Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2023, № 3 (30)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2023. - № 3 (30). - 249 с. - ISSN 2304-4756.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 26
 • Документ
  Класифікація персоналу Державного бюро розслідувань України (на основі аналізу його штатно-організаційної структури)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 30. (3). – С. 382-389, 2023) Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.
  У статті запропоновано авторське бачення класифікації персоналу Державного бюро розслідувань за наступними кретеріями: професійна приналежність, тобто конкретним видом трудової діяльності, здійснення якого потребує кваліфікації, сукупності теоретичних і практичних навичок та/або спеціалізації (юристи, правоохоронці, економісти, інженери, психологи і.т.д.); рівень кваліфікації, який визначає ступінь готовності співробітника до виконання професійних функцій і залежить від наявності чи відсутності дипломів про освіту, підвищення кваліфікації, досвіду роботи (висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані та некваліфіковані); посадове становище (директор, перший заступник директора, заступники директора, керівники управлінь і їх заступники, начальники відділів і їх заступники, детективи, старші оперуповноважені та оперуповноважені, інспектори тощо); правове становище в системі управління: посадові особи, представники влади, робітники тощо; функціональний напрям професійної діяльності (керівний склад, спеціалісти, службовці, робітники і.т.п.).
 • Документ
  Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2023, № 3 (30)
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs; Кримінологічна асоціація України; Criminological Association of Ukraine
  Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних і кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, вдосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного й організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні тощо. Для науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.
 • Документ
  Нормативно-правове забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України у фокусі кримінологічних специфікацій
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 294-303, 2023) Шевчук, Т. А.; Shevchuk, T. A.
  Здійснено аналіз стану нормативно-правового забезепечення деокупації тимчасово окупованої території України. Визначено основні нормативно-правові акти, якими врегульовано діяльність суб’єктів реалізації державної політики у цьому напрямку. Окреслено актуальні напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України з метою підвищення ефективності захисту національних інтересів України в частині забезпечення її територіальної цілісності та недоторканості. Підсумовано, що законодавче забезпечення деокупації тимчасово окупованої території України потребує постійного оновлення через поширення негативних явищ і процесів, пов’язаних із військовою агресією з боку росії, що передбачає формування державної політики з урахуванням правового режиму воєнного стану і пов’язаних із цим суспільних перетворень.
 • Документ
  Окремі теоретичні засади внутрішньоорганізаційної діяльності органів публічної влади
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 285-293, 2023) Присяжнюк, О. А.; Prysiazhniuk, O. A.
  У статті розглянуто правову сутність механізму адміністративно-правового регулювання у призмі діяльності органів публічної влади. Встановлено, що основоутворюючим елементом цього процесу є адміністративно-правові відносини, які виникають у зв’язку з діяльністю вказаних органів. Підкреслено, що саме адміністративно-правові відносини визначають динамічні напрямки адміністративно-правового регулювання з огляду на те, що безпосередньо правовідносини сублімують декларовані законом правила поведінки у фактичні дії суб’єктів права. Проаналізовано спільні і відмінні риси публічного управління та внутрішньоорганізаційної діяльності органів державної влади як основних напрямів їх функціонування. Зауважено, що вказані процеси не слід ототожнювати, оскільки внутрішньоорганізаційна діяльність становить окремий елемент предмету адміністративно-правового регулювання, врегульована відповідними нормами та за своєю суттю становить вид адміністративно – правових відносин.
 • Документ
  Зарубіжний досвід реалізації окремих елементів перехідного правосуддя в контексті кримінологічного забезпечення деокупації території України
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 273-284, 2023) Луценко, Б. Г.; Lutsenko, B. H.
  Стаття присвячена дослідженню окремих елементів перехідного правосуддя повоєнного періоду, що застосовувалися іноземними державами для подолання наслідків конфліктів та вчинених правопорушень з метою досягнення примирення у суспільстві та недопущення повторення конфлікту та правопорушень у майбутньому. В контексті питання притягнення винних до відповідальності проаналізовано досвід подолання наслідків режиму воєнної диктатури Аргентини, в якому одну з провідних ролей на шляху до примирення відведено аргентинському суспільству. Аналіз Боснійського досвіду свідчить про ранні заходи зі сфери правосуддя перехідного періоду за участю міжнародних організацій, які сталися вже під час війни. Відшкодування шкоди постраждалим від конфлікту, як складової перехідного правосуддя, розглянуто на досвіді Республіки Чилі, яким доволі вдало використано широкий спектр репараційних заходів щодо різних категорій осіб, визнаних жертвами правопорушень. В результаті аналізу міжнародного досвіду застосування окремих елементів перехідного правосуддя окреслені ризики та перспективи для українського сценарію перехідного правосуддя.
 • Документ
  Зарубіжний досвід здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 263-272, 2023) Колісніченко, С. Ю.; Kolisnichenko, S. Yu.
  Виокремлено позитивний зарубіжний досвід здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів. Опрацьовано можливості використання такого досвіду в рамках удосконалення національного адміністративного законодавства у відповідній сфері. Констатовано, що в провідних демократичних державах світу ліс і лісові ресурси належать до кола найважливіших національних цінностей, що має вагоме як економічне, так і соціальне та культурне значення. Для належного збереження та відновлення цих цінностей у зарубіжних країнах запроваджені багаторівневі владні механізми управління лісовим господарством, які в тому числі передбачають здійснення нагляду і контролю за охороною, захистом, використанням і відтворенням лісів.
 • Документ
  Зарубіжний досвід здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 252-262, 2023) Грибан, М. М.; Hryban, M. M.
  У статті наголошено на тому, що в більшості провідних держав світу функціонують досить ефективні системи державного нагляду (контролю)за безпекою на автомобільному транспорті загального користування. Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення напрямку безпеки на автомобільному транспорті загального користування в ході співпраці країн-учасниць Східного партнерства Європейського Союзу, розробки відповідних напрямків міжнародного співробітництва та спільних проєктів, у тому числі наукових ініціатив та програм задля налагодження спільних досліджень проблем транспортної безпеки, надання грантів та стипендій для підтримки дослідницьких проєктів.
 • Документ
  Принципи громадського нагляду та контролю у публічному адмініструванні
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 243-251, 2023) Василенко, В. М.; Vasylenko, V. M.; Музичук, О. М.; Muzychuk, O. M.; Невядовський, В. О.; Neviadovskyi, V. O.
  Зазначено, що у сучасних умовах важливим є широке залучення громадськості до нагляду та контролю за діяльністю суб’єктів публічного адміністрування. Адже публічне адміністрування у світовому контексті розглядається крізь призму глобалізації, демократизації, маркетизації, децентралізації, економічних криз, імміграції, диверсифікації та зростання потреб і попиту. Встановлено сутність окремих принципів громадського нагляду та контролю у публічному адмініструванні. Охарактеризовано провідні ознаки публічного адміністрування у світовому контексті. Визначено поняття «нагляд» та «контроль» крізь призму участі представників громадськості.
 • Публікація
  Відгук на монографію Ю. В. Орлова: «Злочинність і протидія їй в умовах війни: кримінально-правовий та кримінологічний виміри»(2023)
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 237-242, 2023) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  Наголошено, що монографія є надійною комплексною основою, фундаментом для кристалізації нового напряму в українській кримінологічній науці – кримінології війни, з акцентами на таких нових напрямах, як кримінотеологія, кримінопсихологія крізь призму етнонаціонального та духовно-культурного кримінологічного стилю мислення тощо. Порушуються важливі аспекти злочинів проти людяності, що дозволяє заглибитись у систему понять: геноцид, генофонд нації, самобутність, самоідентифікація, самовизначення українського народу.
 • Документ
  Визначення місця митних платежів у системі податків і зборів України в контексті забезпечення економічної безпеки держави
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 230-236, 2023) Пономарьова, Я. О.; Ponomarova , Ya. O.; Новик, М. Ю.; Novyk , M. Yu.
  Акцентовано увагу на тому, що податки і збори - це обов'язкові платежі, які належить сплачувати фізичним та юридичним особам у встановленому законодавством порядку до бюджету держави або місцевого самоврядування, з метою забезпечення фінансових потреб держави, реалізації її соціально-економічних програм і проектів. Доведено, що митний платіж - це обов’язковий платіж, який сплачує фізична або юридична особа при переміщенні товарів через митний кордон країни, або при здійсненні інших митних операцій, таких як імпорт, експорт, транзит тощо. Констатовано, що митні платежі займають особливе місце у системі податків і зборів України. Зазначене пояснюється тим, що митні платежі складають не лише велику долю надходжень до державного бюджету, а й виступають важливим інструментом регулювання зовнішньоекономічної діяльності країни. Окрім того, безспірним є той факт, що митні платежі є важливим засобом боротьби з контрабандою та незаконним переміщенням товарів через державний кордон.
 • Документ
  Євроінтеграційні виклики та їх вплив на міжнародний інвестиційний ринок в контексті забезпечення кримінологічної безпеки
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 212-218, 2023) Петровська, С. А.; Petrovska, S. A.; Лук’янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.; Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.
  Доведено, що вплив євроінтеграційних викликів на міжнародний інвестиційний ринок виражається у наступних аспектах: 1) зумовлює модернізацію суб’єктів економіко-фінансових відносин згідно із вимогами європейської спільноти, що дає можливість визначити нові вектори розвитку та руху міжнародних інвестицій; 2) євроінтеграційні процеси забезпечують економіко-фінансову стабільність держав як одних із суб’єктів міжнародного інвестиційного ринку за рахунок підтримки Європейським Союзом майбутніх членів; 3) євроінтеграція поширює на нових суб’єктів міжнародного інвестиційного ринку дію складного, загальноєвропейського механізму регулювання та контролю у економіко-фінансовому вимірі. З’ясовано, що міжнародний інвестиційний ринок являє собою сукупність одразу декількох складових, а саме: суб’єктів інвестиційної діяльності, інвестиційних продуктів, регуляторних механізмів, результат інвестиційної діяльності. Кожен елемент є цілком самостійною категорією як в економіко-фінансовому, так і правовому плані, адже відіграє відповідну роль у світовій економічній системі та має нормативне відображення.
 • Публікація
  Від теології до наукометричної кримінотеології: етно-національний та міжнародний концепт крізь призму православ’я
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 186-211, 2023) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Іван Кріцак
  У статті здійснений концептуальний аналіз проблеми теології. Виявлено, що постмодерна доба зумовлена багатьма суперечками між вірою і розумом у ключі того, чи протиставляти філософію і теологію. За позицією католицького мислителя Г. У. фон Бальтазара, «без філософії немає богослов’я», якщо йдеться про осягнення серйозних рівнів теологічного мислення/богослов’я, з чим не можемо погодитися, адже, можливо, доля й Константинополя (Святої Софії) склалась би інакше та не піддалась би магометянській вірі, якщо б філософська складова Царгорода не заполонила церковне/духовне життя. Саме тому так важливо берегти чистоту нашої загальнодержавної, у більшості своїй православної, віри. За висловлюваннями православного старчества, справжній богослов – той, хто молиться/вміє правильно молитися Богові/правильно славити Його. За словами Силуана Афонського, «молитись, що кров проливати», і лише той зрозуміє це, хто щодня молиться за ближніх своїх. Тоді відкриваються такі рівні і стани всього невідомого/неймовірного, що жодні книги і міркування не здатні вмістити. Тим самим, глибинні духовні стани моління дають відкриття/відчуття Духу Божого, коли серце, розум, душа з’єднуються воєдино у відкритті неосяжного.
 • Документ
  Проблеми формування та розвитку системи суб’єктів протидії корупції в Україні
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 177-185, 2023) Гречко, О. В.; Hrechko, O. V.
  У статті наголошено на тому, що органи, які мають більшу інституціональну незалежність демонструють кращу ефективність у розслідуванні правопорушень та успішному притягненні до відповідальності винних осіб, аніж органи, що знаходяться під прямим владним контролем і управлінням. Виокремлено ключові відмінності між категорією «суб’єкти протидії корупції, що підпорядковані вищому політичному керівництву держави» та категорією «незалежні суб’єкти протидії корупції». Викладено авторський підхід до класифікації вітчизняних суб’єктів протидії корупції за рівнем їх ефективності та прозорості. Зокрема, даний критерій охоплює оцінку успішності виявлення, розслідування та припинення корупційних діянь. Констатовано, що українські незалежні антикорупційні органи, такі як НАБУ і САП, є лідерами за цим показником і демонструють кращу результативність, аніж інші правоохоронні відомства.
 • Документ
  Поняття та особливості правового статусу органів адвокатського самоврядування
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 170-176, 2023) Василенко, М. Є.; Vasylenko, M. Ye.
  З’ясовано, що адвокатське самоврядування представляє собою систему спеціальних органів, через які адвокати можуть самостійно забезпечити внутрішню самоорганізацію та самоврядування з метою забезпечення дотримання ними норм професійної етики та дисципліни. Встановлено, що правовий статус органів адвокатського самоврядування представляє собою систему законодавчо визначених елементів, які в своїй сукупності не просто визначають місце вказаних суб’єктів у певних правовідносинах, а й окреслюють межі та напрямки їх діяльності.
 • Документ
  Сутність та криміналістична класифікація сексуального насильства в умовах війни
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 156-169, 2023) Наумкін, О. О.; Naumkin, O. O.
  Запропоновано авторське трактування поняття «сексуальне насильство» як умисні злочинні дії сексуального характеру за відношенням до особи потерпілої, які вчиняються проти її волі та порушують суспільні відносини у сфері захисту фізичного та (або) психологічного здоров’я громадян. Метою такого протиправного впливу є задоволення власного статевого бажання чи потягу неприроднім шляхом без фізіологічного акту. Виокремлено критерії криміналістичної класифікації сексуального насильства в умовах війни.
 • Публікація
  Досудова доповідь як важлива складова інноваційного розвитку кримінальної юстиції
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 136-155, 2023) Кріцак, І. В.; Kritsak, I. V.; Рось, А. В.; Ros , A. V.; Іван Кріцак
  Відзначено, що на сьогоднішній день кримінологічна наука та кримінальне процесуальне право розвиваються інноваційними темпами та набувають нових видозмін у силу міждисциплінарної/міжгалузевої парадигми, однією із важливих умов яких є досудова пробація та її вияв і результат, – досудова доповідь як важлива рекомендаційна установка для прийняття остаточного рішення по справі, а саме винесення точного, ясного, доступного, конструктивного та справедливого вердикту – вироку. Проведення значної ідеологічної, узагальнюючої, аналітичної роботи «за методом Ломброзо з 26-ма тисячами злочинців» в аспекті духовноціннісних характеристик кожної окремої особистості є важливим завданням сьогодення. Йдеться про випередження процесів злочинності, унеможливлення/зменшення кількості складання досудових доповідей і, як результат, відповідне складання такої доповіді у найбільш короткі терміни. По суті, це праця, коли відповідна інформація буде на кожну людину через належну роботу педагогів/вчителів, психологів, ювенальної превенції, всього поліцейського корпусу/апарату держави завдяки правильно вибудованій політиці у науково-практичній сфері тощо.
 • Документ
  Загальна характеристика криміногенних факторів у період деокупації тимчасово окупованої території України
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 127-135, 2023) Ященко, А. М.; Yashchenko, A. M.
  У статті представлена загальна характеристика криміногенних факторів, що реально та потенційно можуть чинити негативний вплив на процес деокупації тимчасово окупованої території України, в результаті якого рівень злочинності буде збільшуватися. Криміногенні фактори класифіковані за змістом у найбільш важливих сферах суспільних відносин, що мають значення і для держави, і для суспільства, як до окупації, у період деокупації, так і післявоєнне життя, до них віднесені економічна, політична, соціальна, культурно-освітня та релігійна сфери. Виявлення, характеристика, а в подальшому і запобігання криміногенним факторам у зазначених сферах має на меті мінімізацію реальних і потенційних кримінальних загроз і наслідків у процесі реалізації комплексу заходів державної політики з деокупації тимчасово окупованої території України.
 • Документ
  Особистість злочинця-агресора (ст. 437 КК України): кримінологічна типологія та аналіз ознак
  (Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 106-126, 2023) Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V.
  Стаття присвячена дослідженню особистості злочинця-агресора в контексті кримінології війни. Здійснено кримінологічну типологію. За характером та обсягом політичної та неформальної влади виділено п’ять основних типів злочинців: верховний лідер, елітарний злочинець, системний функціонер вищого рівня, виконавець тактичного рівня та союзник вищого рівня. Надається опис окремих ознак індивідуального кримінологічного профілю неординарного злочинця-агресора в особі президента російської федерації В. В. Путіна. Характеризується його особистість як психопатична, психотравмовано-некрофільна, нарцистична, схильна до гіперкомпенсації; мегалотим-ресентиментал зі зниженою емпатією, не чутливістю до страждань інших людей; у його спонуках сполучається прагнення до домінування й нумінозність. Доводиться, що масштаб зла і характер психопатії чинного президента росії В. В. Путіна робить його унікальним соціальним явищем, соціально-політичною, морально-психологічною проблемою як для росії, так і для сусідніх країн, всього світу.
 • Документ
  Система чинників формування особистості злочинця
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 99-105, 2023) Лук’яненко, С. В.; Lukianenko , S. V.
  З’ясовано, що особистість злочинця – це комплекс характеристик людини, що визначають мотивації, цінності, вміння, здібності та інші особистісні якості, що стимулюють злочинну поведінку. Узагальнено, що до чинників, які впливають на формування особистості злочинця, найбільш доцільно віднести наступні: а) соціальні фактори: народження в неблагополучній родині; низький рівень освіти; відсутність роботи, належність до злочинних груп; етнічні та культурні особливості тощо; б) психологічні фактори: знижений рівень емпатії, агресивність, неврівноваженість; низький рівень самоконтролю; депресія; похмілля; тощо; б) емоційні фактори: страх, образа, ненависть, ревнощі, бажання помсти тощо; в) біологічні фактори: генетичні аномалії; психічні розлади; хвороби мозку та інші хвороби; г) ситуаційні фактори: надмірне навантаження; стресові ситуації; важка матеріальна ситуація; наявність зброї тощо. Наголошено на принциповій необхідності осмислення особистості злочинця у новітніх для вітчизняної кримінології злочинах, а також тих, що з огляду на цифровізацію, науково-технічний прогрес та особливі виклики в умовах воєнного стану зазнали суттєвої трансформації.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика осіб, засуджених за злочини проти моральності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 86-98, 2023) Заїка, Д. Є.; Zaika, D. Ye.
  Стаття присвячена комплексному аналізу кримінологічних особливостей осіб, що притягувалися до відповідальності за вчинення злочинів проти моральності. Проаналізовано кількісно-якісні характеристики осіб, засуджених за злочини проти моральності, їх соціальний статус, освіта, родинні зв'язки та обставин вчинення злочинів. Застосування кримінологічного підходу дозволяє виокремити фактори, які впливають на вчинення злочинів проти моральності, а також визначити можливі шляхи профілактики подібних правопорушень. Робиться акцент на важливості розуміння механізмів виникнення та динаміки злочинів проти моральності для подальшого удосконалення кримінально-правового регулювання та соціально-профілактичних заходів.