Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. - 2005. - № 1. –С. 35-43
Анотація
Досліджені місце, тенденції, особливості, а також проблеми реформування системи МВС України, що потребують збалансованого вирішення під час реформування правоохоронних органів держави.
Tendencies, features, and also problems of reforming system of the Ukraine Ministry of Internal Affairs, demanding the balanced decision is investigated a place, during reforming law enforcement organs of the state.
Исследованы место, тенденции, особенности, а также проблемы реформирования системы МВД Украины, требующие сбалансированного решения во время реформирования правоохранительных органов государства.
Опис
Зозуля І.В. Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави [Електронний ресурс] / І.В. Зозуля // Форум права. - 2005. - № 1. – С.35-43. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2005-1/05zivpod.pdf
Зозуля І. В. "Пошук балансу і врівноваженої координації процесу реформування системи МВС України під час реформування правоохоронних органів держави." Форум права 1 (2005): 35-43.
Ключові слова
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, реформування МВС, реформирование МВД, reform of the Ministry of Internal Affairs, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies
Бібліографічний опис