Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2016, № 1 (12)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2016. - № 1 (12). - 288 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Криміногенний потенціал діяльності засобів масової інформації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 1 (12). - С. 143-153., 2016) Байлов, А. В.; Сахута, П. В.; Bailov, A. V.; Sakhuta, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915
  Стаття присвячена характеристиці криміногенного потенціалу діяльності засобів масової інформації. Доводиться, що разом із позитивними складовими, які визначаються інституціоналізацією ліберальних суспільних інституцій, засоби масової інформації здатні продукувати криміногенні ризики як загальносоціального, так і групового рівня відтворення. Відстоюється думка про те, що за певних умов вказані ризики здатні інтегруватися безпосередньо до детермінаційного комплексу злочинності шляхом поширення культу насильства й жорстокості, підсилення ефектів призонізації, феномену звикання до злочинності, а також конструювання викривленої соціальної реальності.
 • Документ
  Моделювання систем протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 1 (12). - С. 9-19., 2016) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Стаття присвячена аналізу кримінологічних засад побудови різних типів моделей протидії злочинності. Визначено коло проблем у справі передбачення, пов’язаних із передбаченням шляхів виконання наукового завдання щодо моделювання системи протидії злочинності із застосуванням синергетичного підходу.
 • Документ
  Кримінологічний вимір злочинності неповнолітніх
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 1 (12). - С. 154-163., 2016) Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587
  У статті здійснена спроба надати кримінологічну характеристику особи неповнолітнього злочинця, розглянуті причини та умови, що спонукають неповнолітніх до вчинення протиправних діянь, підкреслена необхідність прийняття комплексних заходів із протидії злочинності неповнолітніх, використовуючи їх кримінологічну характеристику.
 • Документ
  Правові наслідки застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 1 (12). - С. 54-61., 2016) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  Проаналізовано правові наслідки умовно-дострокового звільнення від відбування покарання. Встановлено, що для ефективного застосування цього виду звільнення від відбування покарання необхідно закріпити у законі перелік обов’язків, які можуть бути покладені на звільненого під час невідбутої частини покарання.
 • Документ
  Протидія злочинності в Харківській області: стан, тенденції, прогноз
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 1 (12). - С. 175-184., 2016) Райнін, І. Л.; Rainin, I. L.
  Статтю присвячено аналізу кількісно-якісних показників стану протидії злочинності в Харківській області та прогнозуванню основних тенденцій їх змін в контексті трансформації соціально-економічної ситуації в регіоні.
 • Документ
  Проблеми розвитку криміналістичної методики в умовах реформування кримінальної юстиції України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 1 (12). - С. 236-245., 2016) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013
  Розглянуто основні тенденції розвитку окремих методик розслідування злочинів, пов’язані з реформуванням кримінального процесу України. Підкреслено необхідність перегляду деяких теоретичних положень криміналістичної методики у зв’язку з трансформацією законодавства, слідчої та судової практики. Наголошено на неприпустимості необґрунтованої критики наукових пошуків у галузі криміналістики. Запропоноване власне бачення напрямів удосконалення класифікації окремих криміналістичних методик, їх структури та змісту, формування комплексних методик розслідування, а також надані рекомендації щодо судового розгляду кримінальних справ.
 • Документ
  Місце кримінально-правової кваліфікації у процесі застосування заходів кримінально-правового характеру
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2016. - № 1 (12). - С. 131-142., 2016) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  На підставі аналізу чинного Кримінального процесуального кодексу України, практики застосування окремих заходів кримінально-правового характеру, а також доктринальних точок зору формулюються узагальнюючі висновки щодо місця кримінально-правової кваліфікації у процесі застосування заходів кримінально-правового характеру.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/