Війна як вона є у «Воєнному щоденнику» Андрія Валентинова

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 252-254
Анотація
Підкреслено, що початок російсько-української «гарячої» війни в лютому 2022 року показав справжнє обличчя російської влади і суспільства. Рідне місто Валентинова і багатьох українських письменників-фантастів Харків опинилось під нещадним вогнем військ загарбника. Він починає вести «Воєнний щоденник», на сторінках якого розповідає про трагічні будні міста-героя та його мешканців. Щоденникові записи Андрія Валентинова охоплюють лише перші 100 днів війни. Головний лейтмотив цих нотаток – песимізм у відношенні зовнішніх сил і непохитна віра в український народ, який поза усякими сумнівами переможе.
It is emphasized that the beginning of the Russian-Ukrainian "hot" war in February 2022 showed the true face of the Russian government and society. Kharkiv, the hometown of Valentinov and many Ukrainian science fiction writers, came under merciless fire from the invading troops. He begins to keep a "War Diary", on the pages of which he tells about the tragic everyday life of the hero city and its inhabitants. Andriy Valentinov's diary entries cover only the first 100 days of the war. The main leitmotif of these notes is pessimism in relation to external forces and unshakable faith in the Ukrainian people, who will undoubtedly win.
Подчеркнуто, что начало российско-украинской «горячей» войны в феврале 2022 года показало настоящее лицо российской власти и общества. Родной город Валентинова и многих украинских писателей-фантастов Харьков оказался под беспощадным огнем войск захватчика. Он начинает вести «Военный дневник», на страницах которого рассказывает о трагических буднях города-героя и его жителей. Дневниковые записи Андрея Валентинова охватывают только первые 100 дней войны. Главный лейтмотив этих заметок – пессимизм в отношении внешних сил и непоколебимая вера в украинский народ, который вне всяких сомнений победит.
Опис
Чорний, І. В. Війна як вона є у «Воєнному щоденнику» Андрія Валентинова / Ігор Віталійович Чорний // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця, 2022. – С. 252-254.
Ключові слова
Мова. Мовознавство. Літературознавство. Language. Linguistics. History and Criticism of Literature. Язык. Языкознание. Литературоведение, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Валентинов А., Valentinov A., «Воєнний щоденник», "War Diary", «Военный дневник», війна, war, война
Бібліографічний опис