Наукові публікації (Scientific publications). УДК 31

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 87
 • Документ
  Сучасні практики громадської активності і самоорганізації
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 299-300, 2021) Пістренко, Н. С.; Pistrenko, N. S.; Задорожная, А. О.; Zadorozhnaia, A. O.
  Визначено, що інститути та організації громадянського суспільства долучаються до формування й реалізації державної політики, демонструють здатність у відстоюванні невід’ємних прав громадян України на свободу та гідне життя. Підкреслено, що демократія прямо залежить від того, наскільки громадяни самоорганізовані в різні громадські організації, переймаються суспільними проблемами, вирішують їх.
 • Документ
  Суспільство, комфортне для всіх, або культура толерантності
  (Сучасні тенденції забезпечення гендерного балансу в умовах євроінтеграції: зб. матеріалів інформ.-просвіт. форуму. (м. Кропивницький, 17 берез. 2023 р.) / Донецьк. держ. ун-т внутр. справ. – Кропивницький: ДонДУВС, 2023. – С. 294-299, 2023) Прібиткова, Н. О.; Pribytkova, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7944-5712
  У тезах доповіді розкрито поняття толерантності у загальнонауковому та правовому аспектах.
 • Документ
  Гендерні виклики в умовах поширення COVID-19
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 316-317, 2021) Сашуріна, О. Ю.; Sashurina, O. Yu.; Єлісєєва, О. С.; Yelisieieva, O. S.
  Зауважено, що в умовах поширення COVID-19 слід звернути увагу і на ґендерну ситуацію в країні. Серед заходів реагування на численні факти ґендерної дискримінації, необхідно забезпечити рівне представництво жінок та чоловіків у виборних органах, звернути увагу на соціальне забезпечення родин, у яких жінка обтяжена не лише фінансовим забезпеченням, а й доглядом за дітьми та літніми людьми. Правоохоронним органам слід більшу увагу приділяти фактам вчинення домашнього насильства, а саме: здійснювати якісну профілактичну роботу, кваліфіковано здійснювати оцінку ризиків та спиратися на законодавчу базу щодо запобіганню домашнього насильства.
 • Документ
  Соціальні наслідки війни: проблеми фізичного та психологічного відновлення
  (Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 162-163, 2023) Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620
  Зазначено, що вплив соціальних наслідків війни на фізичне та психологічне здоров’я учасників бойових дій стає актуальним питанням, що вимагає постійного контролю та вирішення після повернення військових додому.
 • Документ
  Втрати та перемоги: суспільний вимір війни
  (Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 77-80, 2023) Євдокімова, О. О.; Yevdokimova, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4211-7277; Нечітайло, І. С.; Nechitailo, I. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0656-0370
  Надано дані соціологічного моніторингу щодо наявності позитивних або негативних зсувів на рівні масової свідомості, ціннісного зрізу наявних настроїв населення України.