Право і безпека, 2022, № 4 (87)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутр. справ; голов. ред. В. В. Сокуренко. – Харків, 2022. – № 4 (87). – ISSN 2617-2933 (Online). – DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2022.4.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Право і безпека, 2022, № 4 (87)
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022) Харківський національний університет внутрішніх справ; Kharkiv National University of Internal Affairs
  «Право і безпека» – це науковий журнал із відкритим доступом, метою якого є поширення результатів наукових досліджень як теоретичного, так і практичного характеру в галузях права та безпеки. Завданнями видання є сприяння дослідникам у здійсненні наукової діяльності, поширення новітніх наукових знань, оприлюднення досліджень з актуальних питань права і юридичної психології, протидії злочинності, забезпечення національної безпеки та прав людини, захисту інтелектуальної власності, кібербезпеки, реформування законодавства тощо.
 • Документ
  Розробка мультиагентної системи управління інформаційною безпекою
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 171-183, 2022) Хавіна, І. П.; Khavina, I. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1856-1186; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Можаєв, О. О.; Mozhaiev, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1412-2696
  Запропоновано функціональну архітектуру системи управління інформаційною безпекою на основі мультиагентної системи для пошуку в реальному часі оптимальних рішень захисту інформації завдяки вибору за визначеними критеріями таких коаліцій агентів механізмів захисту, які дозволять побудувати оптимальний за обраними критеріями захист автоматизованої системи. Обґрунтовано та прийнято за основу модель із повним перекриттям загроз, яка дозволяє провести аналіз загальної ситуації та обрати стратегічно важливі рішення безпосередньо під час організації захисту інформації. Розкрито суть функціонування мультиагентних систем, що реалізують децентралізовану систему керування, засновану на роботі автономних агентів, які можуть бути реалізовано програмно. Визначено ролі агентів загроз, агентів ресурсів, агентів механізмів захисту та їх функціональне призначення. Узагальнено завдання пошуку множини коаліції агентів механізмів захисту для поточного стану автоматизованої системи як завдання оптимального пошуку за критерієм вартості захисту з урахуванням цінності інформації.
 • Документ
  Дослідження тактики дій і заходів особистої безпеки поліції діалогу під час охорони публічного порядку на масових заходах
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 159-170, 2022) Моргунов, О. А.; Morhunov, O. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2259-3620; Власенко, І. В.; Vlasenko, I. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7752-6068
  Наголошено, що подальше реформування правоохоронної діяльності в Україні є вкрай необхідним і потребує постійної уваги з боку керівництва МВС, Національної поліції та служб і підрозділів, які беруть у цій сфері участь. Проаналізовано роботу поліції діалогу, визначено напрями вдосконалення їх діяльності під час несення служби на масових заходах. На основі опитування працівників поліції різних підрозділів встановлено перелік проблемних питань і сформульовано напрями подальших досліджень. Розглянуто і проаналізовано фактори, які впливають на ефективність діяльності поліції діалогу під час несення служби, на основі чого скореговано тактику дій та заходи особистої безпеки особового складу поліції діалогу.
 • Документ
  Кримінологічний аналіз стану кримінального радикалізму серед засуджених в установах виконання покарань
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 145-158, 2022) Данильченко, П. Ю.; Danylchenko, P. Yu.
  Досліджено стан кримінального радикалізму серед засуджених в установах виконання покарань. З’ясовано, що кримінальний радикалізм – це заборонені законом про кримінальну відповідальність прояви радикального, насильницького впливу на складові середовища відбування покарань із метою їх докорінної зміни. Кримінальний радикалізм серед засуджених представлений блочною структурою, яка передбачає неоднаковий кримінально-правовий зміст і межі відповідних асоціальних практик. Виділено й охарактеризовано ендогенний та екзогенний кримінальний радикалізм в установах виконання покарань. Сукупні усереднені щорічні показники екзогенного та ендогенного кримінального радикалізму фіксуються на рівні 142 кримінальних правопорушення, частка у структурі злочинності серед ув’язнених – 10 %, наявна тенденція до позитивного приросту.
 • Документ
  Превентивна діяльність органів поліції: реалії та виклики в умовах воєнного стану
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 135-144, 2022) Іванов, А. О.; Ivanov, A. O.; ORCID: https://orcid.org/ 0000-0003-2269-9062
  Розглянуто матеріали доповідей керівництва Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України щодо тих викликів і проблем, з якими органам системи МВС довелося зіштовхнутися внаслідок військової агресії з боку російської федерації. З’ясовано сутність і значення превентивної діяльності органів поліції. Визначено ключові фактори, що ускладнюють здійснення органами поліції превентивної діяльності в умовах воєнного стану. Висловлено авторське бачення пріоритетних напрямів подальшого вдосконалення та розвитку превентивної діяльності органів поліції в умовах воєнного часу та післявоєнного відновлення України.
 • Документ
  Аналіз етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 108-124, 2022) Носов, В. В.; Nosov, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7848-6448; Манжай, О. В.; Manzhai, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5435-5921; Панченко, Є. В.; Panchenko, Ye. V.
  Запропоновано механізм аналізу етеріум-трансакцій під час попередження та розслідування кримінальних правопорушень на основі вивчення сучасного досвіду в цій сфері. Вивчено стан нормативно-правового урегулювання криптовалют в Україні. Порушено питання неможливості накладання арешту на криптовалютні активи під час кримінального розслідування. Окреслено проблемні моменти, з якими стикаються правоохоронні органи в інших країнах під час накладання арешту на криптовалюти. Розкрито структуру та особливості обігу криптовалютиетер. Шляхом експерименту проводен оцінку деяких програмних інструментів, що використовуються для аналізу етеріум-трансакцій. Продемонстровано автоматизацію пошуку та побудову схеми відношень різних ідентифікаторів етер-трансакцій на прикладі Maltego Community Edition та Crystal Expert. Описано значення ефективного аналізу криптовалют для проведення розслідування. Розкрито технічний бік навчання правоохоронців щодо вилучення криптовалютних активів. Запропоновано механізм контрольованого переказу криптовалютних активів для кастодіальних і некастодіальних гаманців.
 • Документ
  Міжнародні стандарти права на достатній життєвий рівень та їх вплив на законодавство України
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 94-107, 2022) Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6950-6136; Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0214-8976
  Досліджено положення міжнародних стандартів права людини на достатній життєвий рівеньта їх вплив на законодавствоУкраїни. Визначено елементи змістового наповнення права на достатній життєвий рівень, акцентовано на проблемних аспектах його реалізації в сучасних умовах. Наголошено, що і в умовах війни держава повинна вживати заходи, направлені на унеможливлення зниження життєвого рівня своїх громадян нижче достатнього. Доведено, що національне законодавство найперше спрямоване на підтримання мінімального рівня життя людини, що значною мірою розбігається з конкретними кроками у сфері забезпечення достойного рівня життя населення.
 • Документ
  Implementation of international experience of legal regulation of public employees’ labor rights
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 81-93, 2022) Sievidova, I. O.; Сєвідова, І. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3703-4610; Mohilevskyi, L. V.; Могілевський, Л. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6994-6086; Sychova, V. V.; Сичова, В. В.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3031-4994
  Проаналізовано міжнародний досвід правового регулювання трудових прав працівників державної служби. Вивчено умови, за якими державним службовцям мають бути забезпечені високі стандарти трудових прав, гідні умови праці та матеріальне забезпечення. Досліджено вплив міжнародних трудових стандартів на забезпечення трудових прав державних службовців на національному рівні з метою вдосконалення правового регулювання гарантій їх трудових прав в Україні. Розглянуто необхідність імплементування в національне законодавство міжнародних стандартів і створення сприятливих умов для їх упровадження.
 • Документ
  Роль недержавних громадських об’єднань у захисті прав осіб з обмеженими можливостями в Україні під час війни
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 69-80, 2022) Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422
  Досліджено питання діяльності в умовах війни в Україні громадських організацій у сфері захисту прав людей з обмеженими можливостями. Констатовано погіршення ситуації з дотриманням прав цієї категорії осіб через воєнні дії, грубе порушення ворогом норм міжнародного гуманітарного права і, як наслідок, прав вразливих категорій населення. Визначено значне підвищення ролі й ефективності діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема недержавних громадських об’єднань. Проведене опитування з метою визначення думки та суб’єктивної оцінки отриманих соціальних послуг дозволило констатувати зниження продуктивності роботи державних органів соціального захисту населення порівняно з недержавними громадськими об’єднаннями. Наголошено на необхідності посилення співпраці між цими надавачами соціальних послуг. Рекомендовано розширити участь у процесі прийняття управлінських рішень представників таких громадських організацій.
 • Документ
  Правосвідомість особи як передумова її правомірної поведінки: ретроспективний погляд, сучасна інтерпретація
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 45-58, 2022) Шульга, А.М.; Shulga, A.M.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7634-3665
  Досліджено основи правосвідомості як передумови правомірної поведінки особи. Зазначено, що поняття «правосвідомість» розуміється широко, ним охоплюється і усвідомлюване, і неусвідомлюване у правовій сфері внутрішнього світу людини. Звернено увагу, що в контексті логіки формування механізму внутрішньої детермінації правомірної поведінки у структурі правосвідомості особи умовно може виокремлюватися статична частина (знання права) і динамічна частина, тобто мотивація правомірної поведінки особи, яку слід відрізняти від психологічного механізму дії права, механізму прийняття особою правозначущого рішення, механізму свідомо- вольової правозначущої поведінки особи. Зазначено, що розрізнення мотивації свідомо ї правомірної поведінки і мотивації об’єктивно правомірної поведінки особи вказує на існування таких явищ,як квазіправосвідомість, квазіюридична мотивація.
 • Документ
  Перспективні напрями розвитку засобів і методів виявлення та фіксації слідів рук
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 36-44, 2022) Корнієнко, В.В.; Korniienko, V.V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7682-1281
  Проведено аналіз стану дактилоскопічних дослідженьв Україні та закордоном. Приділено увагу останнім світовим досягненням у галузях хімії та мікробіології, які допомагають якісно виявляти і фіксувати сліди пальців рук людини на місці події, на різних об’єктах із подальшим проведенням досліджень у лабораторіях. Вдосконалено існуючі підходи у проявленні відбитків пальців на поверхнях(нінгідрид, алаксан, ціанакрилат, вакуумний метал VMD) та перспективні методи (наночастинки оксиду кремнію, мікробіологічні дослідження ДНК -аптамерів тощо).
 • Документ
  Злочинність у міліції в 1947 р. у висвітленні органів державної безпеки УРСР
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 24-35, 2022) Ярмиш, О. Н.; Yarmysh, O. N.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4811-4520; Греченко, В. А.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Висвітлено актуальне та найменш досліджене в історико-правовій науці питання – про злочинність у найчисельнішому правоохоронному органі –міліції, що діяла на території Української РСРв один із післявоєнних років (1947 р.). Замість того, щоб протидіяти злочинам, частина міліціонерів сама організовувала їх та брала в них участь. Розкрито участь працівників міліції у вчиненні різних видів злочинів: державних, приховуваних із часів радянсько-німецької війни, посадових,злочинів проти життя, здоров’я, свободи і гідності особи, майнових. Викладені факти базуються на матеріалах Галузевого державного архіву Служби безпеки України, які ранішене публікувалися.
 • Документ
  Судова економічна експертиза при розслідуванні корупційних злочинів
  (Право і безпека. – 2022. – № 4 (87). – С. 13-23, 2022) Парфентій, Л. А.; Parfentii, L. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8896-4928
  Узагальнено та систематизовано ключові особливості і виявлено слабкі місця процесу проведення судово-економічної експертизи при розслідуванні корупційних злочинів в Україні. Досліджено законодавче тлумачення поняття «корупційний злочин». Розраховано показники та проаналізовано динаміку і структуру облікованих корупційних кримінальних правопорушень в Україні у 2018–2022 рр. Визначено сутність, процес виникнення та розвитку поняття судової економічної експертизи. Обґрунтовано роль і значення судово-економічної експертизи при розслідуванні корупційних злочинів. Систематизовано перелік основних документів – об’єктів дослідження та розкрито особливості проведення судово-економічної експертизи при розслідуванні конкретних корупційних правопорушень. Проаналізовано процедуру призначення та проведення судово-економічної експертизи в Україні та визначено її недоліки.