Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 349.4/.6

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Фінансування екологічних проєктів шляхом краудфандингу: правові аспекти та практика застосування : практичний посібник
  (Львів : Компанія "Манускрипт", 2020. — 108 с., 2020) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631
  У посібнику надано матеріали для розуміння функціонування новітнього фінансового інституту краудфандингу та його застосування у сфері захисту охорони довкілля. Висвітлено основні моменти становлення краудфандингу на прикладах діяльності інтернет-платформ та нормативно-правове забезпечення їх функціонування. Розглянуто практичні аспекти використання краудфандингу національними та міжнародними екологічними неурядовими організаціями. Видання містить нормативно-правову базу краудфандингу, договірну практику краудфандингових інтернет-платформ, глосарій та приклади успішного еко-краудфандингу. Призначено для авторів краудфандингових проєктів, правників, членів екологічних громадських і благодійних організацій та всіх, кого цікавить ця проблематика.
 • Документ
  Безпека косметичних товарів в Україні. Медико-правові аспекти та сучасна кон’юнктура на внутрішньому ринку
  (Київ : ФОП «Клименко», 2016. – 447 с., 2016) Ковальова, О. М.; Kovalova, O. M.; Цигульова, О. М.; Tsyhulova, O. M.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Дєєва, О. О.; Dieieva, O. O.
  Наведено відомості про вплив хімічних токсикантів на здоров’я людей, в т. ч. дітей, та на довкілля. Проаналізовано вплив екологічних і соціально-економічних чинників, зокрема бідності, на здоров’я дітей та дорослих. Описано властивості найбільш поширених комерційних хімічних речовин. Проаналізовано сучасну кон’юнктуру ринку засобів особистої гігієни і косметичної продукції. Розкрито основні положення законодавства ЄС та України щодо косметичної продукції. Призначено для представників центральних органів влади, фахівців та експертів, які працюють у галузі виробництва і споживання косметичної продукції та охорони здоров’я; тематичних НУО; представників бізнесу та навчальних закладів.
 • Документ
  Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми
  (Киів : ФОП "Клименко", 2013. - 88 с., 2013) Виговська, Г. П.; Vyhovska, H. P.; Повякель, Л. І.; Poviakel, L. I.; Сноз, С. В.; Snoz, S. V.; Цигульова, О. М.; Tsyhulova, O. M.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631
  Наведено результати огляду стану сучасної політики поводження з електронними відходами в Україні та ЄС; проаналізовано основні недоліки існуючої системи поводження з електронними відходами в Україні. Запропоновано рекомендації щодо шляхів конвергенції національного та європейського законодавства стосовно електронних відходів відповідно до директив ЄС. Призначено для представників центральних, регіональних та місцевих органів влади; фахівців та експертів, які працюють у сфері поводження з відходами; тематичних НУО; представників бізнесу та навчальних закладів.
 • Документ
  Доступ до правосуддя в галузі охорони довкілля : практичний посібник
  (Львів : Норма, 2015. – 144 с., 2015) Алексєєва, Є. А.; Aleksieieva, Ye. A.; Левіна, Г. М.; Levina, H. M.; Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; Шутяк, С. В.; Shutiak, S. V.; Кравченко, О. В.; Kravchenko, O. V.
  У посібнику вперше подано систематичний виклад правового регулювання доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля. У ньому обґрунтовано основні засади, викладено систему міжнародних та національних правових норм, що регулюють зазначені правовідносини. Висвітлено практичні аспекти доступу до правосуддя в цій царині. Видання містить приклади судових справ та зразки процесуальних документів, а також необхідні нормативні акти для правозастосування. Призначено для правоохоронців, природоохоронців, членів громадських організацій, студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вишів усіх спеціальностей і всіх, кого цікавить ця проблематика.
 • Документ
  Науково-практичний коментар Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, прийнятого 25.06.91. № 1264-XII зі змінами і доповненнями, станом на 09.02.06.
  (Харків: Фактор, 2006. – 592 с., 2006) Шуміло, О. М.; Shumilo, O. M.; Харківська міська громадська організація "ЕкоПраво-Харків"; Бригадир, І. В.; Варламов, С. Л.; Зуєв, В. А.; Шуміло, І. А.; Bryhadyr, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0506-4631; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3181-3410; ResearcherID: J-7085-2016
  У книзі наводиться коментований текст Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, прийнятого 25.06.91. № 1264-XII зі змінами і доповненнями, станом на 09.02.06. Проаналізовано систему природоохоронного законодавства, висвітлено основні правові інститути: права власності на природні об’єкти, екологічної експертизи, використання природних ресурсів, екологічної безпеки, економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища та ін. Видання розраховане на співробітників правоохоронних органів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Мінприроди України, а також юрисконсультів, науковців, громадськість, студентів юридичних та інших вищих навчальних закладів, усіх хто займається застосуванням розгалуженого екологічного законодавства та захистом навколишнього природного середовища.