Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 349.2/3

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Особливості правового регулювання соціального забезпечення поліцейських в Україні: науково-методичні рекомендації
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; Марков, В. В.; Markov, V. V.
  У науково-методичних рекомендаціях проаналізовано сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення поліцейських в Україні, загальні положення соціального забезпечення поліцейських, окреслені соціальні гарантії економічного характеру, соціально-побутові гарантії, окрема увага приділена пенсійному забезпеченню поліцейських. Визначені проблемні питання, які виявляються у процесі реалізації гарантій соціального захисту поліцейських в умовах дії воєнного стану та запропоновано пріоритетні напрями розширення та удосконалення цих гарантій.
 • Документ
  Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо поліпшення умов грошового забезпечення поліцейських» (реєстр № 6506-3 від 11.01.2022)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; Лукаш, С. С.; Lykash, S. S.; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; Сиромятнікова, М. В.; Syromiatnikova, M. V.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.
  Розглянуто проблему врегулювання питання диспропорції в розмірах виплат грошового забезпечення поліцейським та інших правоохоронних органів. Надано науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо поліпшення умов грошового забезпечення поліцейських».
 • Документ
  Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо забезпечення гідних умов оплати праці поліцейських» (реєстр. № 6506-2 від 11.01.2022)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; Звірянський, Г. В.; Zvirianskyi, H. V.; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; Кейдалюк, В. О.; Keidaliuk, V. O.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; Сиромятнікова, М. В.; Syromiatnikova, M. V.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.
  Відзначено, що основним завданням Законопроєкту № 6506-2 є забезпечення гідних умов оплати праці поліцейських з метою залучення до кадрового складу поліції кваліфікованого персоналу, забезпечення мотивації до роботи та належної компенсації за фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції.
 • Документ
  Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських» (реєстр. № 6506-1 від 06.01.2022)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; Сиромятнікова, М. В.; Syromiatnikova , M. V.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.
  Розглянуто питання підвищення рівня грошового забезпечення поліцейських. Надано науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських».
 • Документ
  Науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо збільшення грошового забезпечення поліцейських» (реєстр № 6506 від 05.01.2022)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.; Карагіоз, Р. С.; Karahioz, R. S.; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; Абламська, В. В.; Ablamska, V. V.; Сиромятнікова, М. В.; Syromiatnikova, M. V.; Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; Погорілець, О. В.; Pohorіlets, O. V.
  Надано науковий висновок Харківського національного університету внутрішніх справ до проєкту Закону України «Про внесення змін до статті 94 Закону України “Про Національну поліцію” щодо збільшення грошового забезпечення поліцейських».
 • Публікація
  Науковий висновок щодо проєкту Методики визначення шкоди та збитків у натуральній і грошовій формі, пов’язаних із забезпеченням публічної безпеки і порядку, боротьби зі злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Вигівський, І. М.; Vyhivskyi, I. M.; Цуцкірідзе, М. С.; Tsutskiridze, M. S.; Тарасенко, О. С.; Tarasenko, O. S.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Ковтун, О. В.; Kovtun, O. V.; Павлютін, Ю. М.; Pavliutin, Yu. M.; Собакарь, А. О.; Sobakar, A. O.; Костянтин Бугайчук
  Надано науковий висновок щодо проєкту Методики визначення шкоди та збитків у натуральній і грошовій формі, пов’язаних із забезпеченням публічної безпеки і порядку, боротьби зі злочинністю, забезпеченням безпеки дорожнього руху.
 • Публікація
  Науково-методичні рекомендації щодо розмежування і застосування понять «календарна вислуга років», «пільгова вислуга років» та «стаж служби в поліції» та їх врахування при призначенні пенсії поліцейським
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Брусакова, О. В.; Brusakova, O. V.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; Іван Кріцак
  Надано науково-методичні рекомендації щодо розмежування і застосування понять «календарна вислуга років», «пільгова вислуга років» та «стаж служби в поліції» та їх врахування при призначенні пенсії поліцейським.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо типової форми висновку, складеного дисциплінарною комісією за результатами проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни : науково-методичні рекомендації
  (Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Галкіна, О. М.; Halkina, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9095-9463; Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441; Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400
  Методичні рекомендації відображають порядок оформлення висновку, складеного дисциплінарною комісією по результатам проведеного службового розслідування за фактом порушення поліцейським службової дисципліни. В рекомендаціях містяться відомості про нормативні документи, що регламентують здійснення службових розслідувань, зазначено порядок проведення, визначені особи, що беруть участь у процесі розслідування та їх повноваження, охарактеризовані функції дисциплінарних комісій тощо.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо порядку та строків внесення до особової справи поліцейського відомостей про застосовані до нього заохочення та дисциплінарні стягнення : науково-методичні рекомендації
  (Харків: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2019-11) Харківський національний університет внутрішніх справ; ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра поліцейської діяльності та публічного адміністрування; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2886-695X; ResearcherID: J-7221-2016; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9540-9084; ResearcherID: L-2114-2016; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7429-5273; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6690-6484; Панова, О. О.; Panova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3533-5076; Галкіна, О. М.; Кацалап, Л. С.; Katsalap, L. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2740-1376; Денищук, Д. Є.; Denyshchuk, D. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0285-8831; Погорілець, О. В.; Pohorilets, O. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4739-4441; Сиромятнікова, М. С.; Syromiatnikova, M. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3861-1400
  У науково-методичних рекомендаціях розкрито розуміння основних понять, порядку застосування заохочень, проведення службових розслідувань, застосування дисциплінарних стягнень та облік заохочень та стягнень в органах Національної поліції України.
 • Публікація
  Дисциплінарний статут Національної поліції України : науково-практичний коментар
  (Харків : Майдан, 2019. - 253 с., 2019) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідна лабораторія з проблем протидії злочинності; Кафедра адміністративної діяльності поліції факультету № 3; Кафедра адміністративного права і процесу факультету № 3; Кафедра трудового та господарського права факультету № 2; Кафедра цивільно-правових дисциплін факультету № 4; Факультет № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ; Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; Швець, Д. В.; Shvets, D. V.; Бугайчук, К. Л.; Bugaychuk, K. L.; Федосова, О. В.; Fedosova, O. V.; Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; Святокум, І. О.; Sviatokum, I. O.; Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; Іванцов, В. О.; Ivantsov, V. O.; Резанов, С. А.; Rezanov, S. A.; Пчелін, В. Б.; Pchelin, V. B.; Панова, О. О.; Panova, O. O.; Качинська, М. О.; Kachynska, M. O.; Селюков, В. С.; Seliukov, V. S.; Салманова, О. Ю.; Salmanova, O. Y.; Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; Комзюк, А. Т.; Komziuk, A. T.; Казанчук, І. Д.; Kazanchuk, I. D.; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Y.; Степаненко, Т. В.; Stepanenko, T. V.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Сергій Гусаров; Сокуренко, В. В. - редактор
  Надано науково-практичний коментар Дисциплінарного статуту Національної поліції, який має розв’язати низку таких проблем: забезпечити єдине розуміння службової дисципліни в органах Національної поліції; визначити правовий статус керівників та підлеглих, особливості видання та виконання наказів в системі Національної поліції України; розкрити підстави та порядок застосування заохочень та здійснення процесу нагороджень поліцейських; дослідити зміст та особливості роботи дисциплінарних комісій, а також реалізацію поліцейським його права на захист в процесі службового розслідування; здійснити науковий аналіз застосування дисциплінарних стягнень до працівників Національної поліції України; розтлумачити механізм обліку заохочень та дисциплінарних стягнень в органах Національної поліції України. Над підготовкою видання працювали фахівці в галузі теорії управління, адміністративного права і процесу, адміністративної діяльності поліції, цивільного та трудового права, практичні працівники правоохоронних органів, що дозволило врахувати усі останні зміни у нормативно-правовій базі, яка регулює діяльність Національної поліції України.