Конфліктологічна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 5. - С. 20-26
Анотація
В статті аналізуються поняття, зміст, рівні та шляхи формування конфліктологічної підготовки майбутніх правоохоронців у ВНЗ. Визначені дидактичні та методологічні компоненти конфліктологічної освіти курсантів.
The article analyzes the concept, content, levels and ways of formation of conflictological preparation of future workers of militia in high School. The didactic and methodological components conflictologic education of cadets.
В статье анализируются понятие, содержание, уровни и пути формирования конфликтологической подготовки будущих работников милиции в ВУЗе. Определены дидактические и методологические компоненты конфликтологического образования курсантов.
Опис
Гіренко С. П. Конфліктологічна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ / Гіренко С. П. // Вісник Національного університету оборони України. - 2011. - Вип. 5 (24). - С. 20-26.
Гіренко С. П. "Конфліктологічна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ." Вісник Національного університету оборони України 5 (2011): 20-26.
Ключові слова
Психологія. Рsychology. Психология, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, курсанти, курсанты, cadets, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, конфліктологічна готовність, конфліктологічна підготовка, педагогічна технологія, професійне середовище, conflictological readiness, conflictological preparation, pedagogical technology, professional environment, конфликтологическая готовность, конфликтологическая подготовка, педагогическая технология, профессиональная среда
Бібліографічний опис