Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 349.2/3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Методичні рекомендації щодо типової форми висновку, складеного дисциплінарною комісією за результатами проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни : науково-методичні рекомендації
  (Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463; Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441; Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400
  Методичні рекомендації відображають порядок оформлення висновку, складеного дисциплінарною комісією по результатам проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни. В рекомендаціях містяться відомості про нормативні документи, що регламентують здійснення службових розслідувань, зазначено порядок проведення, визначені особи, що беруть участь у процесі розслідування та їх повноваження, охарактеризовані функції дисциплінарних комісій тощо.
 • Item
  Методичні рекомендації щодо порядку та строків внесення до особової справи поліцейського відомостей про застосовані до нього заохочення та дисциплінарні стягнення : науково-методичні рекомендації
  (Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019-11) Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Галкіна, О. М.; Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441; Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400
  У науково-методичних рекомендаціях розкрито розуміння основних понять, порядку застосування заохочень, проведення службових розслідувань, застосування дисциплінарних стягнень та облік заохочень та стягнень в органах Національної поліції України.
 • Item
  Дисциплінарний статут Національної поліції України : науково-практичний коментар
  (Харків : Майдан, 2019. - 253 с., 2019) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1999-9956; ResearcherID: B-9071-2018; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2429-5010; ResearcherID: I-5612-2016; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5577-8333; ResearcherID: I-7854-2016; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4374-5494; ResearcherID: I-7047-2016; Кафедра адміністративної діяльності поліції факультету № 3; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; ResearcherID: AAG-1418-2019; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2904-0466; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7319-4470; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6376-1160; ; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8136-0694; ; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7377-9241; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4269-2749; ; Кафедра трудового та господарського права факультету № 2; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8960-0234; ResearcherID: J-7829-2016; Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету № 4; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2323-987X; ; Факультет № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8367-2504; Сокуренко, В. В. - редактор
  Надано науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту Національної поліції, який має розв’язати низку таких проблем: забезпечити єдине розуміння службової дисципліни в органах Національної поліції; визначити правовий статус керівників та підлеглих, особливості видання та виконання наказів в системі Національної поліції України; розкрити підстави та порядок застосування заохочень та здійснення процесу нагороджень поліцейських; дослідити зміст та особливості роботи дисциплінарних комісій, а також реалізацію поліцейським його права на захист в процесі службового розслідування; здійснити науковий аналіз застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національної поліції України; розтлумачити механізм обліку заохочень та дисциплінарних стягнень в органах Національної поліції України. Над підготовкою видання працювали фахівці в галузі теорії управління, адміністративного права і процесу, адміністративної діяльності поліції, цивільного та трудового права, практичні працівники правоохоронних органів, що дозволило врахувати усі останні зміни у нормативно-правовій базі, яка регулює діяльність Національної поліції України.