Авантюрність у контексті толерантності до невизначеності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 89-93
Анотація
Розглянуто поняття авантюрності та авантюризму. Проаналізовано специфіку толерантності до невизначеності у студентів з низьким та високим рівнем авантюрності. Показано, що студенти з високим рівнем авантюрності більш схильні до толерантності до невизначеності.
The concepts of adventurism and adventurism are considered. The specifics of tolerance to uncertainty in students with low and high levels of adventurousness are analyzed. Shown, that students with a high level of adventurism are more prone to tolerance for uncertainty.
Рассмотрены понятия авантюрности и авантюризма. Проанализирована специфика толерантности к неопределенности у студентов с низким и высоким уровнем авантюрности. Показано, что студенты с высоким уровнем авантюрности более склонны к толерантности к неопределенности.
Опис
Рєзнік, І. С. Авантюрність у контексті толерантності до невизначеності / І. С. Рєзнік, А. А. Шиліна // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 89-93.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, авантюризм, авантюрність, студенти з різним рівнем авантюрності, толерантність до невизначеності, авантюрность, студенты с разным уровнем авантюрности, толерантность к неопределенности, adventurism, students with different levels of adventurism, tolerance for uncertainty
Бібліографічний опис