Навчальні видання (Educational edition). УДК 62(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 10 з 10
 • Документ
  Основи аеродинаміки та динаміки польоту. Частина ІІ. Динаміка польотів : навчальний посібник
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Тягній, В. Г.; Tiahnii, V. H.; Ємець, В. В.; Yemets, V. V.
  У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналізу закономірностей динаміки сталого руху одногвинтового вертольоту, принципи його балансування, поняття про центрування, характеристики стійкості та керованості вертольоту. Навчальний посібник розроблено для здобувачів освіти галузі знань 27 «Транспорт», спеціальності 272 «Авіаційний транспорт», спеціалізацій «Аеронавігація» і «Технічне обслуговування та ремонт ПС і авіадвигунів».
 • Документ
  Термодинаміка і теплообмін: Частина 1: Основи термодинаміки : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2023. – 128 с., 2023) Ємець, В. В.; Yemets, V. V.; Тягній, В. Г.; Tiahnii, V. H.
  Навчальний посібник призначений для самостійної роботи здобувачів вищої освіти рівнів фаховий молодший бакалавр, бакалавр льотних навчальних закладів галузі 272 «Авіаційна транспорт», спеціалізацій «Льотна експлуатація повітряних суден» і «Технічне обслуговування і ремонт повітряних суден та авіадвигунів». Навчальний посібник відповідає навчальній програмі та послідовності викладання навчальної дисципліни лекційного курсу. Він також може бути використаний льотним та інженерно-технічним складом авіаційних та інших підприємств.
 • Документ
  Основи аеродинаміки та динаміки польоту : Частина І : Аерогідрогазодинаміка : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2023. – 280 с., 2023) Тягній, В. Г.; Tiahnii, V. H.; Ємець, В. В.; Yemets, V. V.
  Навчальний посібник направлений на вивчення закономірностей руху рідини і газу, механічного і теплового взаємовпливу між зовнішнім середовищем і твердими тілами, фізичної сутності і природи виникнення аеродинамічних сил, залежності їх від фізико-механічних властивостей і фізичних параметрів середовища, умов руху з різними швидкостями, основних фізико-механічних властивостей і параметрів рідини і газу, законів аерогідрогазодинаміки рухомих рідини тощо.
 • Документ
  Електроніка та схемотехніка : навчальний наочний посібник
  (Харків, 2019. — 72 с., 2019) Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Садовий, К. В.; Sadovyi, K. V.; Пересічанський, В. М.; Peresichanskyi, V. M.
  Навчальний наочний посібник містить схеми типових елементів електронних пристроїв, що вивчаються в дисципліні «Електроніка та схемотехніка». Призначений для використання як основний графічний матеріал на лекціях та практичних заняттях з курсантами та студентами.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «викладач»)
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 13 с., 2019) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1
  У зв’язку з необхідністю набуття курсантами навичок практичної роботи з Єдиним реєстром досудових розслідувань, працівниками науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних технологій у співробітництві з факультетом № 1 було розроблено програмний продукт «Навчальний ЄРДР», який являє собою WEB-орієнтований програмний продукт, що зовнішньо імітує інтерфейс ЄРДР і надає можливість курсантам набути практичних навичок роботи з ЄРДР.
 • Документ
  Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «курсант»)
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 30 с., 2019) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1
  У зв’язку з необхідністю набуття курсантами навичок практичної роботи з Єдиним реєстром досудових розслідувань, працівниками науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних технологій у співробітництві з факультетом № 1 було розроблено програмний продукт «Навчальний ЄРДР», який являє собою WEB-орієнтований програмний продукт, що зовнішньо імітує інтерфейс ЄРДР і надає можливість курсантам набути практичних навичок роботи з ЄРДР.
 • Документ
  Метрологія та вимірювання : навчальний посібник
  (Харків, 2019. – 125 с., 2019) Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X; Пересічанський, В. М.; Peresichanskyi, V. M.
  Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (курсантами) дисципліни «Метрологія та вимірювання» за спеціальністю «Кібербезпека». Розглянуті основні засади метрології, вимірювальної техніки та методики обробки вимірів.
 • Документ
  Інформатика для правоохоронців : навч. посіб.
  (Харків, 2015.- 182 с., 2015) Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за напрямами «правознавство», «правоохоронна діяльність». У посібнику розглянуті теоретичні та практичні основи комп’ютерної техніки, склад та принципи її роботи; огляд периферійних пристроїв; поняття про мережі, їхнє призначення і організацію. Також посібник містить огляд програмного забезпечення та основи інформаційної безпеки. Після кожного розділу є список контрольних питань, які допоможуть перевірити вивчений матеріал.
 • Документ
  Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи: навч. посіб.
  (Харків, 2011. - 260 с., 2011) Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Yu. Ye.
  Навчальний посібник призначений для студентів та курсантів, які навчаються за напрямом «комп’ютерні науки». У посібнику розглянуті теоретичні основи мікропроцесорної техніки, склад та принцип роботи процесорів, мікроконтролерів, пам’яті, шин, запам’ятовуючих пристроїв, моніторів, принтерів і т. ін. Розглянуто питання, що стосуються нових периферійних пристроїв, поняття про мережі, їх призначення і організацію. Після кожного розділу є список контрольних питань, які допоможуть перевірити вивчений матеріал. Для самоперевірки надані тестові завдання трьох рівнів складності з таблицями відповідей.
 • Документ
  Комп’ютерне діловодство для правоохоронців : навч. посіб.
  (Харків : НікаНова, 2015. – 180 с., 2015) Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за спеціальністю «Право». У посібнику розглянуті теоретичні основи діловодства, теоретичні основи організації комп’ютерного діловодства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій, програмне забезпечення комп’ютерного діловодства, пакет прикладних програм Microsoft Office 2010, мережеві технології діловодства. Після кожного розділу є список контрольних питань та практичні завдання.