Проблеми кадрового забезпечення органів внутрішніх справ на місцевому рівні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. - 2006. - № 3. – С. 67-71
Анотація
З’ясована сутність кадрової політики на місцевому рівні, обґрунтована доцільність запровадження системи ступеневої підготовки кадрів для органів внутрішніх справ, визначені критерії оцінки діяльності органів (служб, підрозділів) внутрішніх справ та їх працівників.
The essence of personnel selection at a local level is found out, the expediency of introduction of system of a step professional training for law-enforcement bodies is proved, criteria of an estimation of activity of bodies (services, divisions) internal affairs and their workers are determined.
Выяснена сущность кадровой политики на местном уровне, обоснована целесообразность внедрения системы ступенчатой подготовки кадров для органов внутренних дел, определены критерии оценки деятельности органов (служб, подразделений) внутренних дел и их работников.
Опис
Клюєв, О.М. Проблеми кадрового забезпечення органів внутрішніх справ на місцевому рівні [Електронний ресурс] // Форум права. - 2006. - № 3. – С. 67-71 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2006-3/06komcmr.pdf.
Клюєв О. М. "Проблеми кадрового забезпечення органів внутрішніх справ на місцевому рівні." Форум права 3 (2006): 67-71.
Ключові слова
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, кадрове забезпечення, кадровое обеспечение, personnel provision
Бібліографічний опис