Автономія студента у контексті освітньої діяльності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХIY Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24), ч. 1. – 211 с. – С. 88-91
Анотація
У статті розглядається проблема автономної навчальної діяльності студентів як форма індивідуалізації навчального процесу, що дозволяє підвищити результативність навчання та розвивати такі необхідні сучасним фахівцям якості, як самостійність, відповідальність та творча активність.
The article deals with the student autonomous learning activity as a means of learning process individualization which helps to increase the effectiveness of studying and develop such important for modern specialists qualities as independence, responsibility and creativity.
В статье рассматривается проблема автономной учебной деятельности студентов как форма индивидуализации учебного процесса, что позволяет повысить результативность обучения и развивает такие необходимые современным специалистам качества, как самостоятельность, ответственность и творческая активность.
Опис
Почуєва, В.В. Автономія студента у контексті освітньої діяльності / В.В. Почуєва//Актуальные научные исследования в современном мире: сб. научных трудов ХХIY Междунар. научн. конф., 26-27 апреля 2017 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2017. – Вып. 4 (24), ч. 1. – С. 88-91.
Ключові слова
автономна навчальна діяльність, autonomous learning activity, автономная учебная деятельность, індивідуалізація, диференціація, самостійність, творчість, відповідальність, individualization, differentiation, independence, responsibility, creativity, индивидуализация, ответственность, творчество, самостоятельность, дифференциация,
Бібліографічний опис