Публікація:
Права людини як фундаментальна цінність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Сокуренко, В. В.
Sokurenko, V. V.

Назва видання

ISSN

Назва тому

Видання

Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 7-9

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

У тезах доповіді автором зазначено, що забезпечення прав людини залежить не тільки від правильно налаштованих державних механізмів та процедур, а й від факторів морального, культурного характеру. Підкреслено, що права людини залишаються тим абсолютним, універсальним кордоном, переступати через який не може ніхто.
In the theses of the report the author has stated that ensuring of human rights depends not only on well-designed state mechanisms and procedures, but also on factors of a moral, cultural nature. It has been emphasized that human rights remain the absolute, universal boundary, which can not be overcome by anyone.
В тезисах доклада автором отмечено, что обеспечение прав человека зависит не только от правильно настроенных государственных механизмов и процедур, но и от факторов нравственного, культурного характера. Подчеркнуто, что права человека остаются тем абсолютным, универсальным рубежом, переступать через который не может никто.

Опис

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, права людини, права человека, human rights, захист прав людини, защита прав человека, protection of human rights

Бібліографічний опис

Сокуренко, В. В. Права людини як фундаментальна цінність / Валерій Васильович Сокуренко // Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 7-9.