Матеріали конференцій Кримінологічної асоціації України (Materials of conferences of Criminological Association of Ukraine)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 27
 • Документ
  Актуальні проблеми та перспективи розвитку юридичної науки, освіти та технологій у XXI столітті в дослідженнях молодих учених
  (Харків, 2023. – 200 с., 2023-03-03) Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут"; Льотна академія Національного авіаційного університету; Херсонський державний університет; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук
  Збірник містить матеріали, що висвітлюють актуальні теоретичні та практичні проблеми правової науки, вищої освіти та технологічної сфери, окреслює перспективи їх подальшого розвитку в сучасних умовах. Видання призначене для науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти, практиків, які займаються вивченням питань сучасної науки.
 • Документ
  Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний та національний виміри
  (Вінниця : ХНУВС, 2023. – 292 с., 2023-04-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Науковий парк «Наука та безпека»
  У збірнику представлено тези наукових доповідей авторів з різних регіонів України – праці вчених-правників, фахівців з кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, кримінального процесу, криміналістики та судової експертології, інших галузей наукового знання, а також здобувачів освіти. У тезах доповідей висвітлено широке коло питань, повʼязаних з актуальними проблемами протидії злочинності в умовах війни у глобальному, регіональному та національному вимірах.
 • Документ
  Наукові читання, присвячені пам’яті профессора Т. А. Денисової
  (Запоріжжя : КПУ, 2022. - 480 с., 2022-03-10) Запорізький та Чернігівський місцеві осередки ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Класичний приватний університет; Національний університет «Запорізька політехніка»; Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
  У збірнику опубліковано матеріали Наукових читань, присвячених пам’яті професора Т. А. Денисової, які відбулися 10 березня 2022 року. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, здобувачів закладів вищої освіти.
 • Документ
  Кримінологічний вимір сучасності
  (Харків : ХНУВС, 2022. – 102 с., 2022-04-14) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  У збірнику представлено тези наукових доповідей авторів з різних регіонів України, праці вчених-правників, фахівців у галузі кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, докторантів, аспірантів, студентів і курсантів. У доповідях висвітлено широке коло питань, повʼязаних із протидією злочинності.
 • Документ
  Актуальні проблеми криміналістичного та експертного забезпечення діяльності правоохоронних органів та суду в Україні
  (Харків: НДІ ППСН, 2021. - 94 с., 2021-05-28) Кримінологічна асоціація України; Науково-дослідний інститут публічної політики і соціальних наук; Науково-дослідний інститут соціальної безпеки, політики, права, фінансів та бізнесу
  Збірник містить матеріали, у яких висвітлено актуальні проблеми криміналістичного та експертного забезпечення діяльності правоохоронних органів та суду в Україні. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів та студентів юридичних закладів вищої освіти, а також юристів-практиків.
 • Документ
  Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації
  (Харків : ХНУВС, 2021. – 464 с., 2021-04-16) Харківський національний університет внутрішніх справ; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  У збірнику представлено тези наукових доповідей у галузях кримінології, кримінального права, кримінально-виконавчого права, криміналістики та судової експертології, інших наук. Окрема частина збірника репрезентує праці докторантів, аспірантів, здобувачів, студентів і курсантів. У тезах доповідей висвітлено широке коло питань, повʼязаних із протидією злочинності в сучасних умовах соціальної нестабільності.
 • Документ
  Держава і злочинність. Нові виклики в епоху постмодерну
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 184 с., 2020-04-23) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України
  У збірнику представлено тези наукових доповідей 90 авторів з різних регіонів України. Праці вчених, правників, фахівців у галузі кримінології, кримінального, кримінально-виконавчого права, криміналістики та експертології, докторантів, аспірантів, здобувачів, студентів і курсантів. В тезах доповідей висвітлено широке коло питань, повʼязаних із протидією злочинності в сучасних умовах.
 • Документ
  Особливості застосування антикорупційного законодавства: від розслідування до вироку суду
  (Харків : ХНУВС, 2019. – 216 с., 2019-10-17) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine; Громадська спілка «Центр запобігання та протидії корупції»; Громадська рада при Міністерстві внутрішніх справ України
  У збірнику представлено тези наукових доповідей 76 авторів з різних регіонів України,а також з Великобританії, Швейцарії та Грузії, фахівців у галузях кримінального права, кримінології, криміналістики та експертології. Надано праці вчених, аспірантів, докторантів, здобувачів, студентів і курсантів, присвячених висвітленню широкого кола проблем щодо протидії корупції кримінально-правовими та кримінологічними засобами.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засоби протидії злочинам проти громадської безпеки та публічного порядку
  (Харків : ХНУВС, 2019. - 244 с., 2019-04-18) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  У збірнику подано тези наукових доповідей більш ніж 100 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців в галузі кримінального права та кримінології, аспірантів, докторантів, здобувачів, студентів і курсантів присвячено висвітленню широкого кола проблем, пов’язаних із забезпеченням громадської безпеки та публічного порядку кримінально-правовими та кримінологічними засобами.
 • Документ
  Актуальні проблеми застосування нового кримінального процесуального законодавтсва України та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі
  (Харків : ХНУВС, 2012. – 668 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник міститі тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з актуальних питань застосування нового Кримінально-процесуального законодавства України та висвітлює тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі.
 • Документ
  Вісник Кримінологічної асоціації України ; Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: Т. 2
  (Харків : Золота миля, 2012. – 298 с., 2012) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиціїв цілому. Другий том представляє наукові повідомлення курсантів, студентів та слухачів, присвячені проблемам протидії та боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих Європейських стандартів. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів.
 • Документ
  Вісник Кримінологічної асоціації України ; Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції: Т. 1
  (Харків : Золота миля, 2012. – 323 с., 2012-05-12) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. Перший том представляє наукові статті та повідомлення відомих вчених, фахівців з кримінального права та кримінології, присвячені проблемам протидії та боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих Європейських стандартів. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції в Україні
  (Харків : Золота миля, 2013. – 322 с., 2013) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем чинного кримінального законодавства у сфері протидії корупції, теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з хабарництвом та іншими видами зловживання службових (посадових) осіб, результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції, запобігання хабарництву та профілактичної роботи з населенням.
 • Документ
  Фонові для злочинності явища: запобігання та протидія
  (Харків: ХНУВС, 2018. – 122 с., 2018-04-27) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції містить тези наукових доповідей більш ніж 60 авторів з різних регіонів України. Роботи учених, правників, фахівців із кримінального права та кримінології, аспірантів і курсантів, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів фонових для злочинності явищ, визначенню їх ролі у детермінації злочинності, аналізу проблем запобігання та протидії їм.
 • Документ
  Університетські кримінально-правові та кримінологічні читання
  (Харків: ХНУВС, 2017. – 180 с., 2017-06-16) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому. У збірнику представлено наукові доповіді курсантів, студентів та слухачів з кримінального права та кримінології, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, забезпечення громадського порядку, вдосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
  (Харків : ХНУВС, 2017. – 228 с., 2017-03-31) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  У збірнику представлено тези наукових доповідей близько 120 авторів з різних регіонів України, з Латвії, Молдови, Болгарії, які розглянули широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в Україні та інших країнах; теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з неправомірною вигодою та іншими видами зловживань службовими особами; результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції та профілактичної роботи з населенням.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
  (Харків : ХНУВС, 2016. — 292 с., 2016-04-15) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах; теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з неправомірною вигодою та іншими видами зловживань службовими особами; результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції та профілактичної роботи з населенням. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться проблемами запобігання та протидії корупції.
 • Документ
  Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції
  (Харків : Золота миля, 2014. – 256 с., 2014-04-17) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Національна академія правових наук України; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Збірник матеріалів науково-практичної конференції висвітлює широке коло актуальних проблем чинного кримінального законодавства у сфері протидії корупції в Україні, а також інших зарубіжних країнах, теорію кримінального права і практику його застосування в частині боротьби з неправомірною вигодою (хабарництвом) та іншими видами зловживань службовими особами, результати пошуку рішень з актуальних питань протидії корупції та профілактичної роботи з населенням. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України, а також усіх, хто цікавиться проблемами запобігання і протидії корупції.
 • Документ
  Сучасні проблеми та тенденції розвитку кримінально-виконавчого права в Україні
  (Харків : ХНУВС, 2015. – 200 с., 2015-11-20) ХНУВС; Kharkiv National University of Internal Affairs; Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару висвітлюють широке коло актуальних проблем та тенденцій розвитку кримінально-виконавчого права у світлі трансформації національної правової системи України. У збірнику представлені наукові доповіді вчених, фахівців з кримінально-виконавчого права, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів та слухачів, присвячені теоретичним проблемам кримінально-правової політики України, а також пошуку тенденцій розвитку кримінально-виконавчого законодавства, його наближенню до кращих європейських стандартів. Для науковців, працівників правоохоронних органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України, а також усіх, хто цікавиться проблемними питаннями кримінально-виконавчого права.
 • Документ
  Еволюція уявлень про злочини і покарання у суспільно-правовій думці (до 250-річчя праці Чезаре Беккаріа «Про злочини та покарання»)
  (Харків : Золота миля, 2014. – 260 с., 2014-06-24) ХНУВС; Кримінологічна асоціація України; Kharkiv National University of Internal Affairs; Criminological Association of Ukraine
  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвячені 250-річчю праці «Про злочини та покарання» видатного італійського правника, філософа, гуманіста, реформатора кримінального права Чезаре Беккаріа. У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з кримінального права, кримінології, філософії, соціології, психології, присвячені проблемам протидії злочинності та боротьби з нею, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих європейських стандартів через призму уявлень італійського вченого. Для науковців, працівників правоохоронних та судових органів, правників, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн, а також усіх, хто цікавиться питаннями правознавства.