Article structure peculiarities in the context of academic writing

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми). – Суми, 2018. – С. 125-127.
Анотація
Багато авторів зтикаються з труднощами подання та схвалення наукової статті до публікації у авторитетних наукових виданнях. Основна проблема вбачається у некоректному структуруванні елементів наукової праці. Авторами наводяться основні компоненти наукової статті, їх загальнодопустимий об’єм та деякі зауваження щодо їх викладення.
Many authors face difficulties in submitting and approving a scientific article for publication in authoritative scientific publications. The main problem is seen in the incorrect structuring of the elements of scientific work. The authors present the main components of a scientific article, their generally acceptable volume and some remarks on their presentation.
Многие авторы сталкиваются с трудностями представления и одобрения научной статьи к публикации в авторитетных научных изданиях. Основная проблема усматривается в некорректном структурировании элементов научного труда. Авторами приводятся основные компоненты научной статьи, их общедопустимый объем и некоторые замечания по их изложению.
Опис
Serhiienko, A. Article structure peculiarities in the context of academic writing / Anastasiia Serhiienko, Tatiana Serhiienko // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2018 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2018. – С. 125-127.
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. Наука. Культура. History. Science. Culture. История. Наука. Культура, науково-дослідницька діяльність, research activities, научно-исследовательская деятельность, структура наукової статті, structure of scientific article, структура научной статьи
Бібліографічний опис