Право і безпека, 2013, № 1 (48)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2013. - № 1 (48). - 1__ с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 6 з 6
 • Документ
  Актуальні проблеми інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту та шляхи їх подолання
  (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 67-70, 2013) Ковальов, І. М.; Kovalov, I. M.
  Визначено основні проблеми інформаційного забезпечення фізичної культури і спорту. Запропоновано шляхи вирішення деяких із них та окреслено перспективні напрямки для подальших наукових досліджень.
 • Документ
  Окремі види експертиз в адміністративному судочинстві України
  (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 57-61, 2013) Джафарова, М. В.; Dzhafarova, M. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-6203-0027
  Охарактеризовано категорію «судова експертиза в адміністративному судочинстві» з урахуванням її правової природи. На основі чинного законодавства України та наукових розробок надано характеристику окремим видам експертиз в адміністративному судочинстві. Встановлено особливості призначення та проведення комплексної та комісійної експертизи в адміністративному судочинстві. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з досліджуваних питань.
 • Документ
  Здійснення особистого немайнового права дитини на життя на кожному етапі її розвитку
  (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 195-200, 2013) Синєгубов, О. В.; Sinegubov, О. V.
  Досліджено зміст, значення та характерні особливості здійснення права дитини на життя на кожному етапі ії розвитку починаючи з материнського лона і до досягнення нею 18-річного віку.
 • Документ
  Криміналістична класифікація злочинів проти правосуддя
  (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 113-118, 2013) Книженко, С. О.; Knyzhenko, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1944-4256
  Визначено підстави та розроблено криміналістичну класифікацію злочинів проти правосуддя. Розкрито її значення для формування методики розслідування даного виду злочинів.
 • Документ
  Інформаційна безпека як визначальний компонент національної безпеки України
  (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 39-42, 2013) Борисова, Л. В.; Borysova, L. V.; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.
  Проаналізовано проблеми інформаційної безпеки на міжнародному рівні. Означено загрози інформаційній безпеці в національному інформаційному просторі України. Цілі інформаційної політики визначені пріоритетністю національних інтересів як унеможлив лення реалізації загроз для інформації.
 • Документ
  Актуальні проблеми інформаційної безпеки України в системі міжнародної координації
  (Право і безпека. - 2013. - № 1 (48). - С. 78-80, 2013) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері боротьби з кіберзлочинністю. Визначено роль та компетенцію підрозділів боротьби з кіберзлочинністю. Розкрито проблеми міжнародного співробітництва правоохоронних органів з протидії кіберзлочинності.