Автореферати дисертацій (Abstracts of Thesis). УДК 349.4/.6(043.3)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту : автореф. дис.
  (Харків, 2008) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Бригадир, И. В.; Шуміло, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню правового регулювання забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту. Наведено юридичну характеристику права екологічної безпеки, проаналізовано міжгалузевий інститут правового регулювання суспільних відносин, що виникають з приводу забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту, дано визначення та класифікацію загроз екологічній безпеці в автотранспортній галузі, досліджено основні правові заходи та засоби попередження негативного впливу автомобілів на життя і здоров’я людини та довкілля, визначено основні завдання і способи впливу державних та недержавних органів на стан гарантованості екологічної безпеки, досліджено роль юридичноївідповідальності в даній сфері, сформульовано низку пропозицій з удосконалення законодавства України для забезпечення екологічної безпеки в галузі автомобільного транспорту.
 • Документ
  Проблеми відповідальності за порушення водного законодавства : автореф. дис.
  (Харків, 1993) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шумило, А. М.; Вовк, Ю. О. - науковий керівник
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06. – сільськогосподарське право; земельне, водне, лісове і гірниче право; екологічне право. – Українська юридична академія, Міністерство освіти України, Харків, 1993. Дисертацію присвячено аналізу відповідальності за водні правопорушення з точки зору захисту прав власників і користувачів водних об’єктів, а також додержання ними обов’язків щодо охорони вод. Відповідальність за порушення водного законодавства розглядається як невід’ємна складова частина охорони вод. Здійснено класифікацію водних правопорушень. Визначено зміст відповідальності за водні правопорушення; співвідношення майнової відповідальності та платежів за забруднення водоймищ; правові наслідки визнання недійсними угод щодо водойм в умовах різноманітних форм власності на землі водного фонду. Обґрунтовано поняття водного об’єкта, що відрізняється від водного ресурсу. Аргументовано новий підхід до поняття відповідальності за водні правопорушення через систему прав і обов’язків власників, користувачів водних об’єктів та інших осіб, що їх використовують.