Дисертації (Thesis). УДК 343.98(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 7 з 7
 • Документ
  Криміналістична характеристика та особливості розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності з використанням підроблених документів : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Жердєв, В. К.; Zherdiev, V. K.
  У дисертаційному дослідженні аргументовано, що криміналістична методика розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням підроблених документів, є міжвидовою, оскільки спрямована на розслідування різних видів правопорушень, об’єднаних у Розділі VII КК України «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності». Її структура представлена такими елементами: 1) криміналістична характеристика; 2) слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування; 3) обставини, що підлягають встановленню; 4) планування розслідування; 5) тактичні особливості огляду місця події, документів, допиту; 6) використання спеціальних знань, проведення судових експертиз.
 • Документ
  Методика розслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Прокопенко, О.Ю.; Prokopenko, O.Yu.; Гусєва, В. О. - науковий керівник
  У дисертації на основі теоретичного узагальнення й аналізу еппіричної бази розроблено окрему криміналістичну методикурозслідування захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.Проведено аналіз теоретичних напрацювань і сформульовано науково обґрунтовані висновки завдяки комплексному використанню загальнонаукових і спеціальних методів.
 • Документ
  Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Шевців , В. М.; Shevtsiv, V. M.; Глобенко, Г. І. - науковий керівник
  Проаналізовано наукові підходи до формування криміналістичної характеристики як невід’ємного елемента окремої криміналістичної методики. Визначено сутність і з’ясовано значення криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наведено структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваних кримінальних правопорушень (предмет, типові способи, час, місце, обстановка і типові сліди, особа злочинця) та розкрито їх зміст. Сформульовано криміналістичні рекомендації щодо розслідування цього виду кримінального правопорушення з урахуванням принципів періодизації, ситуативної зумовленості та алгоритмізації. Систематизовано обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Типізовано слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування досліджуваного виду кримінального правопорушення. Наведено криміналістичні рекомендації щодо тактики проведення окремих процесуальних дій та встановлено особливості використання можливостей судових експертиз.
 • Документ
  Методика розслідування вбивств, вчинених у зв'язку з домашнім насильством : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Шаповал, К. А.; Shapoval, K. A.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1826-5261
  У дисертації на основі теоретичного узагальнення та аналізу емпіричної бази розроблено окрему криміналістичну методику розслідування вбивств, вчинених у зв'язку з домашнім насильством.
 • Документ
  Теоретичні основи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2021) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573; Гусева, В. А.; Степанюк, Р. Л. - науковий консультант
  Дисертація присвячена комплексному дослідженню методологічних та теоретичних основ методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. У дослідженні розроблено криміналістичну класифікацію злочинів зазначеної категорії, визначено елементи методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Охарактеризовано елементи криміналістичної характеристики зазначених злочинів, обставини, що підлягають встановленню, а також особливості початку кримінального провадження, типові слідчі ситуації та відповідні їм алгоритми слідчих (розшукових) дій на початковому та наступному етапах розслідування. Установлено особливості планування, організації та взаємодії слідчого з іншими суб’єктами під час розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності.
 • Документ
  Криміналістична характеристика та особливості розслідування незаконного обігу зброї : дисертація
  (Харків, 2020) Андрєєв, Д. В.; Andrieiev, D. V.; Щербаковський, М. Г. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено комплексному розв’язанню проблем щодо формування криміналістичної характеристики незаконного обігу зброї та розроблення організаційно-тактичних засад його розслідування. Визначені правові та організаційні напрями протидії незаконному обігу зброї, які повинні містить заходи щодо удосконалення вітчизняного законодавства та імплементації в нього норм міжнародного права, криміналістичне забезпечення розслідування незаконного обігу зброї, підвищення ефективності діяльності оперативних підрозділів та експертної служби МВС України. Автором зроблені пропозиції до КПК України щодо уточнення цілей проведення огляду, допиту, обшуку, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту та регламентації обов’язкового призначення судових експертиз.
 • Документ
  Методика розслідування шахрайств : дисертація
  (Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2020) Заяць, К. Д.; Zaiats, K. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8406-4284; Заяц, К. Д.; Орлова, Т. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню на основі аналізу спеціальної літератури, норм Конституції України, законів України, в тому числі положень Кримінального процесуального та Кримінального кодексів України, проектів законів з досліджуваних питань, на основі узагальнення даних матеріалів кримінальних проваджень, відкритих за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, вироків суду, а також з урахуванням практики апеляційних судів, Касаційного кримінального суду України, Європейського суду з прав людини, методики розслідування шахрайств. Запропоновано авторське визначення поняття обману та зловживання довірою, як окремих способів вчинення шахрайств. Висвітлено особливості кваліфікації дій службових, посадових і матеріально-відповідальних осіб, які вчиняють заволодіння чужим майном або правом на нього. Розроблено криміналістичну класифікацію шахрайств, яку покладено в основу розбудови методики їх розслідування. Представлено криміналістичну характеристику кожної класифікаційної групи шахрайств, виходячи із особливостей місця їх вчинення, предмету посягання, способів вчинення, типових слідів, особи шахрая та особи потерпілого.