Навчальні видання (Educational edition). УДК 341(07)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Права людини у міжнародному праві : підручник
  (Харків : ООО «Планета-Принт», 2021. – 404 с., 2021) Бакумов, О. С.; Bakumov, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4003-1974; Варунц, Л. Д.; Varunts, L. D.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0024-385X; Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852; Гудзь, Т. І.; Gudz, T. I.; Логвиненко, Є. С.; Lohvynenko, Y. S.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-843X; Мальцев, В. В.; Maltsev, V. V.; Марчук, М. І.; Marchuk, M. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0217-478X; Радченко, О. І.; Radchenko, O. I.; ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1572-8048; Устименко, О. С.; Ustymenko, O. S.; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5169-0123; Філіпська, Н. О.; Filipska, N. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9558-9422
  У підручнику розглядаються ключові питання прав людини в міжнародному праві, гарантії їх дотримання та захисту (міжнародно-правові підходи до розуміння прав людини, універсальна і регіональні системи міжнародного захисту прав людини, діяльність правозахисних міжнародних неурядових організацій, міжнародно-правове регулювання дотримання прав людини в правоохоронній діяльності та їх захисту під час збройних конфліктів, міжнародний захист від катувань та інших видів поганого поводження, міжнародний захист прав уразливих груп населення, а також обмеження прав і свобод людини в умовах пандемії COVID-19). Виклад матеріалу базується на діючих міжнародно-правових актах і рішеннях міжнародних судових органів. Для здобувачів усіх рівнів вищої освіти (студентів, курсантів, слухачів, магістрів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, науковців, правоохоронців, а також усім, хто цікавиться питаннями прав людини.
 • Документ
  Міжнародне право : підручник
  (Харків : ХНУВС, 2020. – 544 с., 2020) Войціховський, А. В.; Voitsikhovskyi, A. V.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5629-8852
  У підручнику розглядаються питання сучасного міжнародного права, зміст його основних принципів, галузі, інститути й основні поняття сучасного міжнародного права. Поданий матеріал ґрунтується на чинних міжнародно-правових актах і рішеннях міжнародних судових органів. Для студентів, курсантів (слухачів) і магістрів закладів вищої освіти, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями міжнародного права.