Наукові публікації (Scientific publications). УДК 35

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1748
 • Item
  Law enforcement agencies in the system of subjects of human rights protection and defence
  (Revista de Gestão e Secretariado (Management and Administrative Professional Review). - 2023. - Vol. 14, № 9. - P. 15004-15019, 2023) Muzychuk, O. M.; Музичук, О. М.; Salmanova, O. Y.; Салманова, О. Ю.; Khromov, A. V.; Хромов, А. В.; Seliukov, V. S.; Селюков, В. С.
  Правоохоронні органи — окремий вид органів державної влади, основним завданням яких є охорона та захист прав і свобод громадян шляхом здійснення профілактичних, кримінально-процесуальних, адміністративно-юрисдикційних та оперативно-розшукових функцій. До переліку правоохоронних органів України входять: Служба безпеки України, Національна поліція України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Національне антикорупційне бюро; Державна прикордонна служба України, Військова служба правопорядку, Національна гвардія України, Державна кримінально-виконавча служба; Держлісагентство України, Держрибагентство тощо. Доведено недоцільність віднесення до правоохоронних органів державних органів, які виконують контрольно-наглядові чи обслуговуючі функції або виконують судові рішення чи провадять професійну діяльність. у сфері прав людини (адвокати, Уповноважений з прав людини та ін.). З метою уніфікації законодавчих та наукових підходів до визначення ознак та переліку правоохоронних органів зроблено висновок про необхідність прийняття окремого Закону України «Про правоохоронні органи», а також внесення додаткових змін до нормативних акти, що регулюють правовий статус відповідних державних органів.
 • Item
  Функції органів внутрішніх справ України як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні
  (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 11, т. 1. - С. 108-111, 2014) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Yu.
  У статті досліджено етимологію поняття «функція». Проаналізовано бачення сутності вказаного терміну деякими науковцями. Надано авторське визначення поняттю «функції органів внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні». Акцентовано увагу на відсутності законодавчого закріплення поняття «функції органів внутрішніх справ». Визначено коло основних функцій органів внутрішніх справ України як суб’єктів забезпечення правопорядку в регіоні.
 • Item
  Забезпечення регіональними органами внутрішніх справ реалізації соціально-економічних прав і свобод громадян
  (Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Право. - 2015. - Вип. 2. - С. 141-148, 2015) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Yu.
  Проаналізовано етимологію поняття "соціально-економічне право". Досліджено яким чином відбувається забезпечення регіональними органами внутрішніх справ реалізація соціально-економічних прав і свобод громадян.
 • Item
  Аналіз нормативно-правових актів, що здійснюють правову регламентацію кадрового забезпечення органів внутрішніх справ
  (Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія". - 2016. - Вип. 2. - С. 150-158, 2016) Прокопенко, О. Ю.; Prokopenko, O. Yu.
  У статті досліджено етимологію та зміст поняття «кадрового забезпечення». Сформульовано авторське визначення поняття «кадрове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ». Проведено аналіз нормативно-правових актів, що здійснюють правову регламентацію кадрового забезпечення органів внутрішніх справ.
 • Item
  Особливості адміністративно-правових повноважень окремих державних органів, які реалізують правоохоронну функцію держави
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3, т. 2. - С. 46-50, 2015) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.
  Визначено особливості діяльності окремих спеціальних суб'єктів реалізації правоохоронної функції держави. Окреслено перспективні напрями підвищення ефективності такої діяльності, приведення її у відповідність до европейських стандартів, а також внесено певні пропозиції щодо оптимізації системи спеціальних суб'єктів.
 • Item
  Правоохоронні органи як суб'єкти адміністративно-юрисдикційної діяльності
  (Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3, т. 2. - С. 181-184, 2015) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.
  Досліджено особливості правового статусу правоохоронних органів як суб'єктів адміністративно-юрисдикційної діяльності. Визначено зміст такої діяльності. Проаналізовано повноваження правоохоронних органів із реалізації адміністративно-юрисдикційних проваджень. Надано грунтовні пропозиції щодо вдосконалення законодавства в досліджуваній сфері.
 • Item
  Зміст та основні напрями інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів
  (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2017. - Вип. 46, т. 2. - С. 50-54, 2017) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.
  Досліджено зміст та основні напрями інформаційного забезпечення адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. На основі аналізу наукових та нормативних джерел визначено поняття та ознаки інформації та інформаційного забезпечення. Проаналізовано правові засади інформаційного забезпечення правоохоронних органів та визначено його основні напрями у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності.
 • Item
  Особливості вищих органів державної влади як суб’єктів формування державної інформаційної політики в Україні
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 3. - С. 161-168, 2016) Негодченко, В. О.; Nehodchenko, V. O.
  Аргументовано, що ефективність державної інформаційної політики безпосередньо залежить від наявності системи суб’єктів, які уповноважені вживати дієвих заходів щодо вироблення такої політики шляхом прийняття відповідних адміністративно-правових актів. Наголошено, що першочергову роль у процесі формування державної інформаційної політики відіграють так звані загальні суб’єкти – вищі органи державної влади, а також координаційні та консультативні органи, що створені при них. Проаналізовано діяльність зазначених суб’єктів та акцентовано увагу на їх першочергових завданнях у цій сфері.
 • Item
  Захист честі та гідності поліцейського в процесі інтеграції гендерних аспектів у його діяльністі
  (Право.ua. - 2017. - № 3. - С. 60-62, 2017) Єпішко, І. С.; Yepishko, I. S.
  Стаття присвячена дослідженню проблеми інтеграції гендерних аспектів у діяльності поліцейського. Проаналізовано внутрішній та відомчий контроль діяльності поліції. Висвітлені кадрові питання набору до служби в лавах поліції. Надано визначення понять «гендер» та «гендерний баланс». Крім того, висвітлена роль жінок поліцейських та ставлення до останніх зі сторони чоловічого колективу. Надано визначання поняття «професійна етика поліцейського».
 • Item
  Форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів
  (Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 5. - С. 91-95, 2016) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.
  У статті досліджено зміст, особливості та систему форм адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні. Проаналізовано наукові погляди на зміст форми управління та форми адміністративної діяльності. Визначено поняття та ознаки форми адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. Досліджено види форм адміністративної діяльності. Визначено систему форм адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні.
 • Item
  Щодо змісту адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів
  (Юридичний науковий електронний журнал. - 2014. - № 4. - С. 167-170, 2014) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.
  Досліджено зміст адміністративно-юрисдикційної діяльності. Визначено систему правоохоронних органів України. Проаналізовано адміністративно-юрисдикційні повноваження правоохоронних органів. Визначено поняття та особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів.
 • Item
  Повноваження правоохоронних органів у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення
  (Право і суспільство. - 2017. - № 4, ч. 2. - С. 96-100, 2017) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.
  У статті визначено систему повноважень правоохоронних органів у провадженнях у справах про адміністративні правопорушення. Досліджено зміст та особливості повноважень правоохоронних органів. Проаналізовано нормативно-правові акти, які регламентують діяльність правоохоронних органів при реалізації проваджень у справах про адміністративні правопорушення. Визначено прогалини в правовій регламентації повноважень правоохоронних органів у досліджуваній сфері та запропоновано шляхи їх усунення.
 • Item
  Система правоохоронних органів України
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 3. - С. 150-155, 2017) Шоптенко, С. С.; Shoptenko, S. S.
  Проаналізовано наукові джерела та норми чинного законодавства, які визначають систему правоохоронних органів. З’ясовано основні критерії, за якими будується досліджувана система. Визначено сучасну систему правоохоронних органів України на основі їх поділу на безпосередньо правоохоронні та органи, які реалізують окремі правоохоронні функції.
 • Item
  Керівник, як суб’єкт публічного адміністрування у сфері запобігання та протидії корупції
  (Правові новели. – 2023. – № 19. – С. 359-367, 2023) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.
  У статті визначено поняття та ознаки керівника пристосовано до діяльності органів державної влади. Доведено, що керівники державних органів, підприємств, установ та організацій виступають суб’єктами публічного адміністрування у сфері запобігання та протидії корупції, що органічно випливає з його правового статусу, основник ознак та функцій. На підставі аналізу національного антикорупційного законодавства визначено, що на керівників покладені завдання щодо здійснення поточного та підсумкового контролю за виконанням в організації антикорупційних заходів, вжиття превентивних та примусових заходів щодо запобігання порушенням антикорупційного законодавства, прийняття управлінських рішень в сфері запобігання корупції, дотримання вимог етичних норм та норм доброчесності при виконанні власних повноважень, вжиття заходів щодо виховання доброчесної поведінки серед підлеглих тощо. Проаналізований міжнародний досвід, стандарти та вимоги до керівників у сфері запобігання та протидії корупції та здійснення адміністрування в цій сфері, що дозволило дійти висновку про наявність оптимальних управлінських практик та рекомендацій в цій сфері, які доцільно впровадити в діяльність вітчизняних органів державної влади, підприємств, установ та організацій, зокрема положення стандарту ISO 37001:2016 «Anti-bribery management systems», який містить цілісну та системну методику запобігання корупції в державних органах, установах та організаціях з позицій адміністрування внутрішніх процесів. Наголошено, організація та здійснення публічного адміністрування з боку керівників у сфері запобігання та протидії корупції вимагає від керівників виконання ролі лідера, в рамках якої він має виконувати організаційну, фахову, новаторську та мотивуючу функції. Визначені шляхи удосконалення чинного законодавства України щодо визначення повноважень керівників в процесі реалізації антикорупційної політики в державних органах, установах та організаціях, шляхом внесення відповідних змін до Законів України «Про запобігання корупції», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про військово-цивільні адміністрації».
 • Item
  Безпекові проекти МВС України як основа забезпечення стабільності та розвитку держави
  (Problems of the development of science and the view of society : proceedings of the XI International Scientific and Practical Conference ( Graz, Austria; 21-24 March 2023). - Graz, 2023. - Р. 119-123, 2023) Бугайчук, К. Л.; Buhaichuk, K. L.
  У тезах досліджено сутність організації та реалізації проєктів МВС України, спрямованих на формування безпекового середовища держави та їх вплив на загальну криміногенну ситуацію в Україні.
 • Item
  Щодо дослідження місця Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 4. - С. 201-206, 2017) Троян, В. А.; Troian, V. A.
  У статті здійснено науковий аналіз запровадження в юридичну термінологію поняття «органи публічної адміністрації», оскільки це пов’язано із впровадженням нової «ідеології» діяльності органів публічної адміністрації та наданням цій діяльності обслуговуючого публічно-сервісного характеру. Визначено основні ознаки, що визначають належність суб’єктів до органів публічної адміністрації та з’ясовано місце Національної поліції України серед них. Під час дослідження місця Національної поліції України в системі органів публічної адміністрації основний акцент зроблено на публічно-сервісній діяльності.
 • Item
  Компетенція патрульної поліції: теоретико-методологічні проблеми визначення
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 5, т. 2. - С. 187-194, 2017) Шулешко, В. В.; Shuleshko , V. V.
  Досліджено структурні елементи компетенції патрульної поліції України, зокрема, предмет відання, який складається із завдань і цілей, що ставляться перед патрульною поліцією, а також повноважень, які в підзаконних нормативно-правих актах, що регулюють діяльність патрульної поліції, визначені як функції. Це зумовило необхідність проведення чіткого відмежування повноважень патрульної поліції від її функцій, що дало змогу сформулювати авторську дефініцію поняття «компетенція патрульної поліції», а також запропонувати шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання діяльності патрульної поліції.
 • Item
  Мета та завдання взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 4. - С. 243-248, 2017) Русецький, А. А.; Rusetskyi, A. A.
  Зазначено, що координація і взаємодія правоохоронних органів в межах того чи іншого регіону повинні бути суворо регламентовані, що дасть можливість досягнути значних результатів за фактом реалізації мети та завдань останніх. Запропоновано внести зміни до відповідних нормативно-правових актів, в положеннях яких необхідно чітко сформувати та викласти мету і завдання координації та взаємодії діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні.
 • Item
  Адміністративні процедури органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 4. - С. 195-200, 2017) Кириченко, Ю. М.; Kyrychenko, Yu. M.
  У статті розкрито питання щодо визначення правової природи адміністративних процедур органів місцевого самоврядування, які приймаються у сфері земельних відносин, шляхом дослідження їх поняття, видів та місця у механізмі правового регулювання земельних відносин. Автором проаналізовано норми чинного законодавства, що регулює здійснення адміністративних процедур органами місцевого самоврядування у сфері земельних відносин. Значну увагу приділено характеристиці найпоширеніших видів адміністративних процедур органів місцевого самоврядування нормативного та індивідуально-правового характеру, які приймаються у галузі земельних відносин, що дало можливість отримати низку наукових результатів, які мають теоретичне та практичне значення.
 • Item
  An outlook on current legal status of the employees as the representatives of public authorities
  (DIXI. – 2021. – Vol. 23, № 2. – P. 1-12, 2021) Aristova, I. V.; Tsybulnyk, N. Yu.; Цибульник, Н. Ю.; Horbonos, V. V.; Melnyk, S. M.
  Метою даної статті є визначення особливостей правового статусу службовців як представників органів державної влади з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.