Дисертації (Thesis). УДК 343.91/.97(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 21
 • Документ
  Кримінологічне забезпечення та супроводження деокупації тимчасово окупованної території України : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Луценко, Б. Г.; Lutsenko, B. H.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертація присвячена комплексній характеристиці кримінологічного забезпечення і супроводження деокупації тимчасово окупованої території України. Запропоновано визначення деокупації тимчасово окупованої території України як стратегічний курс існування та розвитку українського суспільства та держави в умовах війни, основними цілями якого є припинення агресії російської федерації, усунення присутність її збройних сил та незаконних проксі-формувань на території України, силовий та інституціональний демонтаж окупаційних адміністрацій з одночасним відновленням правопорядку в межах міжнародно визнаних кордонів України на засадах українського законодавства, забезпечення безпеки громадян, запобігання кримінальним правопорушенням у перехідний період.
 • Документ
  Правові наслідки вчинення кримінальних проступків : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Алєксєєва-Даниленко, Ю. В.; Alieksieieva-Danylenko, Yu. V.; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  Дисертація присвячена розробці комплексної характеристики правових наслідків вчинення кримінальних проступків та формуванню на цій підставі пропозицій щодо удосконалення кримінального законодавства.
 • Документ
  Кримінологічний захист засобів масової інформації: феноменологія та механізм забезпечення : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Пахнін, М. Л.; Pakhnin, M. L.
  Дисертація присвячена розробці наукових засад кримінологічного захисту засобів масової інформації в Україні в сучасних умовах посттоталітарного транзиту, а надто під час відсічі збройної агресії з боку РФ. Досліджено проблемні питання формування системи кримінологічного захисту ЗМІ, організації та здійснення протидії криміналізації ЗМІ та сформульовано авторське бачення шляхів їх вирішення. У результаті проведеного дослідження запропоновано низку нових наукових положень та висновків.
 • Документ
  Кримінальний радикалізм в установах виконання покарань: кримінологічні засади протидії : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Данильченко, П. Ю.; Danylchenko, P. Yu.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертація присвячена розробці кримінологічних засад протидії кримінальному радикалізму в установах виконання покарань на основі комплексної його кримінологічної характеристики, опису і пояснення стану, особливостей детермінаційного комплексу, напрямів і заходів обструкції. Визначено сутність та сформовано поняття радикалізму як соціальної практики відмежування та опозиціонування, яка виходить із заперечення наявного порядку (правового, політичного, економічного, морального тощо) та установки на зміну засновків суспільного співжиття, що реалізується через умовно інтенсивну активність щодо конструювання альтернативного порядку і його діяльнісну або символічну онтологізацію (вузьке бачення радикалізму); як антропологічно постійного прояву боротьби зі соціальною ентропією через невдоволення культурою, феномен цілеспрямованого, провокованого й конструйованого вивільнення соціальної енергії у напрямі суттєвих змін (відміни) культури на підставі передзаданого (установочного) мислення (широке бачення радикалізму). В індивідуальному вимірі радикалізм запропоновано розуміти як акт діалогічного існування у соціально-бунтівній формі, що переживається в особистісній установці на боротьбу, проявлену у контекстуально зумовленому, маніфестуючому максимальному згущенні волі до зміни самого цього контексту і реалізації проєкту свого майбутнього.
 • Документ
  Кримінологічне забезпечення захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Носач, А. В.; Nosach, A. V.
  У дисертації вперше комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і пояснено феномен кримінологічного забезпечення захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, спрогнозовано тенденції його трансформації в умовах військової агресії з боку рф, а також запропоновано розгалужену систему заходів удосконалення цих процесів.
 • Документ
  Суб’єкти протидії злочинності: системно-структурний і кримінолого-правовий аналіз : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Бутенко, В. Б.; Butenko, V. B.; Ященко, А. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено системно-структурному і кримінолого-правовому аналізу суб’єктів протидії злочинності та визначенню їх функцій в умовах збройної агресії проти України.
 • Документ
  Теорія та практика запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні : дисертація
  (Київ, 2020) Топчій, В. В.; Topchii, V. V.; Топчий, В. В.; Джужа, О. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню кримінологічних проблем запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності в Україні. Уперше поставлено й вирішено наукову проблему розроблення цілісного доктринального підходу до формування концепції запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності, що надало можливість обґрунтувати пропозиції, спрямовані на удосконалення законодавства та практики його застосування правоохоронними органами України. З’ясовано сучасний стан наукових досліджень та обґрунтовано доктринальні підходи до визначення сфери інтелектуальної власності. Розкрито зміст детермінант, що сприяють криміналізації цієї сфери суспільних відносин. Охарактеризовано структуру та динаміку розглядуваної категорії злочинів. Запропоновано концептуальне бачення шляхів реалізації правових та організаційних заходів запобігання злочинам у сфері інтелектуальної власності на загальнодержавному, спеціально-кримінологічному та індивідуально-профілактичному рівнях.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика та запобігання Національною поліцією України посіву або вирощуванню снотворного маку чи конопель : дисертація
  (Дніпро, 2020) Козар, А. В.; Kozar, A. V.; Ведмідський, О. В. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено дослідженню кримінологічної характеристики та запобігання Національною поліцією України незаконному посіву або вирощуванню снотворного маку чи конопель. Надано кримінологічну характеристику посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, визначено кількісні та якісні показники посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а саме: рівень, географію, характер, структуру, динаміку, а також рівень латентності даного злочину. Визначено характеристику осіб, які вчиняють посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Проаналізовано причини та умови, що детермінують посів або вирощування снотворного маку чи конопель, а саме у економічній, соціальній, духовній та політичній сферах життєдіяльності суспільства. Визначено місце та роль Національної поліції України у системі загальносоціального запобігання незаконному посіву або вирощуванню снотворного маку чи конопель. Зазначається, що актуальним і своєчасним завданням для органів Національної поліції України є розробка дієвих заходів протидії розгляданому негативному явищу з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. Констатовано, що спеціально-кримінологічне запобігання Національною поліцією України посіву або вирощуванню снотворного маку чи конопель повинно ґрунтуватися на чіткому дотриманні норм законів та вимог інших нормативних актів у цій сфері, а також на засадах взаємодії з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями та окремими громадянами, запропоновано шляхи удосконалення вітчизняного законодавства з цього питання.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика злочинів у сфері грального бізнесу : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2019) Васильєва, Д. О.; Vasylieva, D. O.; Васильева, Д. А.; Васильєв, А. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено кримінологічній характеристиці злочинів у сфері грального бізнесу та визначенню напрямів подальшої побудови ефективної системи заходів протидії цій групі злочинів. На підставі аналізу категорії «кримінологічна характеристика злочинності» зроблено висновок, що відносно незаконного грального бізнесу така характеристика має набувати вигляду сукупності специфічних для цього виду злочинності ознак, що мають найбільше значення для розробки на їх основі заходів протидії злочинам цього виду.
 • Документ
  Теоретичні та практичні засади віктимологічного запобігання злочинам в Україні : дисертація
  (Київ, 2018) Джужа, А. О.; Dzhuzha, A. O.; Колб, О. Г. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню віктимологічного запобігання злочинам в Україні. Вперше поставлено й вирішено наукову проблему розроблення цілісного доктринального підходу до формування концепції віктимологічного запобігання злочинам, що надало можливість обґрунтувати пропозиції, спрямовані на запобігання злочинам, вдосконалення законодавства про захист жертв злочинів та практики його застосування правоохоронними органами України.
 • Документ
  Протидія діяльності тоталітарних сект: кримінологічні засади : дисертація
  (Харків, 2018) Луценко, І. Г.; Lutsenko, I. H.; Луценко, И. Г.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4610-8549; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено комплексному кримінологічному аналізу діяльності тоталітарних сект та формулюванню на цій основі пропозицій з удосконалення заходів щодо протидії пов’язаним з нею злочинам. У межах дослідження визначено поняття та кримінологічно значущі ознаки тоталітарних сект, здійснено їх кримінологічну класифікацію. Встановлено, надано опис та пояснення формам і методам діяльності тоталітарних сект в механізмі їх кримінальної активності. Охарактеризовано соціально шкідливі наслідки діяльності тоталітарних сект в механізмі криміногенної детермінації. Визначено поняття та надана характеристика системі заходів протидії діяльності тоталітарних сект, до якої включено: профілактику, запобігання (відвернення), припинення і кримінально-правову превенцію.
 • Документ
  Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні : дисертація
  (Кривий Ріг, 2018) Бесчастний, В. М.; Beschastnyi, V. M.; Бесчастный, В. Н.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні комплексним та системним дослідженням теоретичних засад кримінологічного забезпечення протидії злочинності як системи знань про сутність, форми, види і засоби такого забезпечення, а також основні напрями його удосконалення у кримінально-превентивній практиці та протидії злочинності в цілому. На підставі аналізу статистичних показників за 2010–2016 рр. досліджено сучасний стан і тенденції злочинності в Україні, а також окреслено числові параметри сценаріїв розвитку кримінологічної обстановки до 2021 року. Оцінено стан нормативно-правового, організаційного, інформаційного та науково-методичного забезпечення протидії злочинності.
 • Документ
  Органи місцевого самоврядування як суб’єкт запобігання злочинам : дисертація
  (Запоріжжя, 2018) Шеремет, О. С.; Sheremet, O. S.; Денисова, Т. А. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні комплексним науковим дослідженням, в якому з урахуванням законодавства, досягнень теорії і практики, висунуто низку концептуальних у теоретичному та прикладному аспектах положень і висновків, які визначають поняття органів місцевого самоврядування як суб’єкту запобігання злочинам, розкривають їх місце, роль та функції. Показано причинно-наслідковий зв’язок між показниками злочинності та участю органів місцевого самоврядування у запобіганні злочинам. Констатовано, що охорона громадського порядку та профілактика правопорушень на регіональному рівні повинні бути віднесені до числа питань місцевого значення, що відповідало б положенням Конституції України. На цій основі запропоновано доцільність наділення органів місцевого самоврядування організаційною та координуючою функціями, щодо діяльності правоохоронних органів, що зможе обмежити пріоритет відомчих інтересів, усунути виникаючі протиріччя та неузгодженості в роботі. Доводиться доцільність використання муніципальної поліції при запобіганні окремих видів злочинів. Обґрунтовано необхідність взаємодії органів місцевого самоврядування, державної кримінально-виконавчої служби та органів пробації.
 • Документ
  Кримінологічна безпека в Україні: феномен та наукові засади забезпечення : дисертація
  (Харків, 2018) Мозоль, С. А.; Mozol, S. A.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і пояснено феномен кримінологічної безпеки, а також визначено наукові засади її забезпечення в умовах сьогодення. Досліджено сучасний стан теоретичних досліджень проблем кримінологічної безпеки. Сформульовано поняття, зміст та ознаки кримінологічної безпеки. Визначено методологію дослідження кримінологічної безпеки. Проаналізовано інтегративні властивості кримінологічної безпеки у структурі кримінологічних знань. Досліджено міжнародне співробітництво у сфері забезпечення кримінологічної безпеки.
 • Документ
  Механізм протидії злочинності неповнолітніх : дисертація
  (Харків, 2018) Гричанюк, М. В.; Hrychaniuk, M. V.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертація є одним із перших комплексних кримінологічних досліджень механізму протидії злочинності неповнолітніх, у ході якого здійснено теоретичне узагальнення та надано практичне бачення особливостей і закономірностей його функціонування, а також сформульовано низку концептуальних висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення мети дисертаційного дослідження. Запропоновано авторський погляд на концепцію механізму протидії злочинності неповнолітніх, яка охоплює не лише його складники та базові характеристики, а й ідеологію, онтологічні основи та найважливіші умови побудови й функціонування такого механізму. Окрім цього, наведено та обґрунтовано аргументи щодо позиції про динамічність, функціональність і комплексність механізму протидії злочинності неповнолітніх та взаємозумовленість цих характеристик.
 • Документ
  Теорія та практика державного програмування протидії злочинності в Україні : дисертація
  (Харків, 2020) Титаренко, О. О.; Tytarenko, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3271-9402; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертація є першим в Україні дослідженням, в якому комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень правової науки на системному рівні аналізу та узагальнення виявлено, описано і пояснено феномен державного програмування протидії злочинності в Україні, сформовано кримінологічні сценарії трансформації злочинності, концепцію теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинності, а також запропоновано систему заходів з удосконалення кримінологічної діяльності формування державних програм протидії злочинності.
 • Документ
  Кримінологічна характеристика та протидія злочинності у сфері фізичної культури і спорту : дисертація
  (Харків, 2019) Сокуренко, В.В.; Sokurenko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4377-982X; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено комплексній кримінологічній характеристиці злочинності у сфері фізичної культури й спорту та протидії їй в Україні. У роботі визначено соціально-правову природу злочинності у сфері фізичної культури та спорту. Сформовано кримінологічну модель злочинності у сфері фізичної культури й спорту, яка охоплює систему відомостей про стан кримінальних феноменів та епіфеноменів цієї сфери, відображає збереження їх високого рівня, а також латентності, яка перевищує 99 %, несприятливої динаміки та складної структури, що вирізняється домінуванням корупції, беттінгу та грального бізнесу. Здійснено кримінологічну типологію осіб, які вчиняють злочини у вказаній сфері. У дисертації розвинено наукове знання про особливості детермінації злочинності у сфері фізичної культури та спорту; досліджено її соціально-економічні, культурно-психологічні, правові й організаційно-управлінські фактори. На підставі цього розроблено пропозиції щодо вдосконалення загальносоціальних, спеціально- кримінологічних та індивідуальних заходів протидії злочинності у сфері фізичної культури та спорту.
 • Документ
  Кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності : дисертація
  (Харків, 2019) Шайтуро, О. П.; Shaituro, O. P.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  У дисертації комплексно, із застосуванням сучасної методології юридичних досліджень розглянуто кримінологічні засади діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності. В результаті сформовано цілісну наукову концепцію кримінологічного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності в сучасних умовах. Охарактеризовано протидію злочинності на рівні регіонів. Проаналізовано систему і правовий статус органів місцевого самоврядування. Охарактеризовано правове регулювання діяльності органів місцевого самоврядування у сфері протидії злочинності, внаслідок чого виокремлено три основні форми правового регулювання. Проаналізовано зарубіжний досвід діяльності муніципальних органів у сфері протидії злочинності, який довів доцільність та ефективність їх участі у відповідних процесах.
 • Документ
  Кримінологічні засади протидії злочинності у сфері надрокористування : дисертація
  (Харків, 2019) Максіменцев, М. Г.; Maksimentsev, M. H.; Максименцев, М. Г.; Литвинов, О. М. - науковий консультант
  Дисертацію присвячено формуванню цілісної системи наукових знань про стратегічні й тактичні засади протидії злочинності у сфері надрокористування на основі комплексної її кримінологічної характеристики. Надано характеристику стану злочинності у сфері надрокористування у загальносвітовому вимірі. Встановлено основні тенденції її поширення. Охарактеризовано осіб, які вчиняють злочини у цій сфері, здійснено їх кримінологічну типологію, досліджено провідні мотиви та особливості мотивації злочинної поведінки. Виявлено, описано та пояснено соціально-економічні, політичні, культурно-психологічні, правові та організаційно-управлінські фактори злочинності сфері надрокористування. Розроблено теоретичну модель механізму протидії злочинності у сфері надрокористування. Надано характеристику перспективним загальносоціальним, спеціально-кримінологічним та індивідуальним заходам протидії цій злочинності.
 • Документ
  Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: кримінологічна характеристика та запобігання (ст. 263 КК України) : дисертація
  (Харків, 2019) Кізіменко, Є. В.; Kizimenko, Ye. V.; Кизименко, Е. В.; Литвинов, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено кримінологічній характеристиці та визначенню напрямів запобігання незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Здійснено аналіз кількісних та якісних показників даного виду злочину, встановлено основні фактори латентності, складено узагальнений кримінологічний портрет особи, яка вчиняє незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Виявлено основні фактори детермінації даного злочину, на підставі чого пропонується комплекс загальносоціальних, спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів запобігання. Сформульовано пропозиції із удосконалення чинного кримінального законодавства.