Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2015, № 1 (9)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2015. - № 1 (9). - 336 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 19
 • Документ
  Поняття та сутність механізму протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 7-14., 2015) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Стаття присвячена розробці поняття «механізм протидії злочинності» та дослідженню його сутності у порівнянні із суміжними категоріями. Визначено місце цього поняття у системі кримінологічних категорій.
 • Документ
  Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 15-25., 2015) Байлов, А. В.; Шеремета, Р. Р.; Bailov, A. V.; Sheremeta, R. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915
  Проведений аналіз джерел кримінального законодавства зарубіжних держав, якими передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав на життя та здоров’я дітей внаслідок невиконання чи неналежного виконання обов’язків. Визначені основні типи правових сімей та виділено держави, що входять до кожного типу. Приділена увага висвітленню ознак та особливостей кримінального законодавства романо-германської правової системи. Проаналізовано кримінально-правовий захист прав неповнолітніх у вітчизняному механізмі захисту дітей та відповідні міжнародні нормативно-правові акти, а також міжнародні стандарти у цій сфері. Висвітлено зарубіжний механізм кримінально-правового захисту дітей Швейцарії, Іспанії, Білорусії, Росії та Казахстану, проаналізовано кримінальне законодавство цих країн на предмет подібності побудови і конструкції норми, що передбачає відповідальність за порушення охорони життя та здоров’я дітей, у контексті вітчизняного кримінального законодавства.
 • Документ
  Відмежування ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336 Кримінального кодексу України) від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 67-78., 2015) Володавська, О. С.; Volodavska, O. S.
  Досліджено законодавство, що регулює питання, пов’язані з обороною України, мобілізаційною підготовкою та мобілізацією. Проаналізовано склад злочину, передбаченого ст. 336 КК України, та правопорушення, передбаченого ст. 210-1 КУпАП. На основі вказаного аналізу виявлено критерії відмежування ухилення від призову за мобілізацією від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
 • Документ
  Принцип nоn bis in idem у кримінальному праві України (симбіоз національного й міжнародного рівнів регламентації)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 39-50., 2015) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто зміст принципу nоn bis in idem у кримінальному праві України. Показано його генетичні зв’язки з основними міжнародно-правовими актами, що визначають стандарти захисту прав людини. Виявлено недоліки регламентації цього принципу в Кримінальному кодексі України.
 • Документ
  Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 79-93., 2015) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  Проведено історико-правовий аналіз становлення інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, наголошено на доцільності внесення змін до кримінального законодавства щодо можливості накладання судом на умовно-достроково звільненого під час іспитового строку певних обов’язків або застосування пробації.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/