Наукові публікації (Scientific publications). УДК 346

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 98
 • Документ
  Підстави цивільно-правової відповідальності директора товариства з обмеженою відповідальністю за збитки, заподіяні товариству
  (Правові реалії сьогодення : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 трав. 2024 р.). – Харків, 2024. – С. 130-135, 2024) Лебедько, Д.; Lebedko, D.
  Розглянуто підстави цивільно-правової відповідальності директора товариства з обмеженою відповідальністю за збитки, заподіяні товариству.
 • Документ
  Проведення загальних зборів акціонерів в умовах воєнного стану
  (Правові реалії сьогодення : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 трав. 2024 р.). – Харків, 2024. – С. 179-186, 2024) П’янов, C. В.; Pianov, C. V.
  Розглянуті проблеми проведення загальних зборів акціонерів в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Новели державної підтримки суб’єктів підприємницької діяльності в умовах воєнного стану
  (Юридичний бюлетень. - 2024. - Вип. 32. - С. 53-59, 2024) Кобко, Р. В.; Kobko, R. V.
  У статті проаналізовано новели державної підтримки, серед іншого, у випадку релокейту підприємств у загальній системі допомоги суб’єктам підприємницької діяльності, а також напрямки фінансової підтримки бізнесу, коли Уряд розширює грантові програми підтримки бізнесу та закликає місцеві громади долучатися до їх співфінансування. Обґрунтовано, що функціонування українського бізнесу під час війни є головним джерелом наповнення державного бюджету та створення робочих місць. Встановлено, що для Української держави наразі особливо актуальними є розробка та реалізація нових ефективних механізмів державної підтримки розвитку бізнесу з метою створення сприятливих умов для його організації та ведення.
 • Документ
  The role of economic security in ensuring competitive economic development of agricultural enterprises
  (Baltic Journal of Economic Studies. – 2023. - Vol 9, № 5. – Р. 73-80, 2023) Volyk, S.; Orel, A.; Senchyk, I. I.; Сенчук, І. І.
  The subject of the research is the study of economic security as one of the factors of competitive economic development of agricultural enterprises. Methodology. The article uses general scientific methods, in particular, theoretical generalisation, methods of analysis and synthesis, statistical analysis, and graphical methods to visualise the results of the study. The aim is to analyse the role of economic security in ensuring competitive economic development of agricultural enterprises. Conclusion. A reliable system of economic security is a crucial condition for the effective functioning of any business entity in a market environment. Ukrainian agricultural enterprises face numerous problems, such as depreciation of resource potential, insufficient financial and information support, and low level of management qualifications, which limit their ability to ensure economic security on their own. Identification, avoidance and neutralisation of various threats that can destabilise the functioning of an enterprise and threaten its economic interests are becoming the main tasks for every business entity. The development of an effective system of economic security and the introduction of mechanisms and tools for its management require a systematic study of both theoretical and applied aspects of the management of economic security of agricultural enterprises. The place of economic security in the competitive economic development of agricultural enterprises is decisive for the creation of sustainable and prosperous activities in the conditions of market competition. It becomes a fundamental element of competitiveness, which is the ability of enterprises to operate and develop effectively in an uncertain market environment. The main aspects of the role of economic security in the competitive economic development of agricultural enterprises include protection from external and internal risks, reputation management, support for innovation and technological development, financial stability, participation in market competition and sustainability of production. These aspects are generalised into a single practical system of economic security, which is the basis for the competitive economic development of agricultural enterprises.
 • Документ
  Правові інструменти державної підтримки суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану
  (Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2023. - № 64. - С. 76-79, 2023) Кобко, Р. В.; Kobko, R. V.
  У статті проаналізовано норми чинного законодавства, які передбачають державну підтримку суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану. Встановлено зниження ефективності функціонування державного сектору економіки, що істотно вплинуло на споживчу спроможність населення через втрату робочих місць, зниження рівня доходів або їх втрати загалом. Визначено, що державна підтримка підприємництва орієнтована на: відновлення промислового комплексу, надання робочих місць, внутрішній попит, реалізацію державної підтримки та створення пільгових умов для функціонування підприємців.
 • Документ
  Удосконалення механізму страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами
  (Приватне та публічне право. - 2023. - № 3. - С. 26-31, 2023) Кобко, Р. В.; Kobko , R. V.
  Проаналізовано норми чинного законодавства України та наукової літератури, визначено сучасний стан правової регламентації страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності в Україні, а також розглянуто особливості страхування відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності на основні дослідження нормативно-правових актів з урахуванням подальших змін до законодавства України.
 • Документ
  Учасники відносин венчурного інвестування інноваційної діяльності: європейський досвід та українська правова дійсність
  (Право та інновації. – 2023. – № 2 (42). – С. 12-20, 2023) Жорнокуй, Ю. М.; Zhornokui, Yu. M.
  Наукова робота присвячена аналізу законодавчих та доктринальних підходів в європейських країнах щодо формування організаційно-правових форм здійснення венчурного інвестування інноваційної діяльності. Проаналізовано нормативні підходи щодо використання законодавцями Великої Британії, Німеччини, Франції, Голландії організаційно-правових форм юридичних осіб для здійснення досліджуваного виду діяльності.
 • Документ
  Підприємництво в умовах воєнного стану: тенденції та інструменти підтримки
  (Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: матеріали XV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 22 берез. 2023 р.). – Одеса: ОДУВС, 2023. – С. 352-355, 2023) Кобко, Р. В.; Kobko, R. V.
  Розглянуто ряд ініціатив, спрямованих на підтримку підприємництва під час війни. Зазначено, що механізми та програми, які впроваджуються державою, спрямовані на сприяння розвитку підприємництва, на постійну адаптацію до сучасних потреб інструментів фінансування підприємців у вигляді кредитних та грантових програм.
 • Документ
  Особливості правової регламентації економічної активності населення України в умовах сьогодення
  (Південноукраїнський правничий часопис. - 2023. - № 3. - С. 108-113, 2023) Кобко, Р. В.; Kobko, R. V.
  Визначено сучасний стан правової регламентації економічної активності населення України в умовах правового режиму воєнного стану. Аргументовано необхідність вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності.
 • Документ
  Transformation of international forms of legal regulation of corporate relationships
  (Cuestiones Políticas. – 2023. – Vol. 41, № 78. – P. 63-76, 2023) Gevko, V.; Brusakova, O. V.; Брусакова, О. В.; Posykaliuk, O.; Hrudnytskyi, V.; Sieriebriak, S.
  The purpose of the article was to analyze the international forms of legal regulation of corporate relations and their consequent transformation in the corporate law of the European Union EU and Ukraine. The methods of this research were: monographic analysis, analysis and synthesis, systematic, comparative and legal, prospective and generalization. The formation and development of the EU corporate legislation is analyzed. A comparative analysis of the EU and Ukrainian corporate legislation in its different stages and forms of adaptation in accordance with the EU legislation is also carried out. It is concluded that modern EU corporate legislation is the result of the historical development of EU law in general and, its transformation into a specific, independent legal system. It is emphasized that company law in the EU is increasingly subject to unification, and with the adoption of the European Company Acts, the company law of the EU member states is also subject to constant transformation. Ukraine, as a candidate to join the EU, should implement measures aimed at adapting and unifying its corporate legislation to EU laws.
 • Документ
  Особливості здійснення підприємницької діяльності в умовах воєнного стану
  (Юридичний бюлетень. - 2023. - Вип. 30. - С. 27-34, 2023) Кобко, Р. В.; Kobko, R. V.
  У статті проаналізовано норми чинного законодавства, яке регулює особливості здійснення підприємницької діяльності в умовах воєнного стану. Враховуючи те, що забезпечення належного правового регулювання у сфері здійснення підприємницької діяльності в умовах воєнного стану є основою формування національних оборонних інтересів, проведено дослідження особливостей ведення підприємницької діяльності за таких умов. Визначено, що ведення підприємницької діяльності під час воєнного стану є складним процесом, спрямованим на забезпечення робочих місць для населення, сплату податків до держави, що сприятиме допомозі армії та підтримці економіки в цілому. Окрему увагу приділено питанню визначення особливостей реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців під час дії воєнного стану. Аргументовано позицію, відповідно до якої з початком повномасштабного вторгнення у законодавстві було прийнято низку змін, що пов’язані з оподаткуванням та поданням звітності у період дії воєнного стану.
 • Документ
  Стан правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  (Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2023. – № 3. – С. 132-136, 2023) Панасюк, О. В.; Panasiuk, O. V.; Кобко, Р.; Kobko , R.
  В оглядовій статті, спираючись на аналіз наукових поглядів вчених, розглянуто сутність та зміст зовнішньоекономічної діяльності. Запропоновано авторське визначення поняття «правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності». Це здійснюваний за допомогою норм права регулюючий та упорядковуючий вплив на відповідні суспільні відносини з метою забезпечення законності та ефективності їх функціонування. Розкрито положення норм чинного законодавства, норми якого спрямовані на регулювання зовнішньоекономічної діяльності, на основі чого надано авторську оцінку останньому.
 • Документ
  Принципи справедливості та розумного строку у господарському судочинстві: вплив положень Європейської конвенції щодо захисту прав людини та її основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини на їх реалізацію
  (Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2023. - Вип. 79, ч. 1. - С. 260-265, 2023) Василенко, М. Є.; Vasylenko, M. Ye.
  Досліджено питання реалізації принципів справедливості та розумних строків правосуддя у господарському судочинстві на основі вже існуючих наукових розробок та чинного законодавства. Розглянуто принципи судочинства, закріплених у Європейській конвенції щодо захисту прав людини та її основоположних свобод, їх вплив на здійснення господарського судочинства в Україні, зокрема стандартів справедливого правосуддя. Наголошено, що практичні судові вказівки щодо застосування принципів Європейської конвенції з прав людини та її основоположних свобод, які містяться у рішеннях Європейського суду з прав людини, сприяють узгодженості підходу різноманітних національних правових систем щодо застосування стандартів правосуддя, в тому числі й у господарському судочинстві.
 • Документ
  Способи оптимізації системи та організаційно-штатної структури господарських судів
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 3. - С. 48-52, 2017) Мандичев, Д. В.; Mandychev, D. V.
  У статті визначено способи оптимізації системи й організаційно-штатної структури господарських судів. Проведено вивчення ефективності організації системи господарських судів в Україні; визначено рівень навантаження на суддів господарських судів; розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи й організаційно-штатної структури господарських судів України.
 • Документ
  Комерційна і соціальна реклама під час війни
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 261-263, 2023) Лук'янихіна, О. А.; Lukianykhina, O. A.
  Досліджено стан рекламного медіа ринку України. Визначено причини зниження показників існування комерційної та соціальна реклама під час війни.
 • Документ
  Сценарний підхід до вирішення задач економічної безпеки
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 281-282, 2023) Ткаченко, С. О.; Tkachenko, S. O.
  Надано сценарний підхід до вирішення задач економічної безпеки.
 • Документ
  Підтримка підприємництва як один із дієвих інструментів відновлення та розвитку громад в умовах воєнного стану
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 254-256, 2023) Дементов, В. О.; Dementov, V. O.
  Зазначено, що серед найактуальніших завдань відновлення та соціально-економічного розвитку громад в умовах війни є збереження або відновлення темпів соціально-економічного розвитку, а також соціальн-оекономічна підтримка місцевого населення та бізнес-ініціатив.
 • Документ
  Правове становище товарної біржі: нові підходи
  (Правова наука і державотворення в Україні в контексті інтеграційних процесів: матеріали ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 19-20 трав. 2023 р.). – Суми, 2023. – С. 119-121, 2023) Сядриста, І. І.; Siadrysta, I. I.
  Проаналізовано зміни до деяких законодавчих актів України щодо правового становища товарної біржі в Україні.
 • Документ
  До проблеми сфери дії Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України
  (Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 469-473, 2023) Свистун, Я. В.; Svystun, Ya. V.; Мельник, К. Ю.; Melnyk, K. Yu.
  Визначено необхідність чіткого розмежування відносин, які регулюються цивільним та господарським правом. Запропоновано виходити із сутності правового інституту, до якого належать ті чи інші норми, а також зі змісту регульованих суспільних відносин.
 • Документ
  Проблемні питання відповідальності акціонерного товариства в корпоративних правовідносинах
  (Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2011. - Вип. 10. - С. 203-206, 2011) Гришина, І. І.; Hryshyna, I. I.
  Здійснено аналіз правової доктрини та сучасного стану національного законодавства, що забезпечує порядок застосування відповідальності до акціонерного товариства як суб’єкта корпоративних правовідносин. Окреслено проблемні питання обов’язків акціонерного товариства та досліджено аспекти відповідальності зазначеного суб’єкта.