Монографії (Monographs) . УДК 343.91/.97

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри : монографія
  (Харків : Право, 2023. – 252 с., 2023) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.
  Монографія присвячена теоретичним і практичним питанням протидії злочинності кримінально-правовими та кримінологічними засобами в умовах війни. Досліджуються засади й особливості реалізації кримінально-правової політики як системної реакції на кримінальні загрози збройної агресії, проблеми кваліфікації воєнних злочинів і пов’язаних із війною кримінальних правопорушень, у тому числі тих, що за міжнародним кримінальним правом мають ознаки злочинів проти людяності. Поруч із кримінально-правовою презентовано результати застосування кримінологічної оптики до виявлення, опису та пояснення сутності, детермінант злочину агресії як кримінального перформансу, а також етіології, складових і особливостей проявлення сучаснго російського фашизму. аналізується специфіка впливу воєнних і антивоєнних факторів на криміногенну обстановку, її тенденції, проблеми адаптивності системи протидії злочинності та шляхи їх вирішення. акцентується увага на специфіці кримінологічного забезпечення перехідного правосуддя в Україні, відповідних зонах кримінонгенних ризиків. Для науковців, практичних працівників правоохоронних органів, представників громадськості, політиків і широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 • Документ
  The organisation of eco-crime and corruption in ‘green’ Ukraine
  (Narrating organised crime stories and Aristotelian principles of drama. - Hague: Eleven International Publishing, 2022. - P. 233-268, 2022) Duyne, van Petrus C.; Markovska, A.; Марковська, Г. О.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432
  В розділі монографії обговорюються механізми, що використовуються організованими злочинними групами при видобуванні, незаконній торгівлі та контрабанді двох природних ресурсів України – бурштину та деревини. Розглядаються причини виникнення та особливості незаконного бізнесу заснованого на видобуванні бурштину та вирубці лісів. Обговорюються механізми боротьби та законодавчого регулювання в цих двох сферах. Зосереджено увагу на транснаціональній природі незаконного бізнесу в сфері видобування бурштину та вирубці лісів.
 • Документ
  Нариси з кримінології постмодерну [: наукові есе]
  (Харків : Право, 2019. – 278 с., 2019) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Розглянуто комплекс теоретичних питань, що потрапили до зони турбулентності кримінології постмодерну, де панують морально правовий релятивізм і світоглядна фрагментованість, вульга ризований практицизм, волюнтарний прагматизм.
 • Документ
  Протидія діяльності тоталітарних сект: кримінологічні засади : монографія
  (Харків: Константа, 2018. – 214 с., 2018) Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549; Литвинов, О. М.; Кримінологічна асоціація України
  Монографію присвячено комплексному кримінологічному аналізу діяльності тоталітарних сект та формулюванню на цій основі пропозицій з удосконалення заходів щодо протидії пов’язаним з нею злочинам. Визначено поняття та кримінологічно значущі ознаки тоталітарних сект, здійснено їх кримінологічну класифікацію. Встановлено, надано опис та пояснення формам і методам діяльності тоталітарних сект в механізмі їх кримінальної активності. Охарактеризовано соціально шкідливі наслідки діяльності тоталітарних сект в механізмі криміногенної детермінації. Визначено поняття та надана характеристика системі заходів протидії діяльності тоталітарних сект. Охарактеризовано комплекс правових, ідеологічних, організаційно тактичних заходів протидії діяльності тоталітарних сект. Здійснено аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду протидії діяльності тоталітарних сект, визначено можливості щодо використання окремих його складових у вітчизняній кримінологічній практиці. Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів і студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, аспірантів та ад’юнктів, а також широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 • Документ
  Злочинність і сучасність : монографія
  (Харків: ХНУВС - Майдан, 2020. - 408 с. - ISBN 978-966-372-765-3., 2020) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587
  В монографії розглядається комплекс кримінально-правових та кримінологічних проблем сучасного стану злочинності в Україні. Із залученням різних методів наукового аналізу досліджені загальний стан злочинності та особливості професійної і організованої злочинності, надана характеристика економічній злочинності, по-казаний вплив кримінальної субкультури на формування антисоціальної поведінки частини населення, розглянута злочинна ієрархія в кримінальному середовищі. Значна увага приділена заходам протидії злочинності як формі захисту прав і свобод людини та громадянина. Монографія буде корисною для вчених, досліджуючих проблеми злочинності в Україні, практичним працівникам правоохоронної системи, викладачам, курсантам та студентам, широкому колу читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності.
 • Документ
  Prevention of corruption-related offences: possibilities and realities
  (The Potential of Modern Science. - London: Sciemcee Publishing, 2019. - Vol. 3. - P. 26-35, 2019) Maliarova, V. O.; Малярова, В. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Savchuk, T. I.; Савчук, Т. І.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136
  Намічена України європейська інтеграція та поточні реформи в основних сферах суспільного життя непереборно вимагають протидії корупції в її різних проявах, які останнім часом перетворилися в гостру проблему.
 • Документ
  Зарубіжний досвід програмування протидії злочинності: можливості для України : монографія
  (Київ : ФОП Маслаков, 2019. - 192 с., 2019) Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402
  У монографії розглянуто досвід окремих зарубіжних країн (американського та європейського регіонів) у питаннях програмування протидії злочинності в сучасних умовах. На підставі проведеного порівняльного дослідження визначено специфіку формування державних програмних документів з протидії злочинності та окремих її видів, яка тісно пов’язана з адміністративнотериторіальним устроєм, національними традиціями та зі станом соціальноекономічного розвитку країни, політичною ситуацією, станом протидії злочинності та обраними підходами і моделями впливу на злочинність з урахуванням внутрішніх та зовнішніх загроз. Сформовано окремі пропозиції для України щодо запровадження кращих здобутків практики зарубіжних країн з програмування протидії злочинності на державному рівні. Для науковців, практичних працівників правоохоронних органів, державних службовців, викладачів, курсантів, студентів і широкого кола читачів, які цікавляться проблематикою протидії злочинності в сучасних умовах.
 • Документ
  Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України : монографія
  (Харків: Золота миля, 2014. - 208 с., 2014) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  У монографії розглядається комплекс теоретичних та практичних питань сучасного стану запобігання злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України. Розглянуто важливі питання організації та правового регулювання запобігання цим злочинам, у тому числі в напрямку спеціального (кримінологічного), індивідуального запобігання злочинам, а також віктимологічної профілактики. За результатами дослідження запропоновано низку різнопланових заходів, спрямованих на істотне удосконалення окремих напрямів діяльності суб’єктів запобігання злочинам в цілому.