Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2018, № 1 (18)

Постійне посилання зібрання

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О.М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2018. - № 1 (18). - 208 с. - ISSN 2304-4756.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Органи місцевого самоврядування як суб’єкти забезпечення безпеки і оборони України
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 174-182, 2018) Пономарьов, С. П.; Ponomarov, S. P.
  На сектор безпеки і оборони покладається основні функції забезпечення національної безпеки, захисту державного суверенітету, територіальної цілісності, конституційного ладу, суспільних цінностей, прав і свобод громадян, законних інтересів суспільства і держави. Серед субʼєктів сектора безпеки і оборони, таких як Збройні Сили України, органи виконавчої державної влади, правоохоронні органи, розвідувальні й контррозвідувальні органи, підрозділи Державної прикордонної служби України, Національного антикорупційного бюро України, Державної служби охорони та ін., органи місцевого самоврядування мають свої специфічні завдання із забезпечення безпеки і оборони, які полягають у тому, що всією своєю діяльністю вони сприяють розвитку економіки, фінансової системи, культури, освіти, духовності, патріотичному вихованню населення, що є основою забезпечення національної безпеки України.
 • Документ
  Захист права на здоров’я жінок у контексті протидії домашньому насильству
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 169-173, 2018) Сідей, О. В.; Sidei, O. V.
  Розглядається проблема захисту права на здоров’я жінок у контексті протидії домашньому насильству. Наголошується, що найчастіше від домашнього насильства потерпають саме жінки, зокрема утискається їхнє право на здоров’я. Проаналізовано захист права на здоров’я на міжнародному рівні та запропоновано шляхи імплементації міжнародних норм до законодавства України.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз рівня і динаміки втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську діяльність в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 158-168, 2018) Ситнік, О. М.; Sytnik, O. M.
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу основних кількісних показників злочинів, передбачених ст. 304 Кримінального кодексу України. Встановлено збереження високого рівня цих злочинів. Динаміка їхнього відтворення протягом 2002–2017 рр. віддзеркалює суттєве зниження рівня та коефіцієнтів злочинної інтенсивності. Виділено чотири основних динамічних періоди з особливими кримінологічними тенденціями. Доведено, що латентність злочинів, передбачених ст. 304 Кримінального кодексу України, складає близько 70 %.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз рівня і динаміки злочинів, що посягають на законну професійну діяльність журналістів в Україні
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 139-148, 2018) Підкопай, С. М.; Pidkopai, S. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3370-2917
  Статтю присвячено кримінологічному аналізу рівня і динаміки злочинів, що посягають на законну професійну діяльність журналістів, передбачених ст. 171, 345-1, 347-1, 348-1, 349-1 Кримінального кодексу України. Встановлено тенденції до суттєвого зростання рівня цих злочинів протягом 2013–2017 рр., надано їхні опис та пояснення. Обґрунтовується думка про високий рівень їхньої латентності.
 • Документ
  Дискурсивний простір злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 128-138, 2018) Орлов, Ю. В.; Orlov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1981-0794
  Обстоюється думка про те, що дискурсивність є сутнісною ознакою злочинності. Встановлено, що дискурсивним простором злочинності є сфера семантичних засобів детермінації та реалізації кримінальних практик. Виділено та охарактеризовано три функціональних виміри цього простору: предметно-діяльнісний (інтеракціоністський), юридичний (публічно-оцінювальний, конструктивістський), легітимаційний (приватно- оцінювальний).
 • Документ
  Суб’єкт посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 66-73, 2018) Єпішко, І. С.; Yepishko, I. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7105-0011
  Статтю присвячено дослідженню питання суб’єкта посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів (поліції). Проаналізовано стан захищеності працівників поліції. Здійснено аналіз теоретичних та законодавчих положень щодо визначення поняття «суб’єкт злочину». Встановлено, що діяльність органів поліції у зв’язку зі специфікою виконуваних нею функцій зачіпає інтереси всіх членів суспільства, але не всі ставляться до цих органів із повагою. Доцільно, щоб діяльність підрозділів Управління внутрішньої безпеки Національної поліції було більш зорієнтовано на захист особи поліцейського, його честі та гідності, а не навпаки. Суб’єктами посягань на честь та гідність працівників правоохоронних органів виступають суспільство, його частина чи форма організації держави в особі державного апарату, фізична особа. Працівники правоохоронного органу потребують ефективного соціального захисту як необхідної умови їхньої успішної діяльності.
 • Документ
  Заходи стратегії протидії наркозлочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 109-117, 2018) Гладкова, Є. О.; Gladkova, Ye. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4621-1738; ResearcherID: I-7032-2016
  Статтю присвячено аналізу окремих програмних заходів у сфері протидії наркозлочинності, а також оцінюванню їхньої сукупної дії, спрямованої на нейтралізацію негативних процесів відтворення наркозлочинності в Україні.
 • Документ
  Системні ознаки протидії злочинності
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 102-108, 2018) Бандурка, О. М.; Bandurka, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0240-5517; Литвинов, О. М.; Lytvynov, O. M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2952-8258
  На підставі отриманих дослідницьких даних розкрито сутність та характеристики системи протидії злочинності, елементну структуру, змістовні ознаки. Запропоновано шляхи імплементації окремих положень у науково-практичну діяльність.
 • Документ
  Аналіз кримінально-правових ознак осіб, які вчиняють злочини у сфері грального бізнесу
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 56-65, 2018) Васильєва, Д. О.; Vasylieva, D. O.
  Статтю присвячено виявленню типових кримінально-правових ознак осіб, які вчиняють злочини у сфері грального бізнесу, та їхньому критичному аналізу відповідно до реальної ситуації протидії вказаній злочинності. На основі вивчення слідчої та судової практики виявлено низьку ефективність протидії незаконному гральному бізнесу: до кримінальної відповідальності притягаються низові виконавці злочинів або ватажки окремих груп на рівні одного грального закладу. Запропоновано у практиці запобігання та протидії злочинам у цій сфері приділяти увагу особливо небезпечним та професійним злочинцям, які здатні на створення групи з незаконного грального бізнесу з різними формами співучасті, організацію її злочинної діяльності та керівництво нею.
 • Документ
  Протидія насильству над дітьми в сім’ї
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 89-101, 2018) Бандурка, І. О.; Bandurka, I. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9697-5587
  Розглянуто систему правового захисту дітей від насильства в сімʼї, який мають здійснювати органи державної влади та органи місцевого самоврядування за різними чинними нормативно- правовими актами. Держава на законодавчому рівні має забезпечувати захист дітей від усіх форм фізичного, психічного і матеріального насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження, експлуатації, зловживань, які можуть застосовуватись до дітей з боку інших членів сімʼї, правового захисту дітей від насильства в сімʼї.
 • Документ
  Принципи забезпечення публічної безпеки
  (Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2018. - № 1 (18). - С. 15-22, 2018) Сокуренко, В. В.; Sokurenko, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8923-5639; ResearcherID: B-9017-2018
  Проаналізовано принципи наукового забезпечення діяльності щодо охорони й захисту публічної безпеки та управлінські принципи забезпечення публічної безпеки. Наголошено на тому, що залежно від внутрішньо- системної кон’юнктури, а також зовнішньосистемних умов забезпечення публічної безпеки її принципи можуть доповнюватись окремими керівними новими ідеями галузевого чи рівневого значення, а ті, що існують, – за потреби конкретизуватися, диференціюватися.
Сайт видання: http://www.visnikkau.org/