Дисертації (Thesis). УДК 35(043.5)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 9 з 9
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус керівника Державного бюро розслідувань як суб’єкта забезпечення дисципліни та законності : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Старченко, В. М.; Starchenko, V. M.; Сядриста, І. І. - науковий керівник
  Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей адміністративно-правового статусу керівника Державного бюро розслідувань як суб’єкта забезпечення дисципліни та законності, розробленню теоретичних і практичних пропозицій та рекомендацій щодо вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус керівника територіального управління Державного бюро розслідувань : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2024) Курепін, Р. Ю.; Kurepin, R. Yu.; Невядовський, В. О. - науковий керівник
  Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей адміністративно-правового статусу керівника територіального управління Державного бюро розслідувань, а також розробленню пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства, у нормах якого закріплюється правовий статус керівників територіальних управлінь досліджуваного відомства.
 • Документ
  Адміністративно-правовий статус керівника органу Національної поліції як суб’єкта забезпечення дисципліни та законності : дисертація
  (Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Король, О. В.; Korol, O. V.; Яценко, В. П. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правового статусу керівника органу Національної поліції як суб’єкта забезпечення дисципліни та законності, а також розробленню концептуальних засад, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення норм чинного адміністративного законодавства у даній сфері. Розкрито методологічні засади забезпечення дисципліни та законності в Національній поліції. Визначено зміст та структуру адміністративно-правового статусу керівника органу Національної поліції як суб’єкта забезпечення дисципліни та законності. На основі узагальнення зарубіжного досвіду відповідної діяльності керівників поліції надано пропозиції щодо удосконалення цього статусу, розвитку адміністративного законодавства, яке його регулює.
 • Документ
  Правове регулювання робочого часу поліцейських нормами трудового права : дисертація
  (Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Сіротов, О. А.; Sirotov, O. A.; Подорожній, Є. Ю. - науковий керівник
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей правового регулювання робочого часу поліцейських, а також розроблено рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення норм загального та спеціального трудового законодавства у відповідній сфері.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади діяльності патрульної поліції із забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні : дисертація
  (Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2023) Чанцева, А. О.; Chantseva, A. O.;
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні сутності та розкритті особливостей адміністративно-правових засад діяльності патрульної поліції із забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні, а також розроблені рекомендацій та пропозицій щодо їх вдосконалення.
 • Документ
  Адміністративно-правове забезпечення управління проектами регіонального розвитку : дисертація
  (Харків, 2020) Кроленко, Д. Ю.; Krolenko, D. Yu.; Бандурка, О. М. - науковий керівник
  Дисертацію присвячено розробленню науково обґрунтованих напрямів удосконалення адміністративно-правового забезпечення управління проектами регіонального розвитку. Дано характеристику регіону, як об’єкту адміністративного права. Установлено, що завданням державного управління є збереження функціонування існуючих в державі систем, виконання програм спрямованих на досягнення поставленої мети, реально забезпечених законодавчою основою, матеріальними та людськими ресурсами, надійним каналом зворотного зв'язку та об'єктивною інформацією. Досліджено ґенезу становлення і запровадження регіональної політики.
 • Документ
  Фінансово-правове забезпечення державної політики у сфері альтернативної енергетики : дисертація
  (Харків, 2020) Молдованов, Д. В.; Moldovanov, D. V.; Денисов, А. І. - науковий керівник
  Досліджено фінансово-правове регулювання державного забезпечення національної безпеки в сфері альтернативної енергетики. Сформовано цілісний комплекс фінансово-правових засобів забезпечення національної безпеки держави в сфері альтернативної енергетики. Запропоновано макет Закону «Про національну безпеку у сфері альтернативної енергетики». Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що ця дисертація є унікальною роботою та першим комплексним дослідженням фінансово-правового забезпечення державної політики в сфері альтернативної енергетики, шляхів її реалізації та забезпечення.
 • Документ
  Адміністративно-правовий механізм реалізації правоохоронної функції держави : дисертація
  (Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2014) Безпалова, О. І.; Bezpalova, O. I.; Безпалова, О. И.
  Дисертацію присвячено визначенню адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. Уточнюється поняття правоохоронної функції держави. З’ясовуються сутність та структура адміністративно-правового механізму реалізації правоохоронної функції держави. Формулюється поняття суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави. Визначаються форми і методи реалізації зазначеної функції. Характеризується адміністративно-правове забезпечення реалізації правоохоронної функції держави. Уточнюється коло органів державної влади, що входять до числа суб’єктів реалізації правоохоронної функції держави; окреслюється специфіка їх діяльності. Аналізується зміст реалізації правоохоронної функції держави органами місцевого самоврядування та інституціями громадянського суспільства. Надаються пропозиції щодо удосконалення адміністративного законодавства у правоохоронній сфері та підвищення ефективності взаємодії правоохоронних органів України та Європейського Союзу.
 • Документ
  Адміністративно-правові засади запобігання корупції в органах Національної поліції України : дисертація
  (Харків, Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017) Шатрава, С. О.; Shatrava, S. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7072-961X; Шатрава, С. А.; Тищенко, М. М. - науковий консультант
  У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і авторське вирішення наукової проблеми щодо формування нової концепції адміністративно-правового механізму запобігання корупції в органах Національної поліції. Розкрито ступінь наукової розробленості проблеми сутності та значення запобігання корупції в органах Національної поліції. Охарактеризовано сучасний стан правового регулювання запобігання корупції в органах Національної поліції.З’ясовано місце та особливості функціонування органів Національної поліції в системі суб’єктів запобігання корупції. Особливу увагу приділено визначенню та аналізу корупційних ризиків як складової запобігання корупції в органах Національної поліції. Виокремлено та досліджено основні напрямки діяльності органів Національної поліції та запропоновано заходи, спрямовані на мінімізацію корупційних ризиків під час проходження служби в органах Національної поліції, здійсненні юрисдикційних та контрольно-наглядових повноважень органами Національної поліції та у сфері надання адміністративних послуг останніми. Запропоновано конкретні пропозиції правового та організаційного характеру, спрямовані на запобігання корупції в діяльності органів Національної поліції України.