліджуються підстави й умови (передумови) звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням із потерпілим за вчинення визначених законом злочинів проти встановленого порядку несення військової служби. На цій підставі формулюються власні узагальнюючі висновки щодо особливостей реалізації цього екстраординарного виду звільнення від кримінальної відповідальності.
 • Item
  Звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння злочину проти встановленого порядку несення військової служби: поняття та ознаки
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 2. - С. 201-206, 2017) Купар, Д. Ю.; Kupar, D. Yu.
  Досліджено основні концептуальні підходи щодо загального розуміня поняття звільнення від кримінальної відповідальності і на цій підставі з огляду на особливості законодавчої регламентації ч. 4 ст. 401 КК України, сформульовано поняття звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння злочину проти встановленого порядку несення військової служби, виокремлено його ознаки.
 • Item
  Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей
  (Наше право. - 2015. - № 5. - С. 94-97, 2015) Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.
  У статті розглянуто питання соціально –правового забезпечення захисту дітей в Україні. Проаналізовано сучасний стан соціального захисту дітей насьогодні. Обґрунтовано важливість сімейного та державного виховання дитини як передумову кримінально-правового захисту.
 • Item
  Підстави та принципи встановлення кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості
  (Наше право. - 2016. - № 1. - С. 120-128, 2016) Ященко, С. О.; Yashchenko, S. O.
  На підставі аналізу доктринальних точок зору, що стосуються соціальної обумовленості та необхідності встановлення будь-яких кримінально-правових заборон, досліджуються підстави та принципи встановлення кримінальної відповідальності за умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості (ст. 389-1 КК України).
 • Item
  Криміналізаційні підстави грубого порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України)
  (Наше право. - 2018. - № 3. - С. 131-137, 2018) Суп, Є. Ю.; Sup , Ye. Yu.
  Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення криміналізаційних підстав грубого порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України). Встановлено, що єдиною і достатньою підставою криміналізації будь-якого діяння виступає його суспільна небезпечність. Доведено, що за своїм характером та ступенем суспільної небезпечності порушення законодавства про працю відповідають криміналізаційним вимогам і є обґрунтованою підставою запровадження кримінальної відповідальності за їх вчинення.
 • Item
  Проблеми призначення кримінального покарання у виді виправних робіт за грубе порушення законодавства про працю (ст. 172 КК України)
  (Європейські перспективи. - 2017. - № 4. - С. 96-100, 2017) Суп, Є. Ю.; Sup , Ye. Yu.
  У статті розглядаються проблеми санкцій за грубе порушення законодавства про працю. Виявлено відповідні недоліки у видах та розмірах покарань встановлених законодавцем за скоєння даних правопорушень. З урахуванням розпочатих у 2014 році змін щодо підвищення розмірів штрафу потребує перегляду доцільність та необхідність застосування виправних робіт як основного виду покарання за трудові порушення людини. Виявлені під час дослідження недоліки такого виду покарання як виправні роботи у контексті досягнення цілей покарання, передбачених ст. 50 КК України унеможливлюють його використання судами до осіб винних у грубому порушенні законодавства про працю. Пропонується замінити виправні роботи громадськими роботами, що дозволить індивідуалізувати покарання за грубе порушення законодавства про працю і врахувати майновий стан засудженого та соціально-економічну важливість функціонування підприємств.
 • Item
  Кримінально-правові аспекти визначення об’єкту злочину, передбаченого ст. 175 КК України
  (Право.ua. - 2016. - № 3. - С. 147-151, 2016) Шевелев, К. Є.; Shevelev, K. Ye.; Авдєєв, О. О.; Avdeiev, O. O.
  Стаття присвячена окремим практичним аспектам кваліфікації кримінальних правопорушень у сфері оплати праці. У ній наведено скорочений аналіз основних дефініцій та нормативно-правових актів, які визначають об’єкт злочину, передбаченого ст. 175 кримінального кодексу України.
 • Item
  Кримінально-правова характеристика мотиву та мети як ознак суб’єктивної сторони підкупу працівника підприємства, установи чи організації
  (Право.ua. - 2016. - № 3. - С. 141-146, 2016) Овод, К. К.; Ovod, K. K.
  Розроблено кримінально-правову характеристику мотиву та мети як ознак суб’єктивної сторони підкупу працівника підприємства, установи чи організації в актуальній редакції Кримінального Закону. Встановлено особливості мотиву та мети особи, яка підкуповує (вигодонадавача), і особи, яка підкуповується (вигодонабувача), для окремих форм їх діянь, передбачених ст. 354 КК України.
 • Item
  Загально-теоретична парадигма визначення земельних злочинів
  (Юридичний науковий електронний журнал. - 2016. - № 6. - С. 205-208, 2016) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.
  Досліджено теоретичне визначення поняття земельних злочинів у світлі загально-теоретичного визначення поняття злочину, закріпленного у ст. 11 Кримінільного кодексу України. Розглянуто проблему кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних правовідносин- земельні злочини.
 • Item
  Стадії застосування заходів кримінально-правового характеру
  (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2013. - № 4. - С. 229-238, 2013) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.
  З’ясовано, на підставі аналізу доктринальних точок зору щодо визначення стадій застосування норм права, у тому числі норм кримінального права, можливі стадії застосування заходів кримінально-правового характеру.
 • Item
  Поняття та ознаки предмета безгосподарського використання земель (ст. 254 Кримінального кодексу України)
  (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 165-168, 2013) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Yu.
  Статтю присвячено актуальній проблемі визначення предмета безгосподарського використання земель. У ній розглянуто наукові підходи до визначення предмета злочину, а також розкрито кримінально-правове значення предмета злочину. Детально проаналізовано сутність землі як екологічної, соціальної та економічної категорії. Визначено, що предметом злочинного безгосподарського використання земель слід вважати ґрунтовий покрив земель сільськогосподарського призначення. Це обумовлюється тим, що в результаті антропогенної діяльності страждає саме поверхневий родючий шар ґрунту.
 • Item
  Генезис законодавства за незаконне проведення аборту
  (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2013. - Вип. 16. - С. 162-165, 2013) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.
  Досліджено історію виникнення та розвитку проблеми абортів, а також особливості кримінальної відповідальності та кваліфікації за незаконне проведення абортів у деяких країнах. Детально проведено аналіз законодавства Української РСР щодо абортів.