Науково-методичні видання (Scientific and methodical publications). УДК 34

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Закону України «Про судоустрій і статус суддів» : наук.-практ. коментар [станом на 20 трав. 2020 р.]
  (Київ: Видав. дім «Професіонал», 2020. - 791 с., 2020) Бахаєв, І. М.; Bakhaiev, I. M.; Боровик, А. В.; Borovyk, A. V.; Волинець, В. В.; Volynets, V. V.; Ганечко, О. М.; Hanechko, O. M.; Дрозд, А. В.; Drozd, A. V.; Дрозд, В. Г.; Drozd, V. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7687-7138; Дрозд, О. Ю.; Drozd, O. Yu.; Журавель, В. І.; Zhuravel, V. I.; Журавльов, Д. В.; Zhuravlov, D. V.; Іншин, М. І.; Inshyn, M. I.; Карпушова, О. В.; Karpushova, O. V.; Копотун, І. М.; Kopotun, I. M.; Коротких, А. Ю.; Korotkykh, A. Yu.; Кузнєцова, Н. С.; Kuznietsova, N. S.; Кузьменко, В. В.; Кузьменко, В. В.; Лисенко, О. М.; Lysenko, O. M.; Одинцова, І. М.; Odyntsova, I. M.; Пєтков, В. П.; Pietkov, V. P.; Пєтков, С. В.; Pietkov, S. V.; Пікуль, В. П.; Pikul, V. P.; Платонова, Г. В.; Platonova, H. V.; Синявська, О. Ю.; Syniavska, O. Yu.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6386-4151; Теремецький, В. І.; Teremetskyi, V. I.; Чижмарь, К. І.; Chyzhmar, K. I.; ; Чишко, К. О.; Chyshko, K. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8810-7950; ; Юнін, О. С.; Yunin, O. S.; Теремецький, В. І.
  Надано науково-практичний коментар Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 20 травня 2020 року.
 • Item
  Діалог поліції та громади як соціальна технологія впровадження принципів community policing у місцевій громаді : метод. рек.
  (Харків, 2018. – 124 с., 2018) Копіна, О. П.; Kopina, O. P.; Мірошник, О. С.; Miroshnyk, O. S.; Сердюк, О. О.; Serdiuk, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5733-6432; ResearcherID: I-5924-2016; Scopus Author ID: 56857350300
  Методичні рекомендації присвячено проблемі використання соціальної технології діалогу у процесі взаємодії поліції та громади з метою впровадження принципів community policing на прикладі проекту «Діалог між поліцією та громадою», реалізованого Фондом Місцевої Демократії та Лабораторією мирних рішень в об’єднаній територіальній громаді Нової Водолаги Харківської області.