Навчальні видання (Educational edition). УДК 343.98

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 14 з 14
 • Документ
  Сучасні криміналістичні засоби та методи протидії злочинності : навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.
  Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів вищої освіти, а також для використання у практичній діяльності працівників правоохоронних органів. Положення, викладені в ньому, є комплексним джерелом знань у галузях криміналістики та кримінального процесу, охоплюють сучасні методи та рекомендації щодо застосування новітніх засобів протидії злочинності, що поєднані з аналізом прикладних практик правозастосовної діяльності в цьому контексті.
 • Документ
  Призначення та провадження судових експертиз : [навчальний посібник]
  (Xарків: Видав. будинок "Фактор", 2011. – 400 с., 2011) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.
  У посібнику на основі аналізу слідчої, судової та експертної практики, узагальнення літературних джерел комплексно висвітлені процесуальні, організаційні, тактичні та методичні основи проведення судових експертиз. Розкрито поняття судової експертизи, наведено сучасну класифікацію судових експертиз, права, обов’язки та відповідальність судового експерта, систему державних експертних установ та їх функції. Розглянуто тактику проведення судових експертиз, дано рекомендації з підготовки об’єктів дослідження та формулювання запитань експерту. Навчальний посібник призначений для курсантів, студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також може бути використаний у практичній діяльності працівниками слідчих органів.
 • Документ
  Розслідування комп’ютерних злочинів : [навчально-практичний посібник]
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2010) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.
  Навчально-практичний посібник присвячено криміналістичній методиці розслідування злочинів, що пов’язані з комп’ютерними технологіями. Зміст включає основні елементи криміналістичної характеристики комп’ютерних злочинів, що мають значення для встановлення істини, систему криміналістичних засобів, прийомів та методів, що застосовуються в їх розслідуванні, та криміналістичних рекомендацій з найбільш ефективного їх використання. Посібник призначено для співробітників правоохоронних органів, насамперед слідчих підрозділів Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, Служби безпеки України, а також для підготовки до навчальних занять з криміналістики за відповідною темою.
 • Документ
  Дії слідчо-оперативних груп Національної поліції з документування злочинів, пов'язаних із збройною агресією РФ проти України : [онлайн-курс]
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.
  Онлайн-курс «Дії слідчо-оперативних груп Національної поліції з документування злочинів, пов’язаних із збройною агресією РФ проти України» призначений для вивчення здобувачами вищої освіти досвіду роботи підрозділів Національної поліції України щодо документування злочинів, пов’язаних зі збройною агресією проти України, а також посилення практичної складової у підготовці поліцейських.
 • Документ
  Криміналістика: криміналістична техніка : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2023. – 388 с., 2023) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Арешонков, В. В.; Areshonkov, V. V.; Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338; Ганжа, Т. В.; Hanzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; Коваленко, А. В.; Kovalenko, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3665-0147; Коваленко, В. В.; Kovalenko, V. V.; Кожевніков, О. А.; Kozhevnikov, O. A.; Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281; Кофанов, А. В.; Kofanov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5242-2518; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9397-2738; Приходько, В. О.; Prihodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256
  У навчальному посібнику викладено загальні теоретичні положення криміналістичної техніки та сучасний зміст її окремих галузей: судової фотографії та відеозапису, ДНК-аналізу, криміналі-стичного дослідження цифрових слідів, дактилоскопії, трасології, криміналістичного дослідження зброї, судової вибухотехніки, кри-міналістичного документознавства, габітології, криміналістичного матеріалознавства, криміналістичної реєстрації, поліграфології. Навчальний посібник розрахований на курсантів і слухачів закладів вищої освіти системи МВС України, а також може бути корисним для студентів інших юридичних закладів освіти, аспіран-тів, докторантів, працівників правоохоронних органів, адвокатів, суддів та всіх, хто цікавиться криміналістикою.
 • Документ
  Криміналістичне дослідження ДНК : технології та можливості : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 120 с., 2022) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9397-2738; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Іонова, В. В.; Ionova, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7253-0690; Матарикіна, О. В.; Matarykina, O. V.; Харківський національний університет внутрішніх справ; Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
  Навчальний посібник підготовлено на основі аналізу й узагальнення наукової та методичної літератури, слідчої та експертної практики з питань використання можливостей ДНК-аналізу в кримінальному провадженні. Призначений для викладачів, аспірантів (ад’юнктів), студентів (курсантів) закладів вищої освіти юридичного профілю, слідчих, прокурорів, суддів, працівників оперативних підрозділів та судових експертів.
 • Документ
  Судова експертологія : навчальний посібник
  (Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 192 с., 2008) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  У посібнику на основі аналізу слідчої, судової і експертної практики, узагальнення літературних джерел комплексно висвітлені процесуальні, організаційні, тактичні і методичні основи проведення судових експертиз. Розкрито поняття судової експертизи, наведена сучасна класифікація судових експертиз, права, обов’язки й відповідальність судового експерта, система державних експертних установ. Розглянуто тактику проведення судових експертиз, дані рекомендації з підготовки об’єктів дослідження та формулювання питань експерту. Навчальний посібник призначений для курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС України, а також може бути використаний практичними працівниками органів внутрішніх справ.
 • Документ
  Судебные экспертизы: назначение, производство, использование : учебно-практическое пособие
  (Харьков: Эспада, 2005. - 544 с., 2005) Щербаковский, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; Щербаковський, М. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  В пособии на основании анализа следственной, судебной и экспертной практики, обобщения литературных источников комплексно освещены процессуальные, организационные, тактические и методические основы проведения судебных экспертиз. Рассмотрено понятие судебной экспертизы, приведена современная классификация судебных экспертиз, указаны права, обязанности и ответственность судебного эксперта, описана система государственных экспертных учреждений и их функции. Существенное внимание уделено тактике проведения судебныхэкспертиз на досудебном следствии. Даны рекомендации по подготовке материалов для производства экспертного исследования, оценке, проверке и использованию заключения эксперта для установления обстоятельств уголовного дела. Описаны стадии экспертного исследования. Отражены современные возможности наиболее распространенных в уголовном процессе судебных экспертиз, указаны объекты исследования и особенности подготовки материалов для производства экспертиз. Представлены нормативные акты, регулирующие судебно-экспертную деятельность, и процессуальные документы, связанные с проведениемсудебных экспертиз. Пособие предназначено для следователей, судей, адвокатов, работников правоохранительных и правоприменительных органов, судебно-экспертных учреждений, студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов.
 • Документ
  Домедична підготовка : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 176 с., 2021) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Ганжа, Т. В.; Ganzha, T. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9769-486X; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564
  У навчальному посібнику висвітлено загальні питання порядку, прийомів і засобів надання домедичної допомоги постраждалим особами, які не мають медичної освіти та першими прибувають на місце події. Посібник буде корисним для курсантів, студентів і слухачів закладів вищої освіти системи МВС України, а також практичних працівників органів Національної поліції України.
 • Документ
  Криміналістика : навчальний посібник для підготовки до складання екзамену слухачів заочної форми навчання
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 192 с., 2014) Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136
  Навчальний посібник підготовлено із врахуванням основник концепцій та сучасного рівня розвитку криміналістики, останніх змін кримінального і кримінального процесуального законодавства. Посібник містить перелік питань, які виносяться на екзамен та методичні вказівки і рекомендації по їх вивченню.
 • Документ
  Криміналістика: підручник : том 2
  (Харків, 2018. – 312 с., 2018) Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; ; Одерій, О. В.; Oderii, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6999-4387; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; ResearcherID: AAG-9629-2019; Колесніков, В. В.; Kolesnikov, V. V.; Крєпаков, І. О.; Kriepakov, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2335-5256; Лускатов, О. В.; Luskatov, O. V.; Макаренко, Є. І.; Макаренко, Є. І.; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Пазинич, Т. А.; Pazynych, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Пашнєв, Д. В.; Pashnev, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8693-3802; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Севідов, О. А.; Sevidov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6319-6325; Бурбело, Б. А.; Burbelo, B. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1071-1338
  У другому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено питання криміналістичної методики, надано практичні рекомендації щодо розслідування злочинів. Підручник орієнтовано на підготовку фахівців для підрозділів досудового розслідування Національної поліції України, але він може бути корисним також і для інших осіб, які навчаються чи викладають у ВНЗ МВС України, практичних працівників органів правопорядку і використовуватись в інших юридичних ВНЗ.
 • Документ
  Криміналістика: підручник : том 1
  (Харків, 2018. – 384 с., 2018) Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.; Даньшин, М. В.; Danshyn, M. V.; Іщенко, А. В.; Ishchenko, A. V.; Лук’янчиков, Є. Д.; Lukianchykov, Ye. D.; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Салтевський, М. В.; Saltevskyi, M. V.; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Заяць, Д. Д.; Zaiats, D. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2196-6301; Кобець, М. В.; Kobets, M. V.; Коваленко, В. В.; Kovalenko, V. V.; Кофанов, А. В.; Kofanov, A. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5242-2518; Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Осика, І. М.; Osyka, I. M.; Чернець, М. Г.; Chernets, M. H.; Безсонна, Т. Ф.; Bezsonna, T. F.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2482-9564; Зозуля, Є. В.; Zozulya, E. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1444-0408; Перлін, С. І.; Perlin, S. I.; Приходько, В. О.; Prykhodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948
  У першому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено загальнотеоретичні положення криміналістики, питання криміналістичної техніки та криміналістичної тактики, надано практичні рекомендації щодо розслідування злочинів. Підручник орієнтовано на підготовку фахівців для підрозділів досудового розслідування Національної поліції України, але він може бути корисним також і для інших осіб, які навчаються чи викладають у ВНЗ МВС України, практичних працівників органів правопорядку і використовуватись в інших юридичних ВНЗ.
 • Документ
  Судова медицина та психіатрія : навчальний посібник
  (Харків, 2019. – 184 с., 2019) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; ResearcherID: E-7775-2019; Лозова, С. М.; Lozova, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3348-3331; Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; ResearcherID: AAH-3724-2019; Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256; ResearcherID: AAG-9629-2019; Малярова, В. О.; Maliarova, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0766-0752; Матюшкова, Т. П.; Matiushkova, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7973-4581; Орлова, Т. А.; Orlova, T. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7635-1160; Пешенко, О. М.; Peshenko, O. M.; Савчук, Т. І.; Savchuk, T. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8024-5136; Степанюк, Р. Л.; Stepaniuk, R. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8201-4013; Сімонович, Д. В.; Simonovych, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0285-4005; Приходько, В. О.; Prykhodko, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4408-6948
  Навчальний посібник підготовлений на основі навчальної програми «Судова медицина та психіатрія», затвердженої для Харківського національного університету внутрішніх справ. Викладені основні теоретичні положення судової медицини та судової психіатрії, а також практичні рекомендації з використання спеціальних медичних і психіатричних знань під час досудового розслідування розраховані на підготовку фахівців для підрозділів Національної поліції України. Призначений для курсантів, студентів, слухачів і викладачів закладів вищої освіти системи МВС України, а також практичних працівників органів кримінальної юстиції.
 • Документ
  Методика розслідування підроблення грошей та інших грошових інструментів
  (Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 2. – Харків, 2018. – С. 275-294, 2018) Кікінчук, В. В.; Kikinchuk, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2241-6384; Пчеліна, О. В.; Pchelina, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0224-1767
  У главі підручника наведено криміналістичну характеристику підроблення грошей та інших грошових інструментів. Розглянуто особливості відкриття кримінального провадження, початкового та наступного етапів розслідування вказаних злочинів. Розкрито особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування підроблення грошей та інших грошових інструментів.