Формування комунікативної компетентності в процесі підготовки курсових офіцерів до виховної роботи методом тренінгу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. – Харків : ХДАК, 2009. – Вип. 24. – С. 218-224
Анотація
Розглядається підготовка офіцерів навчальних курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України, формування їх комунікативної компетентності методом тренінгових технологій.
The ways of training of senior officers to are educational process with cadets to optimize education system in governmental institutions of the Ministry Interior of Ukraine are considered in this article.
Рассматривается подготовка офицеров учебных курсов к воспитательной работе в высших учебных заведениях МВД Украины, формирования коммуникативной компетентности методом трениговых технологий.
Опис
Червоний, П.Д. Формування комунікативної компетентності в процесі підготовки курсових офіцерів до виховної роботи методом тренінгу / П.Д. Червоний // Вісник Харківської державної академії культури: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; відп. ред. В. М. Шейко. – Харків : ХДАК, 2009. – Вип. 24. – С. 218-224.
Ключові слова
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, воспитательная работа, виховна робота, educational work, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, курсовые офицеры, officers who educate cadets, курсові офіцери, cadets, курсанты, курсанти
Бібліографічний опис