Розвиток та сучасний стан юридичної психології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.). – Харків: ХНУВС, 2016. – С. 164-165
Анотація
Розглянуто сучасний стан юридичної психології. Проаналізовано основні проблеми юридичної психології, які вимагають подальшої розробки, та проблеми, на які необхідно звернути увагу.
The current status of juridical psychology has been considered. The basic problems of juridical psychology, which require further development, and the problems that need attention have been analyzed.
Рассмотрено современное состояние юридической психологии. Проанализированы основные проблемы юридической психологии, требующие дальнейшей разработки, и проблемы, на которые необходимо обратить внимание.
Опис
Бандурка, О. М. Розвиток та сучасний стан юридичної психології / Олександр Маркович Бандурка // Бочаровські читання : матеріали наук.-практ. конф. [з міжнар. участю], присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 18 берез. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 164-165.
Ключові слова
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, криминальная психология, правовая психология, juridical psychology, criminal psychology, legal psychology, кримінальна психологія, правова психологія
Бібліографічний опис