Наукові публікації (Scientific publications). УДК 342.9

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 768
 • Документ
  Забезпечення доступу до адміністративного правосуддя в умовах воєнного стану
  (Соціальне право. - 2022. - № 2. - С. 66-72, 2022) Тихонова, Д. С.; Tihonova, D. S.
  Визначено, що умови воєнного стану можуть вплинути на доступ до адміністративного правосуддя, оскільки військові дії можуть змінити нормальний порядок життя та функціонування правосуддя. У зв'язку з цим, умови воєнного стану можуть призвести до обмеження прав та свобод громадян, зокрема, їх права на доступ до суду. Окреслено, що умови воєнного стану можуть супроводжуватися різними обмеженнями, такими як обмеження свободи переміщення, обмеження свободи слова та інших конституційних прав. Однак, конституційні права та свободи громадян можуть бути обмежені лише у випадках, передбачених законом, і тільки в міру необхідності для захисту державної безпеки та порядку. У разі введення в дію режиму воєнного стану, законодавство може передбачати особливості щодо доступу до адміністративного правосуддя. Наприклад, суди можуть працювати за скороченим режимом або можуть бути перенесені до інших місць. Однак, незалежність та об'єктивність судової влади має залишатися незмінною, навіть в умовах воєнного стану. Зазначено, що воєнний стан не може бути використаний як виправдання для порушення прав громадян або обмеження їх доступу до адміністративного правосуддя без вагомих підстав. У разі порушення прав громадян в умовах воєнного стану, вони мають право на захист своїх прав та можуть звертатися до відповідних органів зі скаргою чи зверненням.
 • Документ
  Вплив воєнного стану на розгляд адміністративних судових справ
  (Соціальне право. - 2022. - № 3. - С. 35-42, 2022) Тихонова, Д. С.; Tihonova, D. S.
  Досліджено та встановлено вплив військового стану на адміністративне судочинство в сьогоденних реаліях. Виділено поточний процес змін, як в правовому регулюванні адміністративного судочинства так і можливостей її реалізації державою. Окреслено межі правового регулювання реалізації адміністративного судочинства в умовах воєнного стану, які вироблені в Україні. Зазначено, що введення воєнного стану може мати вплив на розгляд адміністративних судових справ та на здійснення права на справедливий судовий процес. Проте це залежить від того, які саме заходи були введені та в якій мірі вони впливають на здійснення прав громадян. З’ясовано, що в умовах воєнного стану конституційне право людини на судовий захист не може бути обмеженим, а гарантії щодо оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень державою повинні бути забезпечені. В теперішній час режим роботи кожного конкретного суду, отже й адміністративних судів визначається індивідуально. Відповідно діяльність та робота суду залежить від того, яка ситуація склалась в конкретному регіоні, де розташований суд.
 • Документ
  Форми та методи підготовки кадрів для Збройних Сил України
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2021. - Вип. 2, т. 2. - С. 130-136, 2021) Матющенко, С. С.; Matiushchenko, S. S.
  Досліджено форми та методи кадрового забезпечення Збройних Сил України. Запропоновано під формою кадрового забезпечення ЗСУ розуміти зовнішній вираз однорідних дій суб’єкта кадрового забезпечення, спрямованих на досягнення цілей кадрової політики Збройних Сил України та здійснюваних в ході реалізації кадрової процедури. Форма кадрового забезпечення характеризує зміст, сутність та організацію методу реалізації кадрового забезпечення. Метод кадрового забезпечення Збройних Сил України визначено як систему законодавчо визначених способів чи засобів реалізації ефективного кадрового забезпечення ЗСУ, що має на меті досягнення забезпечення кваліфікованими кадрами та найбільш ефективної організації діяльності органів кадрового забезпечення.
 • Документ
  Особливості адміністративно-правового статусу закладів охорони здоров’я МВС як суб’єктів медичного обслуговування членів сімей поліцейських
  (Науковий вісник публічного та приватного права. - 2021. - Вип. 2, т. 2. - С. 100-105, 2021) Васьківський, О. П.; Vaskivskyi, O. P.
  Визначено сутність та запропоновано дефініцію категорії «адміністративно-правовий статус закладів охорони здоров’я МВС». Розкрито структуру адміністративно-правового статусу закладів охорони здоров’я МВС, як суб’єктів медичного обслуговування членів сімей поліцейських. Розглянуто та проаналізовано кожний із елементів адміністративно-правового статусу досліджуваних суб’єктів та виокремлено їх особливості. Констатовано суттєву залежність досліджуваних суб’єктів від Міністерства внутрішніх справ, що досить часто ускладнює запровадження новітніх технологій у їх роботу, які обумовлюються розвитком медичної сфери нашої держави.
 • Документ
  Актуальні тенденції медичної та домедичної підготовки персоналу сектору безпеки і оборони України в умовах воєнного стану
  (Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 55-56, 2023) Ротань, К. О.; Rotan, K. O.; Пустовий, Ю. Ю.; Pustovyi, Yu. Yu.
  Підкреслено, що в умовах воєнного стану медична та домедична підготовка персоналу сектору безпеки і оборони України є критично важливим елементом забезпечення ефективності заходів безпеки і оборони. Тенденції в цій галузі включають використання передових технологій та методів, таких як телемедицина, та підвищення кваліфікації медичного персоналу з питань надання невідкладної медичної допомоги та ведення медичної документації. До цього також відносяться попередження та боротьба зі заразними захворюваннями, розробка програм профілактики та навчання персоналу рятувальних операцій.