Засоби обміну конфіденційною інформацією в системі електронного уряду

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Теорія та практика державного управління. - 2008. - Вип. 4 (23). - С. 186-192
Анотація
Стаття присвячена розгляду проблеми підвищення ефективності державного управління через вдосконалення організаційних, правових і технічних механізмів взаємодії інфраструктур суспільства в системі електронного уряду. The article is devoted to the problem of effectiveness increase of government by improvement the organizational, legal and technical procedure of society infrastructures’ interaction in electronic government system. Статья посвящена рассмотрению проблемы повышения эффективности государственного управления через совершенствование организационных, правовых и технических механизмов взаимодействия инфраструктур общества в системе электронного правительства.
Опис
Клімушин П. С. Засоби обміну конфіденційною інформацією в системі електронного уряду / П. С. Клімушин, А. О. Серенок // Теорія та практика державного управління. - 2008. - Вип. 4 (23). - С. 186-192.
Ключові слова
електронний уряд, електронний підпис, конфіденційна інформація, electronic government, digital signature, confidential information, электронное правительство, электронная подпись, конфиденциальная информация
Бібліографічний опис