Дисертації (Thesis). УДК 342.9(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 41
 • Документ
  Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення Державної митної служби України : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Колобиліна, О. О.; Kolobylina, O. O.; Полянський, А. О. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання стосовно визначення сутності, змісту та розкриття особливостей адміністративно-правових засад кадрового забезпечення Державної митної служби України, на підставі чого розроблено пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення контрольно-наглядової діяльності за підприємницькою діяльністю в Україні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Воюцька, В. С.; Voiutska, V. S.; Полянський, А. О. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності, змісту та особливостей адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності за підприємницькою діяльністю в Україні, розробленні пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Колісніченко, С. Ю.; Kolisnichenko, S. Yu.; Полянський, А. О. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад здійснення нагляду та контролю за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів в Україні, а також розробленню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері, оптимізацію суб’єктів, діяльність яких спрямована на реалізацію даної контрольно-наглядової діяльності.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності патрульної поліції як суб’єкта реалізації державної регіональної політики у сфері безпеки дорожнього руху : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Стрижак, А. О.; Stryzhak, A. O.; Сокуренко, В. В. - науковий керівник
  У дисертаційному дослідженні наведено узагальнення існуючих теоретичних положень та практики правозастосування щодо визначення місця, особливостей та повноважень патрульної поліції в процесі формування та реалізації державної регіональної політики у сфері безпеки дорожнього руху. Запропоновано пропозиції та рекомендації, спрямовані на покращення правозастосування в цій царині.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Грибан, М. М.; Hryban, M. M.; Полянський, А. О. - науковий керівник
  Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правового забезпечення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, а також розробленню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус суб’єктів протидії корупції в Україні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Гречко, О. В.; Hrechko, O. V.; Іванцов, В. О. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правового статусу суб’єктів протидії корупції в Україні, розробленні пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності Служби безпеки України із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Бережной, С. М.; Berezhnoi, S. M.; Брусакова, О. В. - науковий керівник
  У дисертаційному дослідженні наведено сукупність теоретичних узагальнень і запропоновані нові підходи щодо вирішення наукового завдання щодо визначення змісту та особливостей адміністративно-правих засад діяльності Служби безпеки України із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також запропоновано шляхи їх удосконалення. Результатом проведеного дослідження стало формування низки положень і висновків, спрямованих на досягнення мети дослідження та виконання поставлених завдань.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Яценко, Ф. П.; Yatsenko, F. P.; Моргунов, О. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання, розробленню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення норм адміністративного законодавства, яке регулює відповідні відносини. Визначаються методологічні засади здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Характеризується адміністративноправовий механізм організації та здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Визначаються напрями удосконалення здійснення нагляду (контролю) за якістю надання освітніх послуг закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Димидюк, К. Д.; Dymydiuk, K. D.; Рєзнік, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні, а також виробленню пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення норм чинного адміністративного законодавства у зазначеній сфері. Визначаються методологічні засади реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні. Характеризується адміністративно-правовий механізм реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні. Визначаються напрями вдосконалення адміністративно-правових засад реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності в Україні.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади оцінювання роботи судів України в умовах реформування судової системи держави : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Котельницька, В. Л.; Kotelnytska, V. L.; Колеснікова, М. В. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено вивченню адміністративно-правових засад оцінювання роботи судів України в умовах реформування судової системи держави та обґрунтуванню пропозицій щодо їх подальшого вдосконалення.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади юридичної відповідальності за контрабанду товарів комерційного призначення в Україні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Скляр, Ю. І.; Skliar, Yu. I.; Дніпров, О. С. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено вивченню змісту та особливостей адміністративно-правових засад юридичної відповідальності за контрабанду товарів комерційного призначення в Україні, а також обґрунтуванню напрямків їх удосконалення.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус Служби судової охорони в Україні : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Кіпчарський, О. М.; Kipcharskyi, O. M.; Бондаренко, О. С. - науковий керівник
  Дисертаційна робота, ґрунтуючись на аналізуванні законодавства України, міжнародних нормативно-правових актів, судової практики, правової доктрини, визначає сутність та розкриває елементи адміністративно-правового статусу Служби судової охорони як невід’ємної частини системи управління у сфері правосуддя, що забезпечує самостійність і відокремленість судової від інших гілок влади, безпеку кожного учасника судового процесу, співдіє з представниками судової, законодавчої й виконавчої гілок влади, представниками громадськості та іншими особами в установленому законом порядку з метою утвердження принципу захисту прав і основоположних свобод людини.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади забезпечення територіальної оборони України органами місцевого самоврядування : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Романський, І. В.; Romanskyi, I. V.; Сядриста, І. І. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правових засад забезпечення територіальної оборони України органами місцевого самоврядування, розроблені пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення норм адміністративного законодавства у відповідній сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади запобігання і протидії корупції в Національному антикорупційному бюро України : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Корнієць, П. Ю.; Korniiets, P. Yu.; Іванцов, В. О. - науковий керівник
  У дисертаційному дослідженні наведено сукупність теоретичних узагальнень і запропоновані нові підходи стосовно вирішення наукового завдання щодо визначення змісту та особливостей адміністративно-правих засад запобігання і протидії корупції в діяльності НАБУ.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади протидії торгівлі жінками : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Черненко, В. В.; Chernenko, V. V.; Яценко, В. П. - науковий керівник
  Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад протидії торгівлі жінками, а також розробленню пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності Державної митної служби України як суб’єкта запобігання та протидії злочинності : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Черкасський, Р. А.; Cherkasskyi, R. A.
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми – визначення сутності, змісту та розкриття особливостей адміністративно-правових аспектів діяльності Державної митної служби України як суб’єкта запобігання та протидії злочинності, що лягло в основу вироблення відповідної концепції, а також пропозицій і рекомендацій щодо вдосконалення законодавства у цій сфері.
 • Документ
  Судові процедури в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Ільчишин, Н. В.; Ilchyshyn, N. V.
  Дисертацію присвячено дослідженню теоретичних та практичних питань здійснення судових процедур в адміністративному судочинстві, опрацюванню відповідних правових засад їх реалізації, з урахуванням чого окреслено проблемні питання, пов’язані з їх реалізацією, та сформульовано низку нових концептуальних положень, висновків та пропозицій, спрямованих на їх вирішення. Сформовано методологію дослідження судових процедур в адміністративному судочинстві, визначено особливості правового регулювання та практичного здійснення цих процедур на стадії відкриття провадження в справі, на стадії підготовчого провадження та на стадії розгляду справи по суті, намічено перспективи вдосконалення нормативних засад та практики здійснення судових процедур в адміністративному судочинстві.
 • Документ
  Публічно-сервісна діяльність Національної поліції України: адміністративно-правові засади : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Троян, В. А.; Troian, V. A.
  Дисертацію присвячено аналізу сутності та особливостей публічно-сервісної діяльності Національної поліції України. Запропоновано авторський підхід до розуміння концепції «сервісної держави». Уточнено місце та особливості Національної поліції в системі суб’єктів публічно-сервісної діяльності. Окреслено ознаки органів Національної поліції, що визначають їх належність до суб’єктів публічно-сервісної діяльності. Доведено, що публічно-сервісна діяльність Національної поліції має широке та вузьке тлумачення. З’ясовано правові засади публічно-сервісної діяльності Національної поліції. Сформульовано авторське визначення поняття «суб’єкт публічно-сервісної діяльності». Окреслено основні завдання органів поліції як суб’єкта публічно-сервісної діяльності. Сформульовано перелік функцій органів поліції як суб’єктів публічної сервісної діяльності та надано їхню характеристику. Окреслено правові інструменти (форми та методи) публічносервісної діяльності Національної поліції. Розкрито особливості здійснення публічної-сервісної діяльності у зарубіжних країнах, а також визначено особливості взаємодії Національної поліції з міжнародними правоохоронними органами з питань публічносервісної діяльності. Надано пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення адміністративного законодавства, що регламентує публічно-сервісну діяльність Національної поліції.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Староста, В. І.; Starosta, V. I.; Моргунов, О. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей адміністративно-правових засад юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання, а також розробленню концептуальних засад, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення норм чинного адміністративного законодавства у відповідній сфері. Визначаються методологічні засади юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Надається адміністративно-правова характеристика юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Визначаються напрямки удосконалення адміністративноправових засад юридичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення взаємодії між органами публічного адміністрування та суб’єктами підприємницької діяльності в Україні : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Іняхін, В. Є.; Iniakhin, V. Ye.; Моргунов, О. А. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей взаємодії між органами публічного адміністрування та суб’єктами підприємницької діяльності в Україні. Розкрито методологічні засади такої взаємодії, визначено її поняття та особливості. Окреслено коло принципів та завдань зазначеної взаємодії; надано характеристику її правових засад та встановлено місце серед них адміністративно-правового регулювання. Охарактеризовано адміністративно-правовий механізм взаємодії між органами публічного адміністрування та суб’єктами підприємницької діяльності в Україні, зокрема виокремлено її напрямки, розкрито рівні та межі, встановлено систему адміністративно-правових форм та методів зазначеної взаємодії. Сформульовано напрями вдосконалення адміністративно-правового забезпечення взаємодії між органами публічного адміністрування та суб’єктами підприємницької діяльності в Україні, у тому числі шляхом використання позитивного зарубіжного досвіду такої взаємодії.