Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2015, № 2 (10)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: : зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2015. - № 2 (10). - 300 с. - ISSN 2304-4556.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Публікація
  Колективний суб’єкт і правовідносини у кримінальному праві України (проблеми теорії)
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 7-16, 2015) Гусаров, С. М.; Gusarov, S. M.; Сергій Гусаров
  У статті розглянуто проблеми теорії правовідношення у кримінальному праві України. Визначено напрямки її розвитку із урахуванням передбаченого законодавством інституту застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру. Показано відмінності кримінально-правових відносин за участю юридичних осіб від правовідносин негативної кримінальної відповідальності.
 • Документ
  Функціональний зміст прогнозування у сфері протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 178-186., 2015) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Стаття присвячена аналізу наукових засад визначення функціонального змісту прогнозування у сфері протидії злочинності, зокрема, таких його різновидів, як кримінально-правове та кримінологічне прогнозування. Зроблено висновок про можливість поширення відповідних висновків і на прогнозування індивідуальної злочинної поведінки.
 • Документ
  Кримінально-правова характеристика предмета злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України, за чинним кримінальним законодавством
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 65-74., 2015) Володавська, О. С.; Volodavska, O. S.
  Проаналізовано предмет злочину, передбаченого ст. 330 Кримінального кодексу України. Визначено поняття «відомості, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни». Внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства України щодо досліджуваного складу злочину.
 • Документ
  Концептуальні засади протидії політичній злочинності [закінчення]
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 196-209., 2015) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Стаття присвячена описанню та поясненню системи основних заходів протидії політичній злочинності й чинників їх реалізації. Серед них виділено та охарактеризовано такі: формування безконфліктної прогресивної ідеології суспільного розвитку, а також економічні, інформаційні, правові, політичні заходи. Дається визначення поняття та характеристика підстав і умов застосування політико-кримінологічної технології масового спротиву як заходу протидії політичній злочинності.
 • Документ
  Кримінологічна протидія інтелектуальному піратству органами державної влади України та іноземними неурядовими організаціями: очікування та реальність
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 210-227., 2015) Харченко, В. Б.; Kharchenko, V. B.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1214-0313
  У статті розглядаються питання застосування щодо України різних обмежень у зовнішньоекономічній діяльності, пов’язаних із порушенням прав на об’єкти інтелектуальної власності. Аналізуються гносеологічні аспекти поширення в Україні інтелектуального піратства, державної політики протидії зазначеним посяганням, а також визначаються напрями та шляхи побудови в нашій країні інноваційного суспільства. Обґрунтовується, що здійснення різноманітного впливу на ІТ-сферу в Україні з боку як урядів окремих країн, так і неурядових об’єднань компаній-виробників інтелектуального контенту не обумовлено рівнем порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності в нашій державі, а залежить від конкретної політичної ситуації та має на меті зовнішній вплив на державну політику України. Водночас такий вплив порушує й права на захист від недобросовісної конкуренції та призводить до суттєвого ускладнення (аж до знищення) виробництва ділового та розважального програмного забезпечення в Україні, а також обумовлює експлуатацію вітчизняних фахівців виключно у напряму офшорного програмування (ІТ-аутсорсинг).
 • Документ
  Кримінально-правові проблеми встановлення покарання за безгосподарське використання земель
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 155-167., 2015) Цвіркун, Н. Ю.; Tsvirkun, N. Y.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9195-3349
  Статтю присвячено проблемі встановлення кримінально-правового покарання за безгосподарське використання земель. Здійснено кримінально-правовий аналіз шляхом порівняння санкцій за злочини у сфері землекористування в інших країнах зі схожими соціально-правовими умовами та екологічним станом. Зважаючи на великий обсяг екологічної, економічної шкоди від безгосподарського використання земель та можливості впливу на свідомість винного за допомогою обмежень економічного характеру, доцільним визнається застосування покарання у вигляді штрафу, а недоцільними – лише покарання, що пов’язані з ізоляцією винного від суспільства, враховуючи сучасні тенденції до гуманізації системи покарання.
 • Документ
  Сімейне неблагополуччя та його наслідки: кримінологічний аспект
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 237-247., 2015) Шевченко, О. В.; Shevchenko, O. V.
  Стаття присвячена проблемам сімейного неблагополуччя та його наслідків для українського суспільства. Вивчені різні терміни, які застосовуються для позначення цього явища: неблагополучна сім’я, деструктивна, дисфункційна, проблемна, кризова та сім’я, яка має ризики. Розглянуті типові наслідки сімейного неблагополуччя, акцентується на необхідності на державному рівні розробити програму подолання сімейного неблагополуччя та підтримати розвиток сімейної політики належним чином.
 • Документ
  Визначення інформації, що містить пропаганду жорстокості: кримінально-правовий та кримінологічний аспекти
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 134-144., 2015) Олішевський, О. В.; Olishevskyi, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1102-0675
  Проаналізовано поняття «жорстокість» у семантичному, кримінально-правовому та кримінологічному аспектах. Визначено, які саме відомості або дані належать до інформації, що містить пропаганду жорстокості.
 • Документ
  Система протидії злочинності: поняття та сутність
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 168-177., 2015) Бандурка, О. М.; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517
  Статтю присвячено дослідженню системи протидії злочинності, її сутнісних ознак та порівнянню із суміжними категоріями. Визначено місце цього поняття серед кримінологічних категорій.
 • Документ
  Актуальні проблеми запобігання кримінальним правопорушенням при запровадженні та вдосконаленні чинного Кримінального процесуального кодексу України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2015. - № 2 (10). - С. 275-286., 2015) Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  Статтю присвячено актуальним проблемам запобігання злочинам на стадії досудового розслідування, запропонована характеристика законодавчого та нормативно-правового регулювання такої діяльності слідчими і прокурорами. Надано пропозиції щодо вирішення й удосконалення окремих питань у цьому напрямі правозастосовної діяльності та запропоновано шляхи їх вирішення.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/