Право і безпека, 2015, № 1 (56)

Постійне посилання зібрання

Право і Безпека: наук. журн. / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; голов. ред. О. М. Головко. – Харків: 2015. - № 1 (56). - 128 с. - ISSN 1727-1584.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Рефлексивність як психологічна умова гармонізації особистісного розвитку курсанта ВНЗ МВС
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 96–101., 2015) Жданова, І. В.; Ластовець, І. В.; Zhdanova, I. V.; Lastovets, I. V.
  Розкрито поняття гармонійний» та «дисгармонійний розвиток», «гармонізація», «рефлексія». Визначено психологічні умови гармонізації особистісного розвитку курсантів ВНЗ МВС, якими стали мотивація до гармонійного розвитку, суб’єктність особистості, рефлексивність особистості курсанта. Розкрито сутність і психологічний зміст рефлексивності як психологічної умови гармонізації особистісного розвитку курсанта ВНЗ МВС.
 • Документ
  Правова інтуїція як елемент професійної правосвідомості
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 15-20., 2015) Волошенюк, О. В.; Volosheniuk, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8978-0645; ResearcherID: J-7042-2016
  Досліджено наукові підходи до розуміння інтуїції та доцільності використання інтуїтивного знання у професійній діяльності. Систематизовано переваги використання правової інтуїції в роботі органів внутрішніх справ та суду. Зроблено висновок, що правова інтуїція є важливою складовою професійної правосвідомості, вона є проявом професійної кмітливості та гнучкості мислення осіб, які застосовують право.
 • Документ
  Дослідження процесів тінізації в економіці України
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 76-80., 2015) Попова, Л. М.; Popova, L. M.
  Розглянуто основні проблеми економічної безпеки України та чинники посилення тіньових процесів в Україні. Досліджено основні методики розрахунку рівня тіньової економіки та проаналізовано фактори, що впливають на обсяги тіньових операцій в окремих галузях господарства. Окреслено основні напрями усунення системних факторів тінізації національної економіки.
 • Документ
  Правова регламентація застосування запобіжних заходів відповідно до кримінального процесуального законодавства України та Ірану: порівняльний аналіз
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 61-65., 2015) Петров, О. С.; Petrov, O. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5052-2355
  Проаналізовано правове регулювання застосування запобіжних заходів відповідно до кримінального процесуального законодавства України та Ісламської Республіки Іран. Вказано на недоліки нормативної регламентації процесуального порядку застосування застави й особистої поруки в Україні. Запропоновано їх удосконалення шляхом внесення змін у Кримінальний процесуальний кодекс України.
 • Документ
  Правова природа заповідального відказу за законодавством України
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 72-75., 2015) Немьонова, С. В.; Nemionova, S. V.
  Під час дослідження правової природи заповідального відказу застосовано такі методи наукового дослідження, як історичний та порівняльно-аналітичний. За допомогою історичного методу доведено рецепцію заповідального відказу з права Давнього Риму. Порівняльно-аналітичний метод застосовано під час дослідження норм чинного законодавства України та співставлення їх з відповідними нормами законодавства РРФСР та РФ. Зроблено висновок, що заповідальний відказ у більшості випадків на практиці має зобов’язально-правову природу. Водночас не можна виключити можливість речової природи заповідального відказу.
 • Документ
  Експертиза проектів нормативно-правових актів у Франції
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 29-34., 2015) Мінкова, О. Г.; Minkova, O. H.
  Розкрито особливості здійснення експертизи проектів нормативно-правових актів у Франції. Проаналізовано положення французького законодавства, що стосуються експертного забезпечення правотворчості. Досліджено діяльність державних органів Франції з оцінки регулюючого впливу спроектованих норм права.
 • Документ
  Форми та методи взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС щодо протидії кіберзлочинності (на прикладі роботи Навчально-тренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору ХНУВС)
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 6-14., 2015) Марков, В. В.; Markov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2024-657X
  Під час аналізу форм і методів взаємодії вищих навчальних закладів системи МВС України з територіальними підрозділами МВС у сфері протидії кіберзлочинності надано загальну характеристику Харківського національного університету внутрішніх справ, факультету підготовки фахівців для підрозділів боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми ХНУВС та навчальнотренувального центру боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору (на громадських засадах). Детально описано міжнародний аспект діяльності центру. Внесено пропозиції з метою поліпшення та підвищення ефективності розглядуваної взаємодії.
 • Документ
  Особливості визначення типів ідентичності майбутніх правоохоронців
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 113-118., 2015) Макарова, О. П.; Makarova, O. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5480-5942
  Проведено теоретичний та емпіричний аналіз психологічних типів особистості майбутніх правоохоронців на етапі фахової підготовки. Розглянуто основні теоретичні положення запропонованої типології, які основані на опублікованій Американською психологічною асоціацією у 1994 р. класифікації розладу особистості. За допомогою методики «Персональний автопортрет», яка була розроблена Дж. Олдхємом та Л. Морісом, визначено норму та акцентуацію визначеного типу особистості. Представлено різноманітні типи особистості, ступені «представленості» у респондентів ознак того чи іншого типу.
 • Документ
  Професійні установки як основа психологічної готовності правоохоронців до діяльності в екстремальних ситуаціях
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 109-113., 2015) Макаренко, П. В.; Makarenko, P. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9055-3287
  Проаналізовано основні підходи до визначення поняття і структури установок та психологічної готовності до діяльності. Здійснено порівняльний аналіз цих понять і визначено особливості професійних установок. На основі системного аналізу літературних джерел з проблеми дослідження виявлено певну закономірність між взаємозв’язком та ієрархією установок і психологічною готовністю до діяльності. Зроблено висновки про доцільність формування у правоохоронців психологічної готовності до безпосереднього виконання ризиконебезпечних завдань оперативно-службової діяльності через розвиток комплексу професійно важливих якостей, мотивів, знань, умінь, навичок та професійних установок особистості.
 • Документ
  Окремі питання застосування практики Європейського суду з прав людини щодо затримання особи у кримінальному судочинстві
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 55-60., 2015) Лук’яненко, Ю. В.; Lukianenko, Yu. V.
  Розглянуто питання застосування практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у кримінальному судочинстві в частині затримання особи. На підставі проведеного аналізу рішень ЄСПЛ виділено основні порушення, які викладено у його відповідних рішеннях стосовно України. Встановлено недостатню теоретичну і практичну розробленість методичних рекомендацій з цього питання, що негативно впливає на ефективність застосування практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні.
 • Документ
  Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 51-55., 2015) Лапта, С. П.; Lapta, S. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5401-5086; Гузєй, В. М.; Huziei, V. M.
  Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, встановлено на основі моделювання та аналізу взаємодії учасників у процесі вчинення цих злочинів.
 • Документ
  Гендерные особенности эмоциональной и автобиографической памяти
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 102-108., 2015) Кузнецов, М. А.; Kuznetsov, M. A.
  Отражены результаты эмпирического исследования гендерных особенностей эмоциональной памяти, связанной с автобиографическим материалом. Автор считает, что биографические эпизоды запоминаются благодаря актуализации эмоций. Использовалась модификация методики П. П. Блонского. Обнаружено, что мужские давние и ранние автобиографические воспоминания менее эмоционально насыщены, чем женские. Контент-аналитическая обработка результатов показала, что наибольшее число воспоминаний и у мужчин, и у женщин связана с категорией «Общение». Однако для мужчин речь идет о дружеском общении, а для женщин – прежде всего об общении с родственниками. В качестве особых категорий воспоминаний в группе испытуемых-женщин выделяется «Любовь», а в группе мужчин – «Работа».
 • Документ
  Внутрішньоорганізаційні принципи адміністративної діяльності ОВС України
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 35-40, 2015) Крєпакова, М. Ю.; Kriepakova, M. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5705-5027
  Запропоновано авторську дефініцію внутрішньоорганізаційних принципів адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України. Побудовано систему цих принципів, проведено моніторинг їх правового закріплення.
 • Документ
  Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки непу (1921–1929 рр.)
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 20-29., 2015) Головко, О. М.; Греченко, В. А.; Holovko, O. M.; Grechenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6046-0178
  Розглянуто основні аспекти боротьби міліції з самогоноварінням і пияцтвом в Українській СРР в період нової економічної політики, проаналізовано причини цього явища, його рівень, форми та методи боротьби з ним та їх ефективність.
 • Документ
  Деякі аспекти забезпечення прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 65-71., 2015) Фоміна, Т. Г.; Fomina, T. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9513-1673
  Наведено перелік запобіжних заходів згідно з кримінальним процесуальним законодавством України. Визначено засоби забезпечення прав підозрюваного під час їхнього застосування. Окремо досліджено обов’язки слідчого, прокурора, слідчого судді під час вирішення питання про застосування запобіжних заходів. Указано на недоліки нормативної регламентації. У зв’язку з тим запропоновано певні напрямки удосконалення процесуального законодавства України.
 • Документ
  Щодо визначення застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 47-51., 2015) Даль, А. Л.; Dal, A. L.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2775-2523
  Проаналізовано положення КПК України в частині визначення застави при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлено відсутність законодавчої вказівки щодо того, чи повинен слідчий або прокурор попередньо визначати розмір застави і викласти свою позицію з цього питання у клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. З урахуванням цього сформульовано і запропоновано певні пропозиції та рекомендації щодо удосконалення КПК України.
 • Документ
  Формування психологічної готовності працівників ОВС до дій в екстремальних умовах
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 91-96., 2015) Бондаренко, Я. Г.; Bondarenko, Y. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8383-6502; Котелюх, М. О.; Koteliukh, M. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5580-7798; Петленко, О. В.; Petlenko, O. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2005-9600
  Розглянуто питання формування стану готовності працівників органів внутрішніх справ до екстремальних умов професійної діяльності. Проаналізовано дослідження в галузі вивчення понять психологічної готовності, стійкості працівників ОВС. Наведено програму з формування психологічної стійкості працівників ОВС, запропоновано засоби моделювання під час різних занять конкретних ситуацій психологічно напруженої обстановки, наближених до реальних умов.
 • Документ
  Теоретичні підходи до визначення психологічного змісту і структури управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 85-90., 2015) Барко, В. І.; Чекулаєв, М. А.; Barko, V. I.; Chekulaev, M. A.
  Розглянуто основні підходи до визначення психологічного змісту і структури управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ, пов’язаних зі специфікою діяльності міліції і змістом професійної ролі співробітників. На основі системного аналізу літературних джерел з проблеми запропоновано оригінальний підхід до дефініції і побудови структури управлінських здібностей керівників міліції, який базується на комплексному використанні діяльнісно-функціонального і структурно-психологічного критерію. Запропонована структура управлінських здібностей керівників органів внутрішніх справ може бути використана на практиці з метою діагностики і розвитку таких здібностей.
 • Документ
  Теоретико-психологічні підходи до забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 81-85., 2015) Барко, В. І.; Іванова, О. В.; Barko, V. I.; Ivanova, O. V.
  На основі теоретичного огляду ряду наукових праць та положень чинного законодавства визначено основні психологічні підходи до забезпечення гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України. Зазначено, що в умовах сьогодення ефективним засобом забезпечення гендерної рівності в органах внутрішніх справ є впровадження технології професійно-психологічного тренінгу в систему професійно-психологічної підготовки персоналу.
 • Документ
  Проблемні питання захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні
  (Право і безпека. - 2015. - № 1 (56). - С. 41-46., 2015) Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985
  На основі порівняльного аналізу норм Конституції України, рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України, а також положень Кримінально- процесуального кодексу України 1960 р. і Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. досліджено проблемні питання здійснення захисту прав, свобод та законних інтересів особи у кримінальному провадженні. З урахуванням цього сформовано та запропоновано певні шляхи вирішення існуючих на сьогодні законодавчих протиріч.
Сторінка видання : http://pb.univd.edu.ua/