Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2022, № 1 (26)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2022. - № 1 (26). - 171 с. - ISSN 2304-4756

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2022, № 1 (26)
  (2022) Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України
  Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних і кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, вдосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного й організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні тощо. Для науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.
 • Публікація
  Особливості безпекового середовища Івано-Франківської області та вироблення стратегічної політики боротьби зі злочинністю на регіональному рівні: духовно-ціннісні аспекти проблеми та конкретні кроки щодо втілення кримінологічних напрацювань на практиці
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 116-153, 2022) Безпалько, С. В.; Bezpalko, S. V.; Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; Тимчишин, А. М.; Tymchyshyn, A. M.; Джафарова, О. В.; Dzhafarova, O. V.; Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  У статті висвітлено авторські міркування щодо особливостей регіональної злочинності крізь призму духовно-ціннісної, ідеологічно-культурної складової та соціальної реальності. На підставі аналізу особливостей простору безпеки Івано-Франківської області сформульовано авторські пропозиції та висновки щодо зазначеної проблеми, проведено відповідний зріз соціального середовища області.
 • Документ
  The ethno-religious terrorism: concepts, trends, factors and counteraction strategy
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 102-115, 2022) Gladkova, Ye. O.; Гладкова, Є. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; Olishevskyi, O. V.; Олішевський, О. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Стаття присвячена аналізу змісту концепту етнорелігійного тероризму, розгляду основних тенденцій його проявів, факторів, що зумовлюють їхнє формування. У заключній частині запропоновано комплекс заходів стратегічного характеру, спрямованих на протидію етнорелігійному тероризму на глобальному та національному рівнях.
 • Документ
  Кримінологічний простір: шлях до синергії
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 78-87, 2022) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Данильченко, Ю. Б.; Danylchenko, Yu. B.
  Стаття присвячена дослідженню евристичного шляху кримінологічного пізнання, внаслідок чого цілеспрямоване висловлювання кримінологом конкретних ідей запускає процеси функціональної самоорганізації системи кримінологічного дискурсу, в рамках якого смислові компоненти накопичуються та інтегруються у єдиний багатовимірний кримінологічний простір.
 • Документ
  Види дозволених і заборонених предметів, виробів та речовин для використання засудженими в установах виконання покарань
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 68-77, 2022) Боднар, І. В.; Bodnar, I. V.; Кондратов, Д. Ю.; Kondratov, D. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5426-4878
  У статті наголошується, що сьогодні у практичному та науковому середовищі панує думка, що безпека в установах виконання покарань складається із трьох компонентів: динамічної, фізичної та процедурної. Автори приходять до висновку про те, що, незважаючи на трикомпонентність даного виду діяльності, особлива увага приділяється динамічній безпеці, проте необхідно приділяти увагу й іншим компонентам, а саме вилученню у засуджених заборонених предметів, як запоруку нормальної діяльності щодо запобігання пенітенціарному рецидиву, а також зменшенню рівня постпенітенціарної злочинності Розглянуто види дозволених та заборонених предметів, виробів та речовин для використання засудженими в установах виконання покарань. Представлено авторську класифікацію предметів, виробів та речовин, зберігання та використання яких заборонено засудженими в установах виконання покарань.
 • Документ
  Насильство людини над собою: кримінально-правовий аспект
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 62-67, 2022) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проведено аналіз статей Кримінального кодексу України щодо змісту положень про насильство людини над собою. Дослідження медичного законодавства, публікацій у засобах масової інформації, наукової періодики дозволило визначити сутність та особливості насильства над собою, показати медичні та юридичні моменти охорони людини. Виділено позитивне та негативне насильство людини над собою. Встановлено, що законодавець не встановлює кримінально-правової охорони життя та здоров'я людини від самого себе, однак передбачив примусову госпіталізацію до закладу з надання психіатричної допомоги особі, яка вчиняє або виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку для неї або неможливість самостійно задовольняти свої основні життєві потреби лише на рівні, що забезпечує її життєдіяльність.
 • Документ
  Кримінальний акціонізм: від символічності суб’єкта до суб’єктивізації символу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 49-61, 2022) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Стаття присвячена дослідженню природи кримінального акціонізму. Встановлено, що акціонізм є інвазією символу на буття, перетворення буття на символ при частковому збереженні онтологічності. Акціонізм діалогічний сутнісно; маніфест передбачає наявність іншого суб'єкта. Доводиться, що будь-яка маніфестація є акціонізмом, лише безпосередньо переживана як у екзистенційному значенні. Зроблено висновок, що кримінальний акціонізм – екзистенційний феномен діалогічної маніфестації особистісно та/або колективно значущого символізму соціального буття, виявлений у перформативних кримінальних практиках (хуліганстві, вандалізмі, тероризмі, екстремізмі, агресивній війні). Виділено та охарактеризовано такі види кримінального акціонізму як екстернальний (ординарний та неординарний) та інтернальний, а також міноритарний та мажоритарний (позитивний та негативний).
 • Документ
  Загальний кримінологічний вплив як засіб протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 41-48, 2022) Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; Спіцина, Г. О.; Spitsyna, H. O.
  Розглянуто сучасні засоби та способи протидії злочинності. На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду наведено основні тенденції удосконалення національних та міжнародних правових механізмів держави у протидії кримінальним правопорушенням та злочинам.
 • Документ
  Психоісторичний підхід і питання протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 32-40, 2022) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  У статті розглянуто кримінологічні питання формування та використання психоісторичного аналізу у сфері протидії злочинності. Показано його переваги, а також актуальні питання застосування. Встановлено низку методологічних переваг, які зумовлюють його ефективне використання у методології кримінології.
 • Документ
  Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру: окремі міркування з приводу норматвиної визначеності причинно-факторного комплексу їх здійснення та загальних засад застосування
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 24-31, 2022) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3956-3487
  Стаття присвячена дослідженню причинно-факторного комплексу здійснення обмежувальних заходів кримінального правового характеру та загальних засад їх застосування та вироблення на цій підставі власних узагальнюючих висновків, спрямованих на подальший розвиток наукового уявлення про передумови та підстави їх здійснення та вдосконалення практики правозастосовного втілення через дотримання окремих правил або критеріїв.
 • Документ
  Системний аналіз протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2022. – № 1 (26). – С. 16-23, 2022) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  Стаття присвячена проблемам системного аналізу протидії злочинності з урахуванням різних підходів. Описані алгоритми, орієнтовані на дослідження стійкості систем, реально дозволяють вивчати питання стабільності даних систем та ефективності систем управління, оскільки від цих чинників істотно залежать параметри протидії злочинності.