Навчальні видання (Educational edition). УДК 62(07)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Термодинаміка і теплообмін: Частина 1: Основи термодинаміки : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2023. – 128 с., 2023) Ємець, В. В.; Yemets, V. V.; Тягній, В. Г.; Tiahnii, V. H.
  Навчальний посібник призначений для самостійної роботи здобувачів вищої освіти рівнів фаховий молодший бакалавр, бакалавр льотних навчальних закладів галузі 272 «Авіаційна транспорт», спеціалізацій «Льотна експлуатація повітряних суден» і «Технічне обслуговування і ремонт повітряних суден та авіадвигунів». Навчальний посібник відповідає навчальній програмі та послідовності викладання навчальної дисципліни лекційного курсу. Він також може бути використаний льотним та інженерно-технічним складом авіаційних та інших підприємств.
 • Item
  Основи аеродинаміки та динаміки польоту : Частина І : Аерогідрогазодинаміка : навчальний посібник
  (Харків : ХНУВС, 2023. – 280 с., 2023) Тягній, В. Г.; Tiahnii, V. H.; Ємець, В. В.; Yemets, V. V.
  Навчальний посібник направлений на вивчення закономірностей руху рідини і газу, механічного і теплового взаємовпливу між зовнішнім середовищем і твердими тілами, фізичної сутності і природи виникнення аеродинамічних сил, залежності їх від фізико-механічних властивостей і фізичних параметрів середовища, умов руху з різними швидкостями, основних фізико-механічних властивостей і параметрів рідини і газу, законів аерогідрогазодинаміки рухомих рідини тощо.
 • Item
  Електроніка та схемотехніка : навчальний наочний посібник
  (Харків, 2019. — 72 с., 2019) Мордвинцев, М. В.; Mordvyntsev, M. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7674-3164; Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; Садовий, К. В.; Sadovyi, K. V.; Пересічанський, В. М.; Peresichanskyi, V. M.
  Навчальний наочний посібник містить схеми типових елементів електронних пристроїв, що вивчаються в дисципліні «Електроніка та схемотехніка». Призначений для використання як основний графічний матеріал на лекціях та практичних заняттях з курсантами та студентами.
 • Item
  Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «викладач»)
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 13 с., 2019) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1
  У зв’язку з необхідністю набуття курсантами навичок практичної роботи з Єдиним реєстром досудових розслідувань, працівниками науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних технологій у співробітництві з факультетом № 1 було розроблено програмний продукт «Навчальний ЄРДР», який являє собою WEB-орієнтований програмний продукт, що зовнішньо імітує інтерфейс ЄРДР і надає можливість курсантам набути практичних навичок роботи з ЄРДР.
 • Item
  Методичні рекомендації щодо використання комп’ютерної програми «Навчальний ЄРДР» (для ролі «курсант»)
  (Харків: ХНУВС, 2019. - 30 с., 2019) Коршенко, В. А.; Korshenko, V. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9824-7102; Демидов, З. Г.; Demydov, Z. G.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2821-8047; Колмик, О. О.; Kolmyk, О. О.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-0401-9588; Абламський, С. Є.; Ablamskyi, S. Ye.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4716-3985; Науково-дослідна лабораторія з проблем розвитку інформаційних технологій; Кафедра кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1
  У зв’язку з необхідністю набуття курсантами навичок практичної роботи з Єдиним реєстром досудових розслідувань, працівниками науково-дослідної лабораторії з проблем розвитку інформаційних технологій у співробітництві з факультетом № 1 було розроблено програмний продукт «Навчальний ЄРДР», який являє собою WEB-орієнтований програмний продукт, що зовнішньо імітує інтерфейс ЄРДР і надає можливість курсантам набути практичних навичок роботи з ЄРДР.
 • Item
  Метрологія та вимірювання : навчальний посібник
  (Харків, 2019. – 125 с., 2019) Гнусов, Ю. В.; Gnusov, Y. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9017-9635; ResearcherID: J-6825-2016; Тулупов, В. В.; Tulupov, V. V.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4794-743X; Пересічанський, В. М.; Peresichanskyi, V. M.
  Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (курсантами) дисципліни «Метрологія та вимірювання» за спеціальністю «Кібербезпека». Розглянуті основні засади метрології, вимірювальної техніки та методики обробки вимірів.
 • Item
  Інформатика для правоохоронців : навч. посіб.
  (Харків, 2015.- 182 с., 2015) Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за напрямами «правознавство», «правоохоронна діяльність». У посібнику розглянуті теоретичні та практичні основи комп’ютерної техніки, склад та принципи її роботи; огляд периферійних пристроїв; поняття про мережі, їхнє призначення і організацію. Також посібник містить огляд програмного забезпечення та основи інформаційної безпеки. Після кожного розділу є список контрольних питань, які допоможуть перевірити вивчений матеріал.
 • Item
  Архітектура ЕОМ і мікропроцесорні системи: навч. посіб.
  (Харків, 2011. - 260 с., 2011) Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434; Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Хорошайло, Ю. Є.; Khoroshailo, Yu. Ye.
  Навчальний посібник призначений для студентів та курсантів, які навчаються за напрямом «комп’ютерні науки». У посібнику розглянуті теоретичні основи мікропроцесорної техніки, склад та принцип роботи процесорів, мікроконтролерів, пам’яті, шин, запам’ятовуючих пристроїв, моніторів, принтерів і т. ін. Розглянуто питання, що стосуються нових периферійних пристроїв, поняття про мережі, їх призначення і організацію. Після кожного розділу є список контрольних питань, які допоможуть перевірити вивчений матеріал. Для самоперевірки надані тестові завдання трьох рівнів складності з таблицями відповідей.
 • Item
  Комп’ютерне діловодство для правоохоронців : навч. посіб.
  (Харків : НікаНова, 2015. – 180 с., 2015) Колісник, Т. П.; Kolisnyk, T. P.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7442-8136; Сезонова, І. К.; Sezonova, I. K.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9396-7434
  Навчальний посібник призначений для курсантів навчальних закладів системи МВС, які навчаються за спеціальністю «Право». У посібнику розглянуті теоретичні основи діловодства, теоретичні основи організації комп’ютерного діловодства в умовах застосування сучасних інформаційних технологій, програмне забезпечення комп’ютерного діловодства, пакет прикладних програм Microsoft Office 2010, мережеві технології діловодства. Після кожного розділу є список контрольних питань та практичні завдання.