Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2015, № 1 (9)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2015. - № 1 (9). - 336 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 19 з 19
 • Документ
  Поняття та сутність механізму протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 7-14., 2015) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Bandurka, O. M.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Стаття присвячена розробці поняття «механізм протидії злочинності» та дослідженню його сутності у порівнянні із суміжними категоріями. Визначено місце цього поняття у системі кримінологічних категорій.
 • Документ
  Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 15-25., 2015) Байлов, А. В.; Шеремета, Р. Р.; Bailov, A. V.; Sheremeta, R. R.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6900-1915
  Проведений аналіз джерел кримінального законодавства зарубіжних держав, якими передбачена кримінальна відповідальність за порушення прав на життя та здоров’я дітей внаслідок невиконання чи неналежного виконання обов’язків. Визначені основні типи правових сімей та виділено держави, що входять до кожного типу. Приділена увага висвітленню ознак та особливостей кримінального законодавства романо-германської правової системи. Проаналізовано кримінально-правовий захист прав неповнолітніх у вітчизняному механізмі захисту дітей та відповідні міжнародні нормативно-правові акти, а також міжнародні стандарти у цій сфері. Висвітлено зарубіжний механізм кримінально-правового захисту дітей Швейцарії, Іспанії, Білорусії, Росії та Казахстану, проаналізовано кримінальне законодавство цих країн на предмет подібності побудови і конструкції норми, що передбачає відповідальність за порушення охорони життя та здоров’я дітей, у контексті вітчизняного кримінального законодавства.
 • Документ
  Відмежування ухилення від призову за мобілізацією (стаття 336 Кримінального кодексу України) від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 67-78., 2015) Володавська, О. С.; Volodavska, O. S.
  Досліджено законодавство, що регулює питання, пов’язані з обороною України, мобілізаційною підготовкою та мобілізацією. Проаналізовано склад злочину, передбаченого ст. 336 КК України, та правопорушення, передбаченого ст. 210-1 КУпАП. На основі вказаного аналізу виявлено критерії відмежування ухилення від призову за мобілізацією від порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
 • Документ
  Принцип nоn bis in idem у кримінальному праві України (симбіоз національного й міжнародного рівнів регламентації)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 39-50., 2015) Житний, О. О.; Zhytnyi, O. O.
  Розглянуто зміст принципу nоn bis in idem у кримінальному праві України. Показано його генетичні зв’язки з основними міжнародно-правовими актами, що визначають стандарти захисту прав людини. Виявлено недоліки регламентації цього принципу в Кримінальному кодексі України.
 • Документ
  Історико-правовий аналіз виникнення та розвитку інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 79-93., 2015) Казначеєва, Д. В.; Kaznacheieva, D. V.
  Проведено історико-правовий аналіз становлення інституту умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, наголошено на доцільності внесення змін до кримінального законодавства щодо можливості накладання судом на умовно-достроково звільненого під час іспитового строку певних обов’язків або застосування пробації.
 • Документ
  Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого статтею 163 Кримінального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 94-107., 2015) Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.
  У статті розглянуто основні теоретичні позиції з питання щодо предмета злочину, виділено основні ознаки таємниці та надано її загальноправового визначення. Автор аналізує основні характеристики таємниці кореспонденції та пропонує розуміння даного виду таємниці як предмета злочину, передбаченого ст. 163 КК України.
 • Документ
  Правові підстави кримінальної відповідальності за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або диспетчером управління повітряним рухом у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 108-123., 2015) Кундеус, В. Г.; Kundeus, V. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2430-5437
  Визначені та проаналізовані правові (юридичні) підстави кримінальної відповідальності за здійснення професійної діяльності членом екіпажу або диспетчером управління повітряним рухом у стані алкогольного сп’яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин як злочину, передбаченого ст. 276-1 КК України.
 • Документ
  Невиконання судових рішень в механізмі криміногенної детермінації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 280-301., 2015) Лагода, К. О.; Lahoda, K. O.
  Стаття присвячена дослідженню ролі невиконання судових рішень в механізму детермінації індивідуальної злочинної поведінки, а також злочинності. Виділено та охарактеризовано механізм кримінальної активності злочинця-жертви та рецидиву злочинів з урахуванням предикатного невиконання судового рішення. Зроблено висновок про те, що невиконання судових рішень є потужним інформаційним фактором відтворення загальної злочинності.
 • Документ
  Фізичне насильство в контексті визначення суспільно небезпечної інформації
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 124-134., 2015) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано такі категорії, як «насильство» та «фізичне насильство». Удосконалено розуміння фізичного насильства. Останнє розглянуто в контексті визначення суспільно небезпечної інформації.
 • Документ
  Концептуальні засади протидії політичній злочинності [початок]
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 224-236., 2015) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Стаття присвячена описанню та поясненню системи основних заходів протидії політичній злочинності й чинників їх реалізації. Серед них виділено та охарактеризовано такі: формування безконфліктної прогресивної ідеології суспільного розвитку, а також економічні, інформаційні, правові, політичні заходи. Дається визначення поняття та характеристика підстав і умов застосування політико-кримінологічної технології масового спротиву як заходу протидії політичній злочинності.
 • Документ
  Теоретико-прикладні проблеми суб’єктивної сторони ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 302-312., 2015) Семеногов, І. В.; Semenohov, I. V.
  Розглянуто зміст ознак, які характеризують суб’єктивну сторону ухилення від сплати аліментів, передбаченого ст. 164 КК України. Наведено аргументи, що вказаний елемент складу злочину може визначатись не лише прямим, але й непрямим умислом.
 • Документ
  До проблеми визначення змісту терміна «кримінологічна характеристика злочинності»
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 237-246., 2015) Фіалка, М. І.; Fialka, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5599-3335
  У статті розглядається проблема визначення змісту кримінологічної характеристики злочинності. Проаналізовані основні погляди на проблему змісту та об’єму поняття кримінологічної характеристики злочинності. Наголошується на неможливості аналізу в межах кримінологічної характеристики злочинності таких елементів предмета кримінології, як особа злочинця, детермінація злочинності та протидія злочинності. Робиться висновок про те, що кримінологічна характеристика злочинності – це аналіз кількісних та якісних показників злочинності.
 • Документ
  Підстави кримінальної відповідальності осіб, уповноважених на здійснення нотаріальних дій
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 135-148., 2015) Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313
  У статті розглядається питання визначення підстав кримінальної відповідальності у разі порушення норм нотаріального процесу особами, які уповноважені посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії з метою надання їм юридичної вірогідності. Обґрунтовується необхідність кваліфікації порушення норм нотаріального процесу державними нотаріусами та особами, вказаними у статтях 37, 38 і 40 Закону України «Про нотаріат», як вчинених у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг.
 • Документ
  Особливості предмета злочинного безгосподарського використання земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 163-173., 2015) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  Статтю присвячено актуальній проблемі визначення предмета безгосподарського використання земель. У ній розглянуто наукові підходи до визначення предмета злочину, а також розкрито кримінально-правове значення предмета злочину. Детально проаналізовано сутність землі як екологічної, соціальної та економічної категорії. Визначено, що предметом злочинного безгосподарського використання земель слід вважати ґрунтовий покрив земель сільськогосподарського призначення. Це обумовлюється тим, що в результаті антропогенної діяльності страждає саме поверхневий родючий шар ґрунту.
 • Документ
  Використання абортованих матеріалів: кримінально-правовий аспект
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 174-185., 2015) Черевко, К. О.; Cherevko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3384-8388
  Проаналізовані основні групи жінок, які здійснюють аборти в Україні. Визначені медичні критерії тканинної терапії, існування стовбурових клітин, методи їх трансплантації. Акцентована увага на кримінально-правовому аспекті використання абортованих матеріалів.
 • Документ
  Корекційна робота з жінками-злочинницями
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 247-255., 2015) Шевченко, О. В.; Shevchenko, O. V.
  У статті розглянуто особливості корекційної роботи з жінками-злочинницями, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Виділено етапи планування та проведення психокорекційних та психопрофілактичних заходів. Підкреслюються переваги групової тренінгової роботи з жінками, які відбувають покарання у колоніях.
 • Документ
  Особливості об’єктного складу земельних злочинів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 186-199., 2015) Шульга, А. М.; Shulga, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3745-4869
  Стаття присвячена особливостям об’єктного складу земельних злочинів. У ній наводиться визначення «земельних злочинів». Пропонується новітнє визначення об’єкта земельних злочинів. Також пропонується поділ об’єкта земельних злочинів на чотири види: загальний, родовий, видовий та безпосередній. У статті робиться висновок про прийнятність існування саме «чотирьохступеневої» класифікації об’єкта земельних злочинів.
 • Документ
  Актуальні проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 200-211., 2015) Юртаєва, К. В.; Yurtayeva, K. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6096-2020; ResearcherID: D-1818-2016
  У статті розглянуто проблемні питання кваліфікації тероризму, відмежування тероризму від деяких злочинів проти основ національної безпеки (диверсії та зло чинів, пов’язаних із сепаратизмом). Проаналізовано особливості застосування процедури екстрадиції щодо вказаних злочинів. Розглянуто характеристики тероризму як злочину міжнародного характеру. Визначено відмінності терористичних актів від воєнних злочинів. Окрему увагу приділено особливостям кваліфікації актів тероризму в умовах міжнародних та неміжнародних збройних конфліктів.
 • Документ
  Деякі міркування щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 1 (9). - С. 212-223., 2015) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  На підставі аналізу положень чинного кримінального, кримінального процесуального законодавства України, а також відповідних доктринальних точок зору формулюються узагальнюючі висновки щодо форм реалізації кримінальної відповідальності та інших заходів кримінально-правового характеру.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/