Cloud technoligies in learning a foreign language by future law enforcement offcers in the context of distanse education

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 282-283
Анотація
Висвітлено питання використання хмарних технологій у вивченні іноземної мови майбутніми правоохоронцями в умовах дистанційної освіти.
The issue of the use of cloud technologies in the study of a foreign language by future law enforcement officers in the conditions of distance education is highlighted.
Освещены вопросы использования облачных технологий в изучении иностранного языка будущими правоохранителями в условиях дистанционного образования.
Опис
Torianyk H. M. Cloud technoligies in learning a foreign language by future law enforcement offcers in the context of distanse education / H. M. Torianyk, Yu. I. Samoilova // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 282-283.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Вища освіта. Высшее образование. Higher education., Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, cloud technoligies, learning a foreign language, distance education, future law enforcement officers, хмарні технології, вивчення іноземної мови, дистанційна освіта, майбутні правоохоронці, облачные технологии, изучение иностранного языка, дистанционное образование, будущие правоохранители
Бібліографічний опис