Особливості застосування інституту амністії за законодавством Російської імперії (1845–1917 рр.)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 15-22
Анотація
Досліджено особливості застосування інституту амністії за законодавством Російської імперії, зокрема за Уложеннями про покарання кримінальні та виправні 1845, 1885, 1903 років, царськими маніфестами, актом про амністію 1905 р. тощо. Виділено та проаналізовано різні форми амністії, що зустрічалися в тогочасному законодавстві: аболіція, індульгенція, реабілітація. На основі аналізу наукової літератури та відповідних законодавчих актів сформульовано власну наукову позицію щодо проблеми, яка досліджується.
The peculiarities of the application of the amnesty institution under the legislation of the Russian Empire, in particular under the Regulations on Criminal and Correctional Punishments of 1845, 1885, 1903, tsarist manifestos, the amnesty act of 1905, etc. are studied. Various forms of amnesty that were found in the legislation of that time were singled out and analyzed: abolition, indulgence, rehabilitation. Based on the analysis of the scientific literature and relevant legislation, formulated its own scientific position on the problem under study.
Исследованы особенности применения института амнистии по законодательству Российской империи, в том числе по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845, 1885, 1903 годов, царскими манифестами, актом об амнистии 1905 и др. Выделены и проанализированы различные формы амнистии, которые встречались в тогдашнем законодательстве: аболиция, индульгенция, реабилитация. На основе анализа научной литературы и соответствующих законодательных актов сформулирована собственная научная позиция по проблеме, которая исследуется.
Опис
Дедурін, Г. Г. Особливості застосування інституту амністії за законодавством Російської імперії (1845–1917 рр.) / Геннадій Геннадійович Дедурін, Дарина Григорівна Заврічко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 3 (90). - С. 15-22. - DOI: https://doi.org/10.32631/v.2020.3.01.
Дедурін, Г. Г. і Заврічко, Д. Г. (2020) «Особливості застосування інституту амністії за законодавством Російської імперії (1845–1917 рр.)», Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 90(3), с. 15-22. doi: 10.32631/v.2020.3.01.
Ключові слова
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, амністія, амнистия, amnesty, законодавство, законодательство, legislation, Україна. Ukraine. Украина, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, помилування, помилование, pardon, прощення, прощение, condonation, аболіція, аболиция, abolition
Бібліографічний опис