Наукові публікації (Scientific publications). УДК 31

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 112
 • Документ
  Суїцидальна поведінка української молоді
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 133-137, 2024) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; Бурлака, В. В.; Burlaka, V. V.
  Наведено результати моніторингу «Молодь та наркотики» та студентського модулю Українського лонгітюдного дослідження (ULS+). За результатами застосування Шкали набутої здатності до самогубства та відсутності побоювання смерті ACSS-FAD (Acquired Capability for Suicide Scale - Fearlessness About Death) у 2020-2021 рр. чверть студентської молоді (25%), а у 2022 році 29%, входить до групи ризику скоєння самогубства. Результати показали існування стабільної групи серед молоді у віці старше 18 років, у якої фіксується суїцидальна ідеація (25%), яка планувала скоєння суїциду (15%) і яка робила суїцидальні спроби (5%).
 • Документ
  Роль гендерних стереотипів у формуванні структур і культури правоохоронних органів
  (Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 127-129, 2024) Мохорєва, О. М.; Mokhorieva, O. M.
  Розглянуто роль гендерних стереотипів у формуванні структур і культури правоохоронних органів. Проаналізовано вплив гендерних стереотипів на процеси набору та найму працівників, розподіл ролей та обов’язків, а також спосіб реагування на гендернозумовлені ситуації. Висвітлено ключові аспекти цього впливу та шляхи подолання гендерних стереотипів у правоохоронних органах з метою побудови більш інклюзивного та рівноправного суспільства.
 • Документ
  Інтеграція гендерних підходів у силових структурах України
  (Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 246-247, 2023) Мурза, Ю. Ю.; Murza, Yu. Yu.
  Наголошено, що забезпечення рівності жінок і чоловіків є одним із головних питань становлення Української держави. Сучасне суспільство перебуває на етапі демократичного розвитку. Важливу роль відіграє у цьому напрямку саме гендерна освіта, адже без неї ми не зможемо сприяти розвитку у силових структурах гармонійних гендерних відносин.
 • Документ
  Щодо забезпечення гендерної рівності в інститутах державної влади та органах місцевого самоврядування
  (Наука в умовах воєнного стану: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Дніпро, 3 трав. 2023 р.). – Дніпро : ДДУВС, 2023. – С. 131-133, 2023) Новик, М. Ю.; Novyk, M. Yu.
  Визначено, що, незважаючи на позитивні зрушення у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, гендерна нерівність ще існує у багатьох сферах. Розглянуто проблему забезпечення гендерної рівності в інститутах державної влади та органах місцевого самоврядування.
 • Документ
  Bullying Victimization Among Ukrainian College Students: The Role of Family Communication and Satisfaction, Corporal Punishment and Child Abuse
  (Journal of Family. – 2023. – Vol. 44, Issue 4. – P. 1129-1148, 2023) Burlaka, V. V.; Бурлака, В. В.; Hong, Jun Sung; Roberts, A.; Graham-Bermann, S. A.; Serdiuk, O. O.; Сердюк, О. О.; Churakova, Iu.
  Булінг передбачає агресію, яка є проактивною, навмисною та повторюється у стосунках із нерівною силою. Ми оцінили зв’язок нещодавньої віктимізації булінгу з сімейними процесами в дитинстві за допомогою стандартизованих показників у вибірці з 1008 молодих дорослих, які навчаються в 10 українських університетах в Україні. Моделювання структурних рівнянь було використано для вивчення зв’язків між сімейним спілкуванням і задоволеністю, тілесними покараннями та жорстоким поводженням у дитинстві та віктимізацією знущань у дорослому віці. Більшість учасників зазнавали знущань з боку однолітків або вчителів (62,38%) і раніше зазнавали тілесних покарань (63,46%). Жорстоке поводження з дітьми, тілесні покарання та стиль спілкування в сім’ї безпосередньо впливали на віктимізацію знущань у дорослому віці. Ступінь задоволеності рідними сім’ями студентів показав непрямий вплив. Результати підкреслюють поточні потреби багатьох студентів, а також фактори ризику, пов’язані з жертвами булінгу протягом років після закінчення середньої освіти.
 • Документ
  Тенденції державної політики доходів України: недоліки та напрями її реформування
  (Питання сучасної науки і права : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищ. освіти (м. Суми, 23 квіт. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 232-235, 2021) Коваленко, Є. О.; Kovalenko, Ye. O.
  Стверджено, що в Україні мають місце такі негативні явища, як низький рівень доходів населення, негативна диспропорція в їх структурі, висока регіональна диференціація заробітної плати громадян, низький рівень оплати праці у низці галузей та регіонів країни, а також заборгованість з її виплати.
 • Документ
  Специфіка волонтерського руху в Україні
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 136-137, 2023) Головко, О. В.; Holovko , O. V.
  Відзначено, що волонтерство в Україні стало прикметною ознакою формування і розвитку громадянського суспільства. Однак така інституція зорганізувалася не як наслідок реформ, започаткованих державою, а як результат ініціативи небайдужих громадян, завдяки їх свідомості й патріотизму. На сьогодні волонтерський рух є важливою частиною титанічної героїчної боротьби українського народу проти російської агресії. Він перетворюється на інститут громадських активістів у різних галузях соціального життя в нашій державі.
 • Документ
  Про питання гендерної рівності як показника демократизації та забезпечення соціальної справедливості в університеті
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 125-128, 2023) Бобро, Н. В.; Bobro , N. V.
  Вивчено питання впровадження гендерного підходу у діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ. Наголошено, що впровадження гендерного підходу у діяльність вищу є важливим завданням, яке вимагає систематичного дослідження, стратегічного планування та розробки ефективних політик.
 • Документ
  Динаміка проявів корупції серед мешканців Харківської області під час війни
  (Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 77-79, 2023) Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; Марковська, Г. О.; Markovska, H. O.
  Проаналізовано результати моніторингового дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів», котрі показують загальну тенденцію на зменшення виправдовування корупції, яка збереглась під час війни.
 • Документ
  Чи можна трансформувати тоталітарне суспільство?
  (Особистість, суспільство, війна: тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, 7 квіт. 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 243-246, 2023) Шахова, О. Г.; Shakhova, O. H.
  У роботі досліджено потенційні трансформаційні шляхи у сучасному суспільстві, спрямовані на зміну тоталітарних режимів.
 • Документ
  Structural components of social subjectivity of modern student youth: subject dispositions and internal qualities
  (AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - 2023. - Vol. 13, Issue 1, Special Issue XXXII. - P. 40-47, 2023) Nechitailo, I. S.; Нечітайло, І. С.; Boriushkina, O.; Moisieieva, N.; Marchenko, O. H.; Марченко, О. Г.; Pylypenko, S.; Kobelieva, D.
  Стаття присвячена соціологічній концептуалізації соціальної суб'єктності сучасної студентської молоді. Зазначено, що, по-перше, соціальна суб'єктність студентської молоді не є стабільною – вона постійно змінюється і потребує системності вимірювань. По-друге, соціальна суб'єктність є складним структурованим феноменом, тому існує потреба у відповідних інструментах для її вимірювання, специфікації структурних компонентів. Особливу увагу приділено розгляду структури соціальної суб'єктності студентів, зокрема, до визначення місця і ролі схильностей суб'єкта та внутрішніх якостей як його складових. Соціальна суб'єктність розглядається не стільки з точки зору реальних проявів діяльності (оскільки реальні прояви є діяльністю), а радше з точки зору здатності особистості, соціальної групи, організації тощо виявляти таку активність, що є, наявність певних властивостей суб'єкта, які визначають, чи зможуть вони бути агентами соціальних змін, впливати на соціальні процеси та ситуації.
 • Документ
  Предмет соціології культури, її структура та функції
  (Наше право. - 2023. - № 3. - С. 205-208, 2023) Пономаренко, Т. О.; Ponomarenko, T. O.; Білоус, Т. Л.; Bilous, T. L.
  У статті, спираючись на аналіз наукових поглядів учених, сформовано авторське бачення предмета соціології культури. Виокремлено ключові елементи соціології культури, які в своїй сукупності допомагають вивчати взаємозв’язок між культурою та суспільством, розуміти культурний контекст, в якому живуть люди, та аналізувати соціальні процеси, що відбуваються у сфері культури.
 • Документ
  Проблематика гендерних стереотипів сучасного суспільства: питання теорії і практики
  (Наукові записки [Центральноукр. держ. пед. ун-ту імені Володимира Винниченка]. Сер.: Право. - 2023. - Вип. 14. - С. 238-243, 2023) Кисильова, К. В.; Kysylova, K. V.
  Статтю присвячено дослідженню гендерних стереотипів у сучасному світі. Зазначено, що питання гендерної рівності постійно перебуває у полі зору держави. Акцентовано увагу, що будь-яке суспільство, що проголошує себе демократичним, мусить забезпечувати надання рівних можливостей кожному зі своїх членів. Встановлено, що термін «гендер» вказує на соціальний статус і соціально-психологічні характеристики особистості, які пов’язані зі статтю і сексуальністю, але проявляються лише у взаємодії з іншими людьми. Багатокомпонентна структура гендеру визначається чотирма групами характеристик: біологічна стать, гендерна ідентичність, гендерні норми і гендерні стереотипи. Наголошено на тому, що гендерні стереотипи відрізняються разючою життєстійкістю. Їх укоріненість у свідомості великої частини населення сприяє відтворенню стереотипів із покоління в покоління в процесі соціалізації. Виокремлено умовні групи гендерних стереотипів. Аналіз результатів соціологічних досліджень дозволяє виокремити найбільш поширені гендерні стереотипи – ті, які стосуються професійної діяльності.
 • Документ
  Гендерно - інклюзивні екосистеми соціальних інновацій
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 923-924, 2023) Цукан, О. М.; Tsukan, O. M.
  Відзначено, що забезпечення стійкості інновацій вимагає, щоб екосистема, в якій ідеї розвиваються та реалізуються, мала оголювати ознаки гендерної інклюзивності, які є довговічними. Це означає, що продукти чи послуги, які є результатом інноваційних процесів, інтегрують гендер і різноманітність, оскільки використання та доступ відображають плюралізм суспільства.
 • Документ
  Гендерна поведінка в європейський та азіацьких культурах
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 920-922, 2023) Третяк, Я. А.; Tretiak, Ya. A.
  Наголошено, що чіткі межі між чоловічими і жіночими ролями на Сході починають руйнуватися, проте не можна з упевненістю сказати, що ці серйозні відмінності колись повністю зникнуть.
 • Документ
  Проблеми гендерної рівності на підприємствах авіаційної галузі
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 918-920, 2023) Скачкова, І. А.; Skachkova, I. A.
  Визначено, що забезпечення гендерної рівності в авіаційній галузі не тільки приведе до більшого рівня представленості жінок, але й дозволить використовувати потенціал всіх працівників для покращення роботи та розвитку галузі.
 • Документ
  Жінки-пілотеси як невід’ємна складова розвитку авіації
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 912-915, 2023) Петченко, М. В.; Petchenko , M. V.; Скачкова , І. А.; Skachkova, I. A.
  Зазначено, що жінки-пілотеси є невід’ємною частиною авіаційної промисловості, при цьому додаючи в авіацію унікальний набір навичок і перспектив. Незважаючи на значні успіхи, досягнуті жінками-пілотами за ці роки, гендерна дискримінація та недостатнє представництво залишаються серйозними перешкодами для жінок, які прагнуть продовжити кар’єру в авіації.
 • Документ
  Гендерні аспекти наукової діяльності в Україні
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 909-912, 2023) Петченко , М. В.; Petchenko , M. V.; Rybchenko, D.; Zadorozhnyi, K.
  Відзначено доволі позитивну ситуацію із залученням жінок у науку України (виключаючи негативний показник низької частки докторів наук), але їх оплата праці в сфері наукових розробок залишається нижче оплати чоловіків, хоча і з певною тенденцією до вирівнювання.
 • Документ
  «Жінки, мир, безпека: місцеві потреби – місцеві рішення»: за результатами опитування
  (Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 18 трав. 2023 р.). – Кременчук - Харків : ХНУВС, 2023. – С. 898-900, 2023) Бобро, Н. В.; Bobro, N. V.
  Презентовано основні результати фокус-групових інтерв’ю жінок з числа внутрішньо переміщених осіб, які взяли участь у соціологічному дослідженні. Надано рекомендації до оновлення завдань Регіонального плану заходів з реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року. Це є важливим кроком в умовах воєнного стану працювати задля належного реагування на безпекові виклики та підтримувати жінок і дівчат.
 • Документ
  Гендерна нерівність у системі соціально-трудових відносин: проблеми та перспективи подолання
  (Демографія та соціальна економіка. - 2022. - № 4. - С. 136-154, 2022) Петченко , М. В.; Petchenko, M. V.; Глазунова , О. О.; Hlazunova, O. O.; Гиренко, В. О.; Hyrenko, V. O.; Литовченко , Т. А.; Lytovchenko, T. A.
  Метою статті є вивчення проблеми гендерної нерівності в системі соціально-трудових відносин, визначення перспектив забезпечення рівних прав і можливостей на ринку праці. Проведено статистичний аналіз за основними індикаторами гендерної нерівності на ринках праці Україні та країн світу. Встановлено, що до цього часу має місце шаблонне сприйняття суспільством соціальної ролі жінки, яке обумовлює її високу завантаженість неоплачуваною роботою та створює додаткові бар’єри в системі соціально-трудових відносин. Запропоновано алгоритм розрахунку індексу гендерної рівності на ринку праці за допомогою методу таксономічного аналізу: підхід передбачає узагальнення часткових показників-індикаторів гендерної рівності та надає можливість консолідованої оцінки рівня подолання стереотипів за статевою ознакою в системі соціально-трудових відносин. Результати інтегральної оцінки за цією методикою можуть стати основою для оперативного моніторингу та визначення пріоритетних напрямків подальшої роботи щодо запобігання та подолання наслідків дискримінації за гендерною ознакою. Побудовано узагальнюючу причинно-наслідкову модель гендерної нерівності у вітчизняній системі соціально-трудових відносин. Здійснено короткий огляд державних заходів у напрямку подолання гендерного розриву та забезпечення рівних прав усіх громадян на шляху особистісної та професійної реалізації. У дослідженні використано методи статистичного аналізу, порівняння, аналізу та синтезу, графічний метод. Встановлено, що Україна реалізує заходи щодо подолання гендерних стереотипів у всіх сферах та на всіх рівнях суспільних відносин, ведеться робота зі зміцнення нормативно-правового фундаменту рівних прав і можливостей усіх громадян суспільства, незалежно від їх гендерної ідентичності. Досягнення гендерної рівності в усіх сферах життя суспільства, зокрема, в соціально-трудових відносинах, потребує подальшої розробки та реалізації заходів зі знищення шаблонного сприйняття соціальних ролей чоловіка та жінки, подолання всіх проявів гендерної дискримінації та стереотипізації.