Тренінг як технологія виховання курсантів ВНЗ МВС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах : матеріали наук.-практ. конф.(м. Харків, 27 листоп. 2008 р.). - Харків : ХНУВС, 2008. - С.206-208
Анотація
У тезах доповіді пропонується за допомогою тренінгових технологій здійснювати виховання курсантів.
The article proposes to implement elements of socio-psychological training in the educational process of police cadets.
В тезисах доклада предлагается с помощью тренинговых технологий осуществлять воспитание курсантов.
Опис
Червоний, П. Д. Тренінг як технологія виховання курсанів ВНЗ МВС України / П. Д. Червоний // Актуальні проблеми роботи з персоналом у правоохоронних органах : матеріали наук.-практ. конф.(м. Харків, 27 листоп. 2008 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; за ред. А.Т. Комзюка, М.І. Іншина. - Харків : ХНУВС, 2008. - С.206-208.
Ключові слова
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, курсанти, виховна робота, соціально-психологічнй тренінг, cadets, educational work, socio-psychological method, курсанты, воспитательная работа, социально-психологический тренинг
Бібліографічний опис