Монографії (Monographs). УДК 351.72

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування : колективна монографія
  (Харків: Панов, 2016. – 472 с., 2016) Рябченко, О. П.; Riabchenko, О. P.; Денисюк, С. Ф.; Denysiuk, S. F.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4201-0218; Артеменко, І. А.; Artemenko, I. A.; Біла, В. Р.; Bila, V. R.; Войтенко, І. С.; Voitenko, I. S.; Литвин, Н. А.; Lytvyn, N. A.; Параниця, С. П.; Параниця, С. П.; Рябченко, Ю. Ю.; Riabchenko, Yu. Yu.; Тильчик, О. В.; Tylchyk, O. V.; Туник, Ю. І.; Туник, Ю. І.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; ;
  Монографія присвячена аналізу наукових джерел та розробок, узагальнення правозастосовної практики контролюючих і правоохоронних органів в сфері оподаткування, вітчизняного і зарубіжного законодавства та досвіду адміністративної діяльності державних органів, які виконують аналогічні функції, досліджено недоліки управлінської та правоохоронної діяльності в сфері оподаткування та розроблено рекомендації щодо удосконалення законодавства в даній сфері та підвищення ефективності цієї діяльності. Рекомендовано для студентів юридичних вищих навчальних закладів і факультетів, суддів, практичних працівників правоохоронних органів.
 • Документ
  Принципи бюджетного права України: монографія
  (Харків: ХНУВС, 2017 – 268 с., 2017) Гетманець, О. П.; Hetmanets, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4826-5799; Коробцова, Д. В.; Korobtsova, D. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4753-7433
  У монографії аналізуються нормативно-правові акти у сфері правового регулювання бюджетних відносин. Розглянуто доктринальні підходи щодо розуміння принципів права, зміст та значення загально-правових та фінансовоправових принципів, а також ключові категорії бюджетного права – система бюджетного права, бюджетна діяльність, бюджетні правовідносини. Досліджено сутність інституційних принципів бюджетного права і визначені напрями удосконалення бюджетного законодавства з метою забезпечення ефективності в законності бюджетної діяльності, бюджетного процесу і міжбюджетних відносин. Висвітлюються проблеми правового регулювання бюджетних правовідносин, принципи бюджетного контролю та відповідальності за порушення бюджетного законодавства. На основі аналізу вітчизняного бюджетного законодавства сформульовано низку теоретичних положень і практичних рекомендацій. Може бути корисною для викладачів юридичних навчальних закладів і факультетів, аспірантів, студентів, а також для працівників органів державної влади, фінансових органів, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів правозастосовної діяльності.