Навчальні видання (Educational edition). УДК 349.4/.6(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Екологічне право України. Особлива частина : навчальний посібник [2-ге видання]
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 384 с., 2017) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272
  У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій та об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання з особливої частини дисципліни «Екологічне право» відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність» та працівників правоохоронних органів.
 • Документ
  Земельне право у схемах і таблицях : навчальний посібник
  (Суми : ВВП «Мрія», 2018. – 100 с., 2018) Дуравкіна, Н. І.; Duravkina, N. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5075-9109
  У навчальному посібнику розкрито загальні положення правового регулювання земельних відносин, відносин із охорони та відтворення земель, здійснення управління у сфері земельних відносин, застосування юридичної відповідальності за земельні правопорушення, а також окремі теоретичні проблеми науки земельного права, які складають його систему. Розрахований на студентів навчальних закладів, аспірантів, викладачів, юристів-практиків. Буде корисним для всіх, хто цікавиться проблемами правового розвитку земельних відносин в Україні.
 • Документ
  Екологічне право України. Загальна частина : навчальний посібник
  (Харків : Харків. Нац. ун-т внутр. справ, 2010. - 292 с., 2010) Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631
  Навчальний посібник охоплює питання із загальної частини Екологічного права. Призначено для підготовки до навчальних занять з курсу Екологічного права при вивченні загальної частини курсантами, слухачами та студентами вищих навчальних закладів. Стане в нагоді працівникам правоохоронних органів при застосуванні норм Екологічного права.
 • Документ
  Екологічне право України. Особлива частина : навчальний посібник
  (Київ: Центр учбової літератури, 2013. – 432 с., 2013) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272
  Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», та працівників правоохоронних органів.
 • Документ
  Земельне право України (у схемах) : навчальний посібник
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 288 с., 2017) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631
  Навчальний посібник підготовлено з урахуванням сучасних вимог навчальних курсів «Земельне право України» та «Сучасні проблеми земельного права». Він охоплює основні інститути Загальної та Особливої частини «Земельного права України», викладені відповідно до вимог кредитно-модульної системи підготовки. Теоретичний матеріал подано з використанням логічних схем, що дасть змогу тим, хто навчається, отримати цілісне уявлення про загальну конструкцію та про структурні елементи земельного права. Призначений для студентів, слухачів магістратури, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, наукових та практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться актуальними питаннями Земельного права України. Навчальний посібник вперше було видано у 2012 році видавництвом «Хай-Тек Прес».
 • Документ
  Водне право України : навчальний посібник
  (Київ: Центр учбової літератури, 2012. – 176 с., 2012) Процевський, В. О.; Protsevskyi, V. O.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631
  Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог навчальних курсів: «Екологічне право України», «Екологія» та «Основи водного законодавства», а також специфіки викладання цих дисциплін для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Охоплює питання з особливої частини «Екологічного права», «Екології» та «Основ водного законодавства», викладені відповідно до вимог кредитно-модульної системи підготовки. Висвітлено загальнотеоретичні та практичні аспекти суспільних відносин, що становлять предмет регулювання водного права, принципи, джерела і суб’єкти водного права. Матеріал подано із широким використанням керівних вказівок Постанов Пленуму Верховного Суду України, судової практики при розгляді цивільних та господарських справ щодо водокористування. Призначений для студентів юридичних вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність», та працівників правоохоронних органів при застосуванні норм водного права.
 • Документ
  Екологічне право України. Особлива частина : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2014. – 386 с., 2014) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Бригадир, І. В.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016; Зуєв, В. А.; Zuiev, V. A.; Книш, В. І.; Knysh, V. I.; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, І. А.; Shumilo, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2123-7272
  У посібнику розкрито проблеми правової охорони навколишнього природного середовища, розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплено питання з особливої частини дисципліни «Екологічне право» відповідно до вимог кредитно-модульної системи. Для студентів вищих навчальних закладів та працівників правоохоронних органів.
 • Документ
  Екологічна етика : навчальний посібник
  (Харків : Право, 2015. – 304 с., 2015) Борейко, В. Є.; Boreiko, V. Ye.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шеховцов, В. В.; Shekhovtsov, V. V.; https://orcid.org/0000-0002-9101-7160; Шуміло, О. О.; Shumilo, O. O.
  У посібнику надано матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Екологічна етика». У ньому обґрунтовано основні засади екологічної етики, викладено систему правил та еколого-етичних стандартів, а також нормативно-правове забезпечення захисту тварин від жорстокого поводження. Висвітлено практичні аспекти застосу- вання екологічної етики. Видання містить навчальну програму курсу, завдання, тести та запитання для самоконтролю. Призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вишів усіх спеціальностей, правоохоронців, природоохоронців, членів громадських організацій і всіх, кого цікавить ця проблематика.