Право і безпека, 2018, № 3 (70)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. М. Ю. Бурдін. – Харків, 2019. - № 3 (70). - 1__с. - ISSN 2617-2933 (Online).

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 4 з 4
 • Документ
  Особистісні трансформації складових поведінкового компонента професійної діяльності правоохоронців
  (Право і безпека. – 2018. – № 3 (70). – С. 71-75, 2018) Твердохлєбова, Н. Є.; Tverdokhliebova, N. Ye.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3139-4308
  Подано результати дослідження особливостей особистісних трансформацій складових поведінкового компонента професійної діяльності правоохоронців на етапі навчання у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Виокремлено взаємозалежні складові поведінкового компонента професійної діяльності правоохоронця. Діагностовано, що у складних ситуаціях курсанти 1 та 3 курсів навчання використовують досить широкий спектр просоціальних та активних стратегій копінг-поведінки. З’ясовано, що курсанти 2 курсу навчання та слухачі магістратури разом із просоціальними діями схильні до пасивної копінг-поведінки.
 • Документ
  Специфіка психологічної готовності до змін та особистісної зрілості у працівників кримінально-виконавчої служби
  (Право і безпека. – 2018. – № 3 (70). – С. 64-70, 2018) Мітрошкіна, О. В.; Mitroshkina, О. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9433-2836
  Висвітлено результати дослідження психологічної готовності до змін і особистісної зрілості, взаємозв’язків між ними у працівників кримінально-виконавчої служби. Обґрунтовано актуальність вивчення цього феномена в контексті професійної діяльності працівників кримінально-виконавчої служби в умовах її реформування. Емпірично доведено, що досліджувані з різним рівнем психологічної готовності до змін демонструють відмінності як у показниках особистісної зрілості, так і у структурі взаємозв’язків між компонентами психологічної готовності до змін та особистісною зрілістю. Отримані результати можуть бути використані під час підготовки та перепідготовки персоналу кримінально-виконавчої служби.
 • Документ
  Проблемні питання профорієнтації та професійного відбору кандидатів на службу в органи Національної поліції України
  (Право і безпека. – 2018. – № 3 (70). – С. 27-34, 2018) Мілорадова, Н. Е.; Miloradovа, N. E.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0716-9736
  Представлено результати аналізу загальнодержавних підходів до здійснення профорієнтаційної роботи серед молоді для вибору поліцейських спеціальностей, на цій основі виокремлено проблемні питання на кожному із профорієнтаційних напрямків (профінформація, профконсультація, профвідбір та профадаптація). Наголошено на наявності загальних і спеціальних недоліків в організації та проведенні профорієнтаційних заходів щодо професійного вибору взагалі та професій, пов’язаних зі службою в різних підрозділах Національної поліції України, зокрема.
 • Документ
  «Карати не можна милувати», або чи потрібні заохочувальні норми у статтях КК України про злочини проти волі, честі та гідності особи
  (Право і безпека. – 2018. – №3. – С. 22-26, 2018) Лизогуб, Я. Г.; Lyzohub, Ya. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9824-0798
  Зроблено спробу показати важливість правового стимулювання злочинця відмовитись від продовження злочину, проаналізовано доцільність заохочувальних норм у кримінальному законодавстві України. Під кутом зору фрагментарного порівняльного аналізу законодавства деяких країн світу наведено наукові аргументи і викладено факти широкого застосування заохочення за умови припинення злочинних дій.